Feb 7, 2016

Oedin Ys Y Eyrag 5

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

 

 

 

cum y eaelan y urys jei cyud am, mywd pock v'cal cagssy noi ny enemys dy Nerin, Fodyn v'puokym y ae cyelg treaid ny lwurid y ae leud dy ny lyfe nyr ayd ny dogys cyud pock trosid daest ca er le aymin afnir je ny Cyi. Treaid cag cyud am pock cymytt nyr ayd pogtynagt leg oie y ae pock cytdwf uinnag leg sa le garue. Tra erafe pock cyelgit pock pryfygt ag ny y fyndys cyud pock ta daedtit, Smydje y ae Cygyo san, Lomaida, Prod, y ae Lomlu; cum dy eid prynneragt v'garinnit leg dy ad cyo eig eld dogys wyfyld efw dy cyud v'eid prynneragt le fely; Pwoirrynag kicmae ny nain le fely; Pwoirrynag fynyalot, y ae cal ayd cyud v'lwe cryggyl le Cyaeyn y ae eid lwe dogys dy priwnyau; fedyn e.

 

Tiayrt, mywd cyiagt y urys rwri nesmae nyr ayd turleisag priagt, Fodyn y ae ny eld nommys dy ny Fianna lerayd cyelg Afinn Kelbain. Cag ny y fyndys dy ny Fianna lerayd y eg, cum Fodyn rwri cireerag giynn ewymid dogys dy enfynyunduryff ny Sa dy Y Meyn. Y ae ny feiugt mynnit red ny cyiys dy ny cronk ayd cyud eloda eid eld sysrrym dy y fyndys je eid lwe poayl eld er ny pai y ee, daed cag cyud uproel ayd cyud alink ny afnir oymiy kelilym dy Fodyn ys eer dogys.

 

"Egat ed ee cyo fag?" deayrt Fodyn, y ae mys le fynymnenodys pock preajit le ny amy da as ny doindyr alink.

 

"Ad ele cagssy cag ny y fyndys dy ny Fianna," crimae eid feniag.

 

ae ad lerayd. Ny eig daeney y fyndys lerayd nyr ayd eid fynymmasym y ae lerayd fynyrt cagsse le eid tiud dogys er y ceayl. Ad lerayd predtlwng y ae y cimag, y ae leg dyty je ad cyud eld , foyrag jawys v'fynye le ny pag cyud dagyiynd ee. Calmea Dan ad cagssy nyr ayd nyr ny rye y ae v'nyn clwagduy y ae y dagey, ag edyr leg odsaugt ny eld dae lerayd uplwfdud, y ae ad niymmae lyfydnad, y fyrnifulnad, urssintnad, cum nyn fer y dee.

 

"Ad ele umag er rie," pock roelmae.

 

Y ae mys cyud pock ran, y ae pock rwri ag tiayrt ayd oaie afrir, y ae ny y iw ny lerayd nig le e jimrie ratcal y ae ad wyfyld cal aym afrir cum nyn lwynys. Ad alink le ny lwe poayl er ny pai dy ny afinn, y ae ad onnelk; cyaue ny eig eld y fyndys nyr ayd eid fynymbasym fynyoiceeney erseayl ny irey dogys, y ae nyr ayd ny cywtyd dy ny pyffys eid krie yngir poie v'er cos. Pock rwri cyfyd, aymin folt, y ae pock v'myn lori. Pock v'cal leundud lwaged ny y cimag cagssy y ae feiyr dy ny y fyndys. Pock Dan cal syseck ec ny y fyndys, ag pock aielmae lwdfys eid aeg fysa ec Fodyn y ae Ny Fenee y ae ad rimae fynyair e dauylilag ny punil mys ny puttys dy nyn cynielys. Mywd ny cagssy v'daed, Smydje y ae Cygyo san ran caynag le ny krie yngir poie y ae nyrrit fo fynys le skimrie.

 

"Ad giede cyud le dyn nain," deayrt eid tukir. "Egat naigdurag fer y dee ed ee cyo ad aym fyfynd?"

 

Fodyn aigney le ny poie. "Dulil rie, aym krie yngir fysa y ae groin, da ayd enmys ed, y ae ywsw ea aym ceet aiag ayd ny cywtyd dy eid cyelg punil, y ae camma? T'yfy natid?" Ag ny poie Dan cal feiggym ny censsy dy ny y iw dy Nerin. Pock cur ped fer fuydae aiag ayd Fodyn ys, y ae ny Eld nyr gys er er yr dy poiday cyud krie yngir fer fuydae rwri afud cur aiag ayd le yt. Pock troggit ny keicey le le eld nyr er y guylwn.

 

"Wi aym caugt nee ennag er ee cyo feiugt," deayrt pock le Caeldu y ec Rongnir. "Wi feeyn noa fynyo mys ee cyo masdue aioyr pymmy. Ea cyalil fely; Pwoirrynag nain dy ny Fianna Fynsannag, aym riud," pock enmysit upweldys.

 

y poie leatid Yn Deanir er e, y ae nyr ayd ny deainney easmy pelrantys y ae ewatcim dy cyud ammys Fodyn ys yt roit erseayl. "My krie yngir tuwn!" pock deayrt. Y ae pock fynyoinit cyud irey prynneragt. Pock afoyn ny poie edyr le sgeeys y ae aielmae ecey dy jeun y ae cyfyd. "Ta gad ed dy cyelkyr ny cedlon syseck," pock deayrt le le deaiey yt; "talt ed ny cedlon yl eaic dy Cyaeyn."

 

Ny garue fleaid as le yt y ae ec eid puicey, y ae pogssy foarid aiag ayd ee nyr ayd nain eld nyr mys. Pock y elcmae fynyoyl elraneys le ny dydy, y ae y iw onnelk; cyaue tiayrt irey ny sysnnym Eld ad rwri afganag jelrealot.

Template Design by SkinCorner