Jan 25, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 4
"Egud ea rwri afud erseayl cum eid sa ny keeldys lerayd cyurpredmae. Ad lerayd jeugyn je ny eigtys dy ny Cluaney, y ae ny Sa dy Y Meyn v'lieu. Pwoirrynag, cum pwoirrynag rwri eid radag ys yl eaic, enmysit y eg cyud ny fer y dee dy ny Fianna v'ceet daed ny ridssys le ny Cluaney, y ae pwoirrynag ran je ny fynyoid le fynyoie ea."

"Ed v'cal Rie," deayrt Fodyn.

"Ed feer gy dae; cyai treaid ayd cays," daggyr Geliv Cronan. "Ed rwri ayd elmym y ae ayd nyr edlon red, y ae ny dogys, Smydje y ae Cygyo san, lerayd mys ee."

"Ad lerayd mys rie," deayrt Fodyn.

"Ad daerid le fely; Pwoirrynag mys ee" deayrt ny sysaman umnad

"Dulil cyin ee cyo dag," crimae Fodyn.

"Wi lerayd riedaeduisag," ny sysaman fynyntinumae. "Wi rwri cywee er fys Fodyn le ceet er sysdlo je eid cagssy ayd oaie ee rwri afud caggit, y ae cyin sgew ea fynyuld cal aym dacmae Afinn Eler ny enfnyundudad ny Locsannacys. Cal cyin urssid ain afnir le lietmal cyin golil y eg le fynyoie ea, ag le y elragtyn ee ein nyr ayd ny Cluaney."

"Ed v'yie laggagey," Fodyn asiddmae.

"Se wyfyld cal fely; Pwoirrynag fynyrlwt," ny sysaman waimyd. "Se crimae deain,  Lietmal rie golil le fynyoie aym nyr gari le."

"Y mas!" deayrt Fodyn.

"Se crimae er cyin,  Lietmal rie golil le fynyoie aym deainney, ny ayr dy ny liannea cyud cal nel afrit. "

"Y mas!" groanmae lounid keint Fodyn. "Se ran fynyair ayd cayys cyud rwri ayd elmyn cyeeynit y eg le e."

c cyud daeney Fodyn cur le fer fuydae ayd oaie le daeys, tukin cag cyud alnninmae. "Dulil er ayd dag," deayrt pock.

"Se ran le ad cyud elmyn, y ae mywd pwoirrynag dacmae ad ny cayys troggit e fer fuydae. Ee as e ceuylil e mys eid fynyulil y eidjey, y ee, cyfyd cyin leatid, pwoirrynag losapnielmae, y ae poayl pwoirrynag rwri afud ayd cyud v'eid prynneragt er cos y ae pibafrynee. Ny prynneragt icit y ae caglwt fynyair ny giatduy dy ny Cluaney, ag ny y fyndys cyud lerayd lwaged myw ny jei."

Fodyn aielmae er e lwdfys eid cailjey deainney.

"Ad Gu e lwaged ny cyfnyelnag " te pibafrynee sysaman cyadit.

"A!" crimae Fodyn nyr ayd eid y cimag fynyra.

"Io ad cymyaylot e fynyoyl le ny cayys cyud daerid le fely; Pwoirrynag Fodyn. Dagad tiriys pwoirrynag predt erseayl y ae alink clwaiag deain, y ae dagad tiriys ny dogys Gu e lwaged ny cyfnyelnag y ae cymyaylot e fynyoyl."

"Y yfy aiead le leak!" ny Eld cynelmyd.

"Nia, fer y dee, cyin ran, ag pwoirrynag vanedmae y ae cyin eael le e; ny eld y fyndys vanedmae erseayl, y ae cyud afays cyud daerid le fely; Pwoirrynag Fodyn losannielmae lieu. Va cyin er mye nyr ayd ny pelb nyr lieud er y toel, satiag y eain y ae ec leg irey, y ae uedmagt le ny accan dy ny ennym y ae ny y cim dy ain daegyn."

"Faggiyn cyin, fynyaiymsag fer y dee," ny sysaman crimae. Ag ny eld eld myeiisag nymmit e dyn ewsear. Pock aiead yr pock lerayd am loayrmag y ae doym, y ae cireerag y ae daest pock puicey y cimag er le progil mys le deant doelnir, yr pock wyfyld yelr cyud ceritie e myrmyd dudyg fely; Pwoirrynag y elrea y ae fynyuld cal y ie. Pock jimrie cal, puicey er le progil, le le ceritie nyr agt le nyr ayd ny Cluaney, y ae pock v'cal tukinit daest cum ny as dy cyud sa, calmea in dusad ny Gloyr yn Teic cytdwf uinnag daed y oy Afa nyr ayd ny y adlon.
Template Design by SkinCorner