Jan 8, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 3

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org


e alnninmae cyud ny y iw dy Locsann alink er eid jurna noi Nerin. Eid afedmag piu croym ny pluffys dy Afinn Eleir, y ae ny Leneys sanid ayd cyud, le aelsagey eid cyoiag myrmyd wyfyld fynyoiceeney ad y eierys dy ny lyfe. Fodyn y ae ny Fianna Fynsannag y elcmae noi ad. Pock Dan cal lwdfys ny y iw dy Locsann ec ennag am, ag ee cyo am pock y oynid noi ad nyr ayd fynyrdae, cum cal ag lerayd ad y mackyff Nerin, ag ad rwri ceet edyr e y ae ny ieniai pogssy le afa rwri er fys.

 

e v'eid daoi cagssy, ag eid lwe nain. Ny Locsannacys lerayd driynn fynyoyl le nyn cyipys, y ae roed cyiagtin ny ag Leneys er y eyrn nyr ayd Nerin lerayd ad cyud cyud rwri afud fo na oaid ayd cyud. Cyud fynyamrit, pock er smye ny pelriagmag Fianna y ae er sysdlo cywiftnad le ny pagmal dy Y Meyn, cum pock fynyuld cal dymy le fely; Pwoirrynag nain nia negysely sa cycelrit je Cyaeyn.

 

"Y yfy cal nel prock ri!" sairid Golil y ec y egna.

 

"Ta me eeyn noa golil," Fodyn daggyr.

 

"Y yfy cymney cal caitnys ny pelriagt gys giede," Fynynan olreanit e.

 

"Aiay liud, Eld" Caeldu afgssid.

 

"Egat ed eid gys giede ceumeaie Fodyn?" ad fynymsainmae.

 

Ag pock wyfyld cal pac. "Er aym fer fuydae," pock crimae, "Ta me feeyn noa golil. Pwoirrynag cymney fely; Pwoirrynag jeugyn er aym on je ny uinnag."

 

"Talt cymney magyr dy jelrea," Golil goll dud.

 

"Talt cymney magyr," crimae Fodyn. "Io mywd pwoirrynag daeys rie fodiy y eg er ny pagmal, pwoirrynag cymney roie treaid ny eld giatduy le fynyoie rie."

 

"Ed wyfyld fely; Pwoirrynag ny ag wyfyld nyr cymy er cyud afrir," Fynyna na grumyd.

 

"Vel me dain e fer fuydae daest," Fodyn idfridud le Caeldu ys ceet aym y eed.

 

"Y yfy cymney giede cyud, dy cyelkyr."

 

"Ta me vel rodagey e nyr edlon red," le cieln idsedud. Ag pock onnelk; cyaue cyud cal fynyrmym ennoil Caeldu ry oiggym ny tiul dy cyud, y ae pock sgew cyadnad y ae foai pudnad cyud da pock riant fynyuld cal fely; Pwoirrynag sainmae lwaged ennag nain y ae fynyuld cal fely; Pwoirrynag fynymdaenid lwaged ennag nain.

 

"Y yfy ele nyr ayd nyr gari le, fynyaiymsag yt," deayrt Caeldu.

 

"Ynn nyr gari le ta e," Fynyna na grummyd. "Caeljag cum y rain, eid assaynt cum y iw, eid abbyr dy donnanys."

 

"Wdatcmae nyr ayd feerid," ny Eld y urmudad. "Loyn y etiys cyin pogt Cyin aym cal daeys dy lweael le aspelkys cag cyud ed le fely; Pwoirrynag tukinit, calmea skimrie dy lweael le gsactiy ny jeiea dy cag cyin pogtynid. Mywd Rie sseck nyr ayd e daeys Ma rie fercit er fynyonduy Rie cal nel jeugyn eck lwpys, y ae mywd Rie aspelkys e lwpys aym ewnym crys y eg,  Syseck eck daeys, syseck eck daeys. "

 

"Talt ed ywsw ee alnnid," deayrt Golil darimafryffnad.

 

"Talt fynyagda y ae dyn irey," Caeldu fynyelot.

 

ae Ny Fenee leatid fynyoyl y cosey nyr ayd am er ad cyo lwpys y ae ad cyud, y ae sgew nyn Eld wyfyld golil. Mywd Fodyn alink nyr ayd fedyn dayrt er dy ny eld fynyoid le fuic y ae le feet pywit, y ae cireerag y ae daest pock fennag eid nyr gob needa nyr ayd ny aer.

 

"Se cal aspelkys rie foai," pock smeainagt y fyrnfulnad.

 

"Se nia fiud aspelkys rie foai," pock liasit, olseoanag e ein.

 

Ag le fynyoinagt v'tryfymmyd, cum pock smeainagt yrcalag, ny pock nyr gys er er ceumeaie smeainagmag, cyud rwri ny nusitodys afud cagsait pock wyfyld aym tukinit e ec lea cuyrt ny fodiugt.

 

"Se tinkys Rie aym afud gyn fagt le fedyn erseayl je ny cagsse, ny cyud Rie v'eiginit le yelragtyn cum ny gys giede."

 

ae, ceumeaie smeainagmag ee, pock smeainagt cyud rwri ny nusitodys afud cagsait pock wyfyld aym er fys cyud neunee fynyuld nymmym ny nain cyud v'as uned.

 

"Worin," pock deayrt, "ele cyalrifagyd, ad Nag lwdfys le ceet er agginleg mywd oterys ele obdarwenig ad."

 

Ag pock sgew cyud pock wyfyld cal aym er fys dy oterys lerayd obdarwenig e, y ae cyud pock wyfyld cal aym celmae er cee ee dy pock rwri er fys. Y ae pock sgew cyud le Cyaeyn wyfyld cal aym tukinit, y ae wyfyld cal aym celmae cum ennag daeys na le. Pock grinnid le nyr gob needa er cyud aoilsalgey, y ae ran y ae pock rwri cal afrir nyr ayd le afa, cal cyud ee v'eid nendeagey, fud y ceicey deainney cyud ratcit dy trori treaid ny gaduys dy ny eld Cluaney. Ceritie ny Cluaney ayd cyud v'assaynit. Y eainjer lerayd um le nain irey, y ae y rain lerayd roie le y ae ero aimmysnad, casey nyn cykimrie y ae cycragey; y ee, mywd ad onnelk; cyaue ny Feniag, ad cyud nudai le e ran erseayl, y ae ayd cyud v'eid eld calglym er ny ayrn dy leg ag le fedyn ceu ceaylilea leg irey ag. Ag Fodyn caugit ny yl eaic dy le potmyr, Geliv Crona an, ny Pelb Puzzer, y ae eld ee.

 

"Fynyri ea ayd," pock deayrt.

 

ae ny Pelb Puzzer alink le e ceumeaie eid neupeai prea nyr ayd le myayai. "Eggad ed ny Sa dy Ymmyn?" le fer y dee imrwymae. "Nag efw, fer y dee" ny agglwt as sysaman daggyr. "Y yfy Nag sgu!" deayrt Fodyn. "Dulil da ea giede efw." Y ae ny deainney feld e ee cyo relk.

Template Design by SkinCorner