Nov 22, 2015

Ravelga nag Rynakareyel daele

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Ravelga nag rynakareyel daele Cover

Ravelga nag Rynakareyel daele

 

"Adam needed not to have faith, for he already spoke to God face to face; neither did Eve, nor Cain, nor Abel need to have faith either. The question is, who was the first human who had to have faith? Who was the first human who had to invent the word "faith"?

 

Ve ave äg ameys avaeyd ne beabele nag ne kaeyndraga vak gave var da aeyr rära daraga nag avaeyd ne menäng as eyk daelga gynëraelela nyr dëa vene rard aeygd as. Ne dëa vene kelearela eyngerdäg, nag ae syd daelg dëm nag ëarg dëm kynev vad dëa menad; veyd, dame vened ra, nagne arana rake vekame kaddeneg an varäey kaeyndraga, n'aelg daraga kynageggnead geael, nag dëar menäng syd elad, nag aelel kys as vaelg elegneg, nag dranage ravelga nag rynakareyel daelga, vene mage aeyd as dëm.

 

N'earelagad daraga vene avaeyd kelaeyg, nag vys nag n'eyn nag ne vader nag n'ear, vak vene deyrneg anda Gag nag adër veys asëavnëla kys. Va gegnega, ne rard menäng as n'elegneg vene elad, gae veys gave belake da meyeldadeyge as adër: ame as dëm veaeydareyel, nag gäg, nag kys nag ranegela da mynakang; nag ame as dëm deravele, nag vag, nag maelagnnad, nag aelväs dräng da ga arm; nag dëne venemnä as va kys ad aelel ne varelg syd eyiaeg da ve reyelel as dëm. Dëne vene barad as ne vader, nag n'är, nag n'ear, rargad nag maeyndän gemra, kyneadeyrga syd gvëld an garknagas nag an rane, nag adër syd elaveg an n'eynsane, ar elaveg da kame aeyd raela an ne maraeladd.

 

Dëne vene ame, agän gvar, nag adër kyneadeyrga as ad kys syd mage dëar amga an kavga nag eyngergraeyng belakga, nag ëabeg eyb deyneaeyrga as gaelg nag aelver, nag gem, nag mage vragereyel vark an medael as aelel gakrabdara; nag dëne vene ganad, ame as dëm syd dva ëag, syd kaeyelg elard maeyndän, nag vaelk raeyg raver nag ea, nag syd bakkeg eyb gynead rakk nag nev dëm avaeyd elake bevvelga:

 

"You don't judge a civilization by its technological achievements; you do it by its beliefs. There are air force bases with the most technological advanced weapons and aircrafts, and some of them have a chapel inside, where some go and pray. The existence of the chapel speaks about how primitive that civilization is, indeed"

 

Ne dëne vene agraga, syd sanys rav as deravele dë, syd kaeygd eyb myne nag vamne nag kaelgrane, nag dreyng dëm dagedër elake elark, nag karaeg dëm ame, nag käkeg dëm rar eyier. Ne, aela, dëne vene Gäg barad, as ne kys n'arav kaelel bera, nag ve kaelel räraga, syd mage ad dëar veyangas da gerneg gaervys beabele agänd ne vakkeg myrader; nag dëne vene magakana, nag adër vae ar keynnys beabele, syd ag baver aver ne barad, vëdër gäg ar vag, äey neag an ne dara as aelaggan nagrys, nag vragereyel elamm, nag an adër daelga an ne aravana nagad nag kaelelekdara as ad kys.

 

Mynä as gae veys aelel as vam, rar aeyr beyrbae, mä ve kaeleleg gavëleler an räraelnag ag ne baver as dakys nä sabe dëa beleaeg, elake n'agne an ne dara as beys an väd syd kynageg amëlyr rard andaelara, nag n'anda na ëlebnad, nag n'andamaeye, nyr ë gad eadne eyb; nag dëa kaeyelg aela kynage eymna veys anda garerned rarm, ar deyrn dëm anda drae, ar kara dëm avaeyd an n'är ram belake da belake, nag beyd dëm eynger ne bëlel as neknaddned, dëa elakeg.

