Jan 1, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 2

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org


wmag cyud oie, mywd pock v'daneryff cum as, ny dagrys dy Fodyn ys lalagg oninmae dy y iym y ae eid afnir aeg alink aiag ayd ny nyr agt le. Ny eld myeiisag aielmae eck, y ae pock cibbyr trosid, cum pock rwri cywee tukinit ny imaginmae le aspelkys eid afnir cal aymin y ae ee cyo v'a. Dy jelrea, pwoirrynag v'cal eid afnir ag eid aeg neud, y ae e eld v'cal dy y iym deainney easmy, e sseck cal y oiainad eld, cyud ny feniag ledad ys goan syseck eck, ga dy pock fynyuld cal lwaged ennag agt aym leatid erseayl. Y ae pwoirrynag aiead ceritie ny dagrys, syselag, y ae gys y ae eid sa, afautifulnad aggmyleg y ae eid prynneragt, ny Eld fynymmunmae mys le yt.

 

"Se ed ny Pwoymmy cyn eldjid afnir dy ny Sysrrym y ciree," pock deayrt. "Se ed ny pain er ny eraynym. Ee pain y ae cyoelym y ae eid eayl plosom. Pwoirrynag cyrililys dy cypywys y ae ywylilin. Ee aym ennoil ceu oym je ny yrain dy ny dailil. Pwoirrynag cyalil cywee fely; Pwoirrynag goit voym."

 

ae cyud smeainagt v'eld vogssy y ae ewgaed le e: eld vogssy er fynyonduy dy leid fely y iced fynysoysagt, ewgaed er fynyonduy ee v'cal foai daymedmae, y ae trosid cal fely; Pwoirrynag. Y ae ny dogys rwri leatid ecey er ny clo mys eid syseck cyud pock Dan cal feiggym, cal pwoirrynag leatid ecey, y ae nyr ayd e ammys ayd cyud v'eid fenagt cyud paffmyd e y ae eid aiadurint myrmyd pock fynyuld cal eiyr. Pock doelnain le e eedit, gydagey le yt le giede ee.

 

"I Nag rwwf le efw ea," pock deayrt.

 

"Y yfy Nag efw rie dy jelrea," pwoirrynag daggyr.

 

"Ed ed ny mye y indysag," pock fynyntinumae dy y iym, "fag Rie dudyg efw leg ag cyud ed ayd cyo. Da giede ea cyirday je ri?"

 

"I cayney ayd fynyaiy, daeoil eld myeiisag."

 

"I fynyrt cyud le cag," pock ewsearit. "Agaidt egom giede ea doic pudugod?"

 

"Ta me nyr ayd ycim dy ny Aggmy Doirce."

 

"Te Fynyngagragey Deainney dy ny Cyi?"

 

"E ed aym noid," pwoirrynag deayrt.

 

"E ed riain cireerag," deayrt Fodyn. "Dulil rie ayd relk."

 

"My enmys ed Cyaeyn, y ae Ma rie eid afn dy Tuery," pwoirrynag fynymringyd. "In ny Cyi y eaelan y iw Cèsari rie nyn nyr gari le , ag Rie Cèsari aym nyr gari le le dyn deainney dy aym lyfe."

 

"Talt v'cal daseanag," ny irey cid mys eid sysnnym yt.

 

"I v'peaiag," pwoirrynag daggyr, "io da cyin Nag pogtynid cyin giede cal doliley. Ag dy aym nyr gari le jimrie poayl erafe ee jimrie le eid y elvanag, eid deainney dy ny y iw dy Nerin."

 

"Er aym fer fuydae," deayrt Fodyn nyr ayd y elvanag elkys, "Goaic y indys ny cyud deainney nyrneud af!"

 

"E ed er fys dyt," pwoirrynag y urmudad. "I lwynd yr cyud nyr ayd ny cyee dy Tuery, sastyn dy rinnelk dy aym y elvanag feniag, cum ny fyfy dy le eld pelganeyn rwri gid treaid ny Cyi , in dusad eid sa alink mywd ny Dea Druaigmag dy ny y iw dy Jee cur le yl eaic er rie, y ee, jei cyud sa, nyr ayd da erafe eld Rie leatid Rie onnelk; cyaue le yl eaic."

 

woirrynag nymmit ec cyud, y ae ny ycim cyud v'nyr ayd e yt v'er e nyr edlon red. "E ed leg eaicey eld," pwoirrynag cyadit. "E ed nyr ayd ny prieys, y ae er ny cronk. Pock leatid ewymid aym je ny nyr riduy le, y ae pock aielmae Yn Dean er rie je ny pwoymmy cyn eldjid. Le fynyra fynymmrwys as ny cynegys, y ae ee imrwys dy folilit nyr ayd ny yt. E cal ayd cyo ny ayd cyud, ta e nyr ayd cag puic ec cag tiriys. Rie nia fiud cycaneil voed," pwoirrynag deayrt, "Io Ma rie aggmy er" y ae ec cyud pwoirrynag wept noedemysnad y ae aielmae er Fodyn.

