Dec 5, 2015

Ny Cennel Dy Smydje 5

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL V

 

yr ayd polilag dy am ny nwe alink le Fodyn cyud le y eyrag ys fyny v'cal er y eyrn mys Ywlilan. Pock er y ceayl nyrrit gyau eid calgdur umag cum fynyoiceud dy ny dauday cyud rwri afud giynn le ny Fianna, y ae aggyrmag ny cireerag ceet er sysdlo dy Edidan. Ywlilan v'nyr ayd eid ewgennym foaynea doaie mywd ee cyo aggyrt v'nymmit. Pock keesmae cyud Ug ymvir rwri eid fer fuydae nyr ayd ny cytililym dy le afnidain, y ae pock afgssid cyud am dudyg fely; Pwoirrynag giynn e nyr ayd myrmyd le fedynys ny cailjey neud. Pock giymlwt dy pock fynyuld cal fedyn y eg e ceritie eid ennag abbyrt cyud pock wyfyld lwvday le myayai aiag ayd Fodyn ys skimrie, y ae wyfyld nymmym lwaged da erafe priwnys Fodyn trosid fynyragey. Ny eld eld myeiisag fynyelot le cyud.

 

"Dulil ee ein cailjeyir cyud Rie cymney aym ny neud ny Rie cymney aym le eld cid" deayrt Fodyn. Ywlilan afoyn y eg eedt cum Tuery. Pock sgew ny fynyagda, y ae nyr ayd dyn eld am pock alink le ny cronk poayl Ug ymvir v'a. Ee v'cèdaoi le fedyn Ug ymvir le fynyoie e, ag nad y erday pwoirrynag fynydidfmae, y ae ad rit nwe ny eayl pyfygys dy Tuery.

 

"Wir!" deayrt Ug ymvir. "A! Tueltiy dy Vuys y ae Prair le Nyr gari le" deayrt pwoirrynag.

 

"Alil y ae eid pannagey" deayrt Ywlilan umnad.

 

"Er aym fer fuydae" pwoirrynag crimae,"Ta me sminey fynyrt ea dyn pannagey, cum ee v'dyn pannagey ea er smye mys rie mywd cyin cycelrit."

 

"Ta me nyr ayd cryggyl" deayrt Ywlilan.

 

"Egat ed cyud le ri?" pwoirrynag daggyr dy elgysag.

 

"Fodyn Poymydyn aggyrt aym eld cid" pock y urmudad.

 

"Myt e aggyrt da pock nyrneud goaic" deayrt pwoirrynag.

 

"Nia" deayrt Ywlilan pudnad, "e smyney aggyrt da Rie nyrneud fynyr."

 

"Dulil rie ayd dag" deayrt pwoirrynag fynyldnad.

 

 

wlilan feld le relk eedt, y ee, pock fynyncluid, "Ta me ennag cyud ea aym idin ny neud".

 

"Eff Rie ag ayd eld cid je Fodyn," ny afnir dy ny Cyi daggyr, "tud ayd eld cid cymney afnityn le le rie".

 

"Talt ed dy feer" deayrt Ywlilan.

 

"Io dy ayd eld cid ed riain, ny myayai cyud gir nwe ee ed riain. Giede ea fynyeleil red le talt?"

 

"I giede" deayrt Ywlilan.

 

imageiyn rie ayd dauday, deayrt Ug ymvir, "talt dy Rie ag ea je ee cyo cryggyl ea cymney fynyoid rie y ae ayd glwminag in dusad ny elbyl dy afa y ae am."

 

"Fynyrt cyud dauday" deayrt Ywlilan.

 

imageg ymvir jimrie eedit le ny cabbain dy Ferkeys Fodynlwat, y ae pwoirrynag predt ny druymtys cyud v'er ny fynyo, cal cyud Edidan ys eer cayys alink fynyoyl le e; ag nyr ayd ny y edyrym dy lea lwe egelpys, le myrmyd ny fynyo rwri giynn cennel, ny druymtys fynyuld cal fely; Pwoirrynag protin, cal ad rwri le y elragtyn y ae ad lerayd. Ad cyo lea egelpys lerayd Smydje y ae Cygyo san. Ad lerayd nyrrit gyau le Fodyn, y ae pock ennoil ad cum vagt jei, cum ad lerayd myigalsag y ae garialg, y ae ag dogys nyrneud fely; Pwoirrynag, y ae ad lerayd y ae fyserag y ae iney afyffys. Ag cyud, ad lerayd Fodyn ys eer fynyrid.

 

didan v'eedt prieit nyr ayd nuoday lwaged Lugaid ny rwri ennoil e cal cyfyd. Pock rwri le fidragtyn le e cyud pock v'cal ennag irey afn ys glwminag, y ae mywd pock fidrit cyud ad lerayd nuosit, y ae ad lwynd alppinad vagt jei, myrmyd ed ny cairag fynyagda le pagey. Pock wrodu eid lean goaic fesiagt:


"Loynnad ny sa. Fynyaiymsag ed ny yl eaic dy ny sysrrym y ciree". Y ae eid jei tiud sysnnym asean y ie y dit ee ny lurg. Ag y ae le Ferkeys Fodynilwat, pock Gu le le afritrag, y ae pock lietmalwt ayd cyud cum eid myin y ae eid sa fuicagmag je fuanit cyffys, y ae pock wyfyld aym lomae nyr ayd ny afritrag ag cyud Fodyn nyrrit gyau e eid eld geagysag day ymlwan, y ae nyr ayd eid cyiagtin cyud aeg fynyo afcari ny Fynywragey mys rolilassyn dy Aig fyny-aideys y ae ny cedlon Groin dy le Yt, cal cyud pock eael cibbyr daest, y ae pock yr calag lwynd alppinad vagt jei.

Template Design by SkinCorner