 

Ame as ne mad vragereyel kyneadeyrga as räraelnag ane da ve raeyng an eadern daraga, ne daelga as angä, nag aravä, nag berä. Ëne ve ave ne gav, nag Jann, nag bera, nag raksa syd vene n'araganael as aeyr avne agrga nag deravele ganad, nag drnage ma - sabne gavar, nag vambarga nag myrader as varäey kys:

 

"I found it strange that the Giselian crew member got totally anxious when we took that talisman off his neck. He didn't care about anything else at all. It is like going back to the past because you forgot your Mary and Jesus chain somewhere in the parallel world"  

 

Mynä adër, aela vera vragereyel, ane da ve raeyng an vadkaeleleg ne masaelaga ad, ne ravelga nag daraga as nakaned gynëke, eykne ganad adela, syd vrae ne varelg eybrasaeyelger; nag baelabëmey, ne rae - eaeg ganad, syd kaeygd agasëy nagkammnära, nag seyd dëm eyb ankave; nag Karke, ne veaeydareyel arkergas, syd deyrneg myne anda vane; nag ne kynedaeyr, kyneadeyrga aelyr myne nag aelyr arga; nag ne Gargra megeya, vae ëag, syd ad är as erbned, deyrneg anda drae aelel syd vyelg ad; nag ne gynead gragra, ne basra, vam baevey kaeleleg, nag syd ryn gaemvelga ne gragra Vradra, an angey elegneg ne gragra elän va angra, ne gag as n'eyn, vekaeye ë seyd eyb ne rän, nagkarkëg ne ear nag syd aela ryn gaemvelga rarnar, ne gragra as kynaganavana elegneg, kaeleleg va ageyrg; nag ne raveleg gragra syd vam Gearge raeygd; nag aela, ne gragra as Vanadelea, vam aeyr aelg negelas elegneg gakrave veys kaeleleg va myrae as myrae aelel.

 

An ne daraga as ne nar elnag as ëyrabe, ve ane daelg an n'egga nag aga (ne rag nag nekarg), dëne ane elakevae mynä vragereyel veys ne draelel, ne rad Ganad, keyräey gavar, ëlvga, nasga, mermne nag mermäg, nag vana - mägne nag n'elake. Ne raelk - elrae ad, ne kammra dragadarära daraga as Germnä ane reyelel as eyk vrager. Ëne, agän, ve ave ganad nag gavar nag kavaelg; nag varg nag vead nag rasga syd kyna daelk; nag gäg räraga, syd kame an nag ylb dëar raneg jeyd nyr dëa ane vanadeg; nag evael räraga, nag vadkga; nag ne vaelg eynddna, syd vëb akras ne ka vagadela drän; nag myne nag vamne syd deyrn dëmëlvga anda vaelvga, nag ga avaeyd an ne nagd gevaeyrys yb nag kaelelys eymna veys:

 

"The same people spotting megastructures orbiting around KIC 8462852 is the same people that believe in God, and the same people that harass their female peers; go ask Geoffrey Marcy. The problem here is whether you can trust a bunch of so-called scientists, specially when they call a boson "God's particle", and in particular when they all dream of the Nobel Prize and being rich in a world that is socially disintegrating"

 

An reysana daelga ve rys mynä kyneadeyrga as n'ame kys, nag aela an ae as adaela, nag bän, nag rynake. Nag an aeyr avne aelnag ve ave dëm dä, rar ne dragadara as negelas ganad, nag agrga, nag gavar daelel elanger an ne daelga as Jakk ne Ganad - kaeleler nag Jakk nag ne vena - daelk, nag ab a'ma eymve; nag ve ave aela n'ëlvga vam sakbeane grav rar eygëlagdreyelela an mageymmer nagda gyneam nag an ne mera Vavga as Vangar; nag dëne ane ne gevrasane bäga; nag ne kaddas räraga nag ne vravnaga ne barad syd ga ne vark as n'aeye ar ne rarm nag n'aras gäg beabele; nag ne bäka, vak kamga an ne rarm asvaelg kaeld; nag n'elebnekaeyn, gavar syd makga amëlyr eläk elakëladdele aelg myna, mynegys saga; nag ne vanay, vak kraga nag myrä nyr gynead beabele ane gäng da gae.

 

Flew, Antony. “The Presumption of Atheism.” In God, Freedom, and Immortality (Buffalo, NY: Prometheus, 1984), 13-30.

 

Findlay, J.N. “Can God’s Existence be Disproved?” Mind 54 (1948): 176-83.

 

Oppy, Graham. “Is God Good By Definition?” Religious Studies 28 (1992): 464-74.

 

Tooley, Michael. “Does God Exist?” In Michael Tooley and Alvin Plantinga, eds., The Knowledge of God (Malden, MA: Blackwell Publishers, 2008), 80.

Template Design by SkinCorner