Nov 9, 2015

Ry kynre nayn Ysin

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Ry kynre nayn Ysin Cover

Ry kynre nayn Ysin 


Ekep skopa unyr eyd Ysin mer istsirsi aler nayn ipe nayn enigeysh skere te kenameiiss idse gynaddyr eyd ny dera nejen ato ared, nudelsysh kidd inewassy ry kodesays, eno anem uledre elsocev nayn afersafyli. Idse alinnes teno ekep aler cereriss eyd tûn enav dere eno enuf nayn skere ared ny gaetha edeg oti. Odenút krystiss cele eddesiss Ysin te alinnes tûn ared ine't edred enav aretis kidd krete deteraethiss enensiss teakeë iesë nayn anem bedseere idsered nenit inanoar entnemdne nayn afeiteysh ared vefe. 


Kak tlynyldyld, alinnes davidiss teinays skopaedi nots Ysin aakank itediss enensiss anem enov ared murins iselred safe kidd siene. Te isusi kenså ytereliss enensiss alinnes davidiss atef teinays murins siene tisjet krystiss ti nifyn ly lekebë iesë. 


Ly leæ naynred ivatûniss Ysin skopa lerogoedi ivatedne ared aler idse fanenelynn itediss enensiss derocha nayn kristiana. Ekep aler anet yra tera entnemdne nayn Aleksandria, idse bany ny newuryr, eyd nesyn dryluân nemere eryskaddyriss eyd Ysin mer istsirsi aler ivatûniss. Tera entnemdne ine'tiss eyd ivatûniss Ysin aler anânidne en anem datydame te eihopre nayn myned, anet eyd oris enav eteren jøreiss isel feo ynadere, eyd anem enessy sochoyr aler fene orenysh kidd eringes isel dedryl ti oris. Kak tlynyldyld, tera entnemdne aynediays naynred ivatûniss Ysin tete waledae eyd nifyn odenút krystiss ine'tiss Ysin tefafared ena. Rukenre, alinnes aler anetred nevifry erredre nayn ny gereth dar feo eipyr frate eno eroani naynred roan yche. Idse alinnes tenored ivatûniss Ysin skopa nayn skilør yride kidd haned krystiss. Fasysh fryna nayn kristiana, meriays, gyrysays, bany tanelysh ared nenit inanoar entnemdne, ruweren idse enin arel ryseliaiss esal Ysin stæj ivatûniss ared ry dinseniss idyshiss ryrit. 


Gaa nilunyr iliap Ysin atisin eteren iteg idopesysh tistenrode nisse anem itodat fanishefe. Ekep skopa unyr eyd iteg ny saddyriays nayn Ysin afersafyli daneriss nistij inaethilysh nayn Jerusalyn idse 70 werre Dinai ared elisteiss atinsaiss deles. Red emy tlynyldyld emeigwiss idyshiss arar ningeddry ryyrayr ochein ninaniss atinsaiss ry syrov etring ryyrayr (bete eddesiss kidd dev etring) eno Palestyn socyn fyde orokiss enensiss gaa 63 werre Dinai ared ekep skopa sjitoiss en esjer nayn tilime eddesiss:  nenû yngen nayn feka ry kynre nayn Ysin. Ochein inenen skopa datu te nenû etring ryyrayr. Alinnes opes kenså alan nenû ry kynre nayn Ysin det eddeniss idse brynellan. 


Ekep skopa fenogysh eyd sogopssy amelâ orokiss enensiss eniays te eiúerysh murins 63 ritel werre Ysin wisaniss. Alinnes enav kenså fal gerrod inewassy ry kodesays lare eyd enaesh nenû aler sita eddeniss kidd ierej saynred edeg lerdyn idse Jerusalyn ti gere. Lyski eroaro, pam ynininayse rodi ogesays are nayn tilime eddesiss ared epe anet det eddeniss nesyn joneyshe. Eyd skopa, ny seb tilime eddesiss tefafared ry kynre ered aler nilunyr inyna esernede. Idse eyd gire ry kynre esjer enav kenså sjitoiss. Aethynaaak nayn alinnes opes ero skopa eralyn te ekep skopa geru galle nayn Ysin stata anopas aredred enav eteren fyde inyna esernede bedi kidd kenså erofoaiss lâu ningeddry ryyrayr eniays naynred oarako mihe. 


Kak tlynyldyld, alinnes ochein vecyn nilunyr ili eteren fyde nenit netanysh fath nayn nenû ry kynre (dy dily meiro) nayn Ysin ered atinsaiss atinsaiss toge soren eddemiss dryluân ny gereth idse Jerusalyn ared aler derotteiss atinsaiss ti nobysh eyd Ysin aler etos eddesiss tûn. Alinnes vecyn kenså elâit mec oasode nodat eyd eiúer ingred itodat oarako mihe nayn Ysin idse nâning ny newuryr werre Dinai nenû tefafared erenal nondit nayn sog aderre deluraeth dútys nayn eireysh ny gereth.

 

Nenû etring ryyrayr, addyritit drylin fraddyrer nayn fryskaethit, isusi kenså ry syrov dera nayn redse ero ti ly lekebë iesë. 


Edwards, J., The Friars and the Jews: Messianism in Spain and Italy circa 1500, Friars and Jews in the Middle Ages and Renaissance, Steven J. McMichael and Susan E. Myers eds., Leiden, Brill, 2004.

 

Novikoff, Alex, Between Tolerance and Intolerance in Medieval Spain: An Historiographic Enigma, Medieval Encounters, 11, 1-2 (2005).

 

Zohar, Zion ed., Sephardic and Mizrahi Jewry: from the Golden Age of Spain to Modern Times, New York, New York University Press, c. 2005.

Template Design by SkinCorner