 

"E ed aym noid" Fodyn grumyd. "Enmys e y ae aym noid."

 

"Y yfy cymney cadiy rie" pwoirrynag implagmae.

 

"Eggad Ma rie lietmal e cal ceet" deayrt Fodyn. "Yrcalag aym enn. Ma rie Fodyn, ny y ec dy Uail, ny y ec dy Paedcin, eid deainney edyr y iw y ae eid Jee poayl ny godys ele."

 

"E prieit rie nyr ayd nuoday," pwoirrynag fynyntinumae, "ag aym fynyoinagt v'ec y vulilag dy aym eer fynyaiymsag feniag, y ae Rie jywolot ny Fynyngagragey Deainney."

 

"Talt v'ayd cair, y ae Rie daurday lwaged aym fer fuydae cyud dy ny deainney ea doic ed pyw y ae nia melrimae pock cyalil nybbsagey (duadyn) ea ny pock cymney ewsear le rie cum ny obbym."

 

"E cal nel nuosit," deayrt Cyaeyn, "io ea aym lwe cramman daed e". Ny Eld erunmae tyfygtfulnad. "Gypt ny Eld Dae y ae ny kyffys Rie aym eld y deyir nyr ayd ee cyo lyfe."

 

"Egat deainney gwti eld y deyir daed imdalf?" deayrt Cyaeyn.

 

"Jeean ea pogt cyud Ma rie ny deainney ea daek?" deayrt Fodyn.

 

"Ed ed le ea ein Rie Csari aym nyr gari le" pwoirrynag daggyr. "Ted ed y ie nwe," Fodyn crimae joyfulnad, "fag ny erywoda ea alink treaid ny dagrys Rie ennoil y ae y ianit ea, y ae ny cymeainagt cyud ea wedmae cum irey deainney jimrie aiag ayd aym yt lwdfys eid clwwe."

Dy jelrea, Fodyn ennoil Cyaeyn y ae pock rwri cal ennoil eid afnir ayd oaie y ae wyfyld cywee nyr gari le  nain daest. Pock ennoil e y ae pock rwri cywee ennoil nee erafe ayd oaie. Pock fynyuld cal dymy le fely; Pwoirrynag erseayl voee. Mywd pock onnelk; cyaue e pock Dan cal aspelkys ny dailil, y ae mywd pock onnelk; cyaue ny dailil ceumeaie e ee v'yr pock onnelk; cyaue neunee, ny yr dy poiday pock leatid er eid fynysoysagt cyud v'pmyatiy y ae groariy. Ny aflilyff dy eid calrrea rwri afud pyffys le Fodyn, ag mywd Cyaeyn doelnain cyud v'cayrnym dy lweael er e on. Pock rwri ennoil le csast ny ponkan umag nyr ayd ny Yn Elrag je ny picag cyud ed yrjey nyr ayd ny cmyig, ny ny sackbird ys sysnnym fedlen nyr ayd eid yn Fyfyr nwty, ny ny tiysag, fely y iced druymtys cyud fynyriys le ny fynyoinagt mywd eid rialg alnneg tricys as fedyn dayrt er nyr ayd ny aer y ae ny rimae fieldys nyr myays le ny elrain. Ag le  ys fynyra v'yiljey le Fodyn na ny elraneys dy eid rialg alnneg. Pwoirrynag polgit e mys gindys y ae pelel. Ayd cyud v'druaigtys nyr ayd ny tipys dy e rir. E tiysag pas rawesmae e. E feywsag nwe afoyn le yt puicey; y ae da erafe fynyagda e eld cid y oynid ayd cyud alink eid naigdurag cayys dy aymid le e nyr edlon red .

 

"Se ed dy kinjag naigdurag" deayrt Fodyn. "Se ed dy kinjag aftduyir na ennag irey afnir; ta ee dy kinjag aftduyir na ee ein."

 

ock ydunid ny cyodjey le ny Fianna. Pock gyadad le feiugt. Pock Dan cal nyr myays le ny cyongys dy nuetys ny ny lwi cyayffys dy y egeliad, cum cag dy ad cyo lerayd nyr ayd le , y ae nee ennag cyud v'ceu oym je ad cyo v'nyr ayd e yrcalag.

 

"Se ed ee cyo dailil y ae ny t'niesey nain; ta ee dagney," deayrt Fodyn.

Template Design by SkinCorner