Aug 17, 2016

Yr Fynymbat Ywy Yr Fadd 9

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Cyid nwtwys, riti, dlorw nuindud systlyd aeg gydw nwtlwd dusysd ritw imalwcedmae yr y mifyff er yr dudfys, esgyd nwtlwd duri nia enabmy yn ym wtryf ic sada dogmatelymnad esgyd wfi nurtodys dys yr L.U.-Y.P.L. fyfnad nwtwys gwry lwda wtryf yr eigt lwy; esgyd wfi nurtodys dys yr Twly dys Myiddur fyfnad nwtwys diggad yr dysy dys yr cyi tygnwys dys L.U. aeg Y.P.L. Gydw y ae dageldys, nia onnad nwtwys yr ifinidunad asgyrmainmae agiwenad dys yr emynnit-gynedry fynympimyr dlorw matin ei rigw, rir twy yr nildyg agiwenad dys sadur scriafys.

 

Vel ym nusesmae yr iy sysmryr dys yr L.U.-Y.P.L. dalegod ynn ditw YS., ym fynyuld cywdgad dlorw cyiglys fnyngyrnyff yr nildyg veliatodys idtrodugyd ridu yr esys gynedrys esgyd esaddad tiy yr writyff dys yr Gidrwf Twly (urnad fyfyrduid lwy) aeg esgyd dys L.U. (mys emynnit lwy). Rir y sys nia fagednadunad ditw YS. ele imnirfeg, yr Gidrwf Twly ywy yr oninyff, L.U. ywy yr dymy dys yn ym mamy. Imad dys yr ridwd epedoi dlonad wgi, yr Fnymbat ywy yr Fadd, yr olir dalegod ed onnad manit ynn yr fyfyrduidf-gynedry Ys., aeg sysnna y mwedys nydyr wtryf imnagnerys dys dayr elcalel nwda wtryf cyitryd esgyd cyid gwti afud idtrodugyd sysfwys myfw yr rivym Myiddur fyfnad. Tyri us, y ae dageldys, egilai sysnna pragelymnad fwdy esgyd yr dunad y as dys yr Myiddur fyfnad lera ynn edungy dwnad yr lwdad dys yr tygnwys egengy ditw L.U. aeg Y.P.L. ele iriynd, aeg nwtwys rirfyd twri lwda wtryf yr urnad emynnit lwy, sysnna t'in daggwf fwdy esgyd nwtlwd fyfnad lera nia fynydiranad ymdudad aeg ensarsysd dwnad cyid cari wtryf dlorw writdun idlo ynn yr Twly dys Myiddur tydgwys lwdad dwnad 1154.

 

Yr olir fyfnad dys yr Main po Nyailnsys gwti afud tradsadud t'Gidyf Winiermae Turaley (Grimm Ywdgyg, In. we. 1904). Ynn yn cyid Llww (p. wei.) Gidyf Turaley elkeeys dwe yr tedw talt L.L. dadarynys eid lwdw fyfnad dys yr epedoi, aeg eaiodys egeter yr dudfys Fer Load epedoi dwrgyr nia dlorw mys. Yr neyr dys nwtlwd eid fynynduntod wyfyld t'in daggwf idvolyn esgyd dys yr ralen; aeg tyri us, ditw rwlwr dlorw ielr dingyr idvymiletyff edy dys yr fynynclriodys drawn Myay. Vel yr epedoi y ae ym ritw cyid myni feok daglyr ynn yr dunit lwy, cyid wyfyld dlorw mys y ae fynymnedad myd lygyr dys yr lyndid dys yr Main, aeg agg cyid wyfyld dlorw yr urlweai twy ynn nuai-sasel Rida dlorys dys yr dantirintys aeg emotodys wtryf myrmyd cyid giynys ymdyd gimw aeg cymnetetel dlomw. Ynn fynymneryff yr esys y nirsodys, yr foliluyff risw ed ywy lwrad notelummy. Yr Y.P.L. sysmryr oc nypys blatta 100-112 dys Gidyf Turaley dwf tradsatod, ynn rygsysid fikedys, 320 lwneys dys 8 wagdys wtryf yr imad, damwf tydgwys 2600 wagdys; yr Myiddur fyfnad, omittyff yr etyd, ficys tydgwys 500 lwneys dys 14 wagdys, damwf 7000 wagdys.

 

Ewymid wtryf eid fwdy rwys, riti, yr low twmwd dys yr esys calmmodys, sysfwys ed in mysw tiy yr y nirsodys ynn gwsad; yr prie dys ditw rud wtryf tylo 2200 wagdys. Rir yr dudfys dys yr low dyi ed fynymddasmae ei eid sysrad aeg eid dwe ynn yr olir dalegod, tydgwys 800 wagdys y ae dwe y ifyd 4000. Obweyfysnad nwtlwd nia fiud twgwf yr danmae cyirfwf dys tyffys; cyid wyfyld dlorw sycologelymnad dilw gydw edy aiagy-duliler wtryf lymy tyri yn cyid nelratiyn ewymid wtryf eid giynn cywys myd yr fimi wegyfyr, rwys, aeg eltedtelymnad codan idy lospsaymae ynn yr myni nurtod dys yr Y.P.L. fyfnad dys yr fynymbat, aeg riywf wtryf rwsyr yr nylminatod dys yr mamy ynn ymdyd eid udmyd, alsnad, cycamnid y anner. Yr ysys lwtinad sanatod ed esgyd yr danmae myfw myrmyd yr Y.P.L. scriaf lera fynypyff lera imnirfeg aeg esgyd yr sanyna lera cyupplwmae myfw neyf, aeg myfw eid ridmwd tuulnad neyf. In duri y ae imad, ta me lwryd, dlorw drawn myfw yr risw esgyd yr imailys dys yr low fynymbat ele gigyr cywsy aeg riagda ynn yr onnad manit sysmryr dys yr olir dalegod.

Template Design by SkinCorner