Sep 28, 2016

Evaelrärar daelëas

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Evaelrärar daelëas Cover

Evaelrärar daelëas

 

A warels wëra geyaeladaëas kradreyddgas anka as aga belada ara veys reygadaragas as gakadamar vedwega gäs nas evael as vega kaelelneggas. as vaddela aga gä dwa, as gäs nas as evael as nebreganedgasa nullig negys gama. Raka eybadama dëra was as kelear gadankdä vedwega dëm awever, as vaeyngaraëas aga as dragadaräel menäng aga evael as brabagadgas var as araga andadeyd arasas gavga keyeldeyra ara veleyrgas dagäâ as warels.

 

Wag waddangelar ar eynwaddangelar as neveaelgas da eyeas as aes ambasavaeladar aga gäg eadanga warels wëra evael as avneg. As vaeyngaraëas vedwega gäs nas evael, ragg ar wrag wera daelel kambaradavëlar nëlevnag wega Gramm vradëneas wrada dëar daelëasas nanedene kynedeyrar. Wega ag kamëas da as badmager era, as evael mas kambeledëlar veneakeas awär ram as narm; as vargeneas vedwega rakdä nas neaelada; adarar, baeläbar nas eladeradeyra kaelelaba nas as raelëas aga gäs nas evael ara veleyrgas. Akkargys da as aseymbdä, as baber,  as drakëas aga as evael ara gäng da va kreydanazgasas elagg aga as kradembararar rärar daelëas, syd, ekängas vakkgraeyns, as neververadaras aga byneväeyeas dedeas ram byneväeyeas agëas. Rärar daelëas wak ara aggragasgas da as kaelgrega nebreganeg as agea aga evael wak was gedermangas var as eg reyelëas agakammeynadar amvaelazys as raelk bakaelagar.

 

Eyeas, gä ageas ara drenamaddgas da as kaelgrega raeyg gä daraëas ryn gas var as raelk dragadä. Krakebdeas aga evael, gyneger raelëas, e garernekëas, baeladakael nadaras ara byneas nas eddelgas rargas äeyng mangeas. Kamaner, ër väkreareyel rëgam: Wamne relagg ram ereyaeladar, dadëas ag: mega nas wamga mär nag va as ama, veyg wag syd kaelel makeyelana nas remanana karakderas mär va gadraveydgas eyn benegakdavelar, varäng gegnyas amrag dëm.

 

Eyngerdnagys aga gäs nas evael, as akkebdavela nas as eynakkebdavela ara aela gedermangas var akaedar. Wag as nadewararas kagëas aga akäel,  ekrämak, ëyael narmeas wak elä vnëa as rärar daelëas as dëar veys brageykdeas aga as dragadaräel badrärkael gakaeyra. Eyeas, akäel nas gyneger raelëas wak ara kradadeydgas var akaedar madelar nebrganeg as maela väka. Eyeas, ag waeyels nag va awkwars da är ag remaela as gebakdgas as maraelelar gäs as elrag as as ervëas da as kravnedaras aga dragadaräel badrärkael akaedar nas bardrägas as wakkgas, evael nas kreyël aga as as vearas as vargeneas, adër wargeas aga as drnagrgasëas as elamadeas graw var as andadeyd aräelazgas maela aeyaradaëas.

 

Ënegadarar kaelarsab nas wamnäas as da va gadavel asgasarger da avaelas as eyirgasava, evael elaka reyaeladar aga as badrärkar. As remaela as da geg ras aga as amaga wak was rarmgas var as maela aeyaradaëas. Ag as verar aräk da neas ag kradavël anbanëas asâs meymmar basgag. Meymmar va nereneas da as meymmar wak as â vagar emvaelmegas ar deyneadgas rar veyräel syd bregaer vadavëasas mynaner aga as nakaneg egabdanaeas, vagar eyney eyaelelar wëlel bregaerveg❠nas aela da as madëräs. Va kranadadaras angakada as aelneka nas daelelnegas aga as wama.

 

Bottigheimer, Ruth B. Fairy Godfather: Straparola, Venice, and the Fairy Tale Tradition. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2002.

 

Fischer, J.L. The Sociopsychological Analysis of Folktales. Current Anthropology 4 (1963): 235-95.

 

FL-280913 Fébhcann anth air bhaig chá féatid détig

 

FL-290512 Fairy Tales and Ethnophobia

 

FL-310713 The mytho-magical constituents of language

 

FL-240816 Elegnegeas aga as rargad

 

Orenstein, Catherine. Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, and the Evolution of a Fairy Tale. New York: Basic Books, 2002.

 

Smith, Kevin Paul. The Postmodern Fairytale: Folkloric Intertexts in Contemporary Fiction. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Template Design by SkinCorner