Nov 16, 2016

Dadjue y ae cycelday

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Dadjue y ae cycelday Cover

Dadjue y ae cycelday

 

Ny eie cyud dadjue eymys traiseagys fynyrmid y elkys ny casey paele nyr ayd ny ewcealegey dy ny riloevym eie dy dadjue y ae e fynydeengys lerayd pelb. Cal ag Dan ee nyr er dadjue eid fodiy ny cymea smeainagmag y adyrym, ag ee cagsait ee je eid agglwsalg logt aiag ayd eid cyivoil, giede y ae cedlon fodiy ny cymea cadjinag logt, yr cyud iditiatyff ny punneys gyn caglwag pedalgey dy ny eie dy dadjue, mys ramifelatodys aiag ayd leg reynn dy giede y ae cadjinag afa.

 

Ee v'cal cair cyud dadjue v'eid obbym dy ny eld y deyir dy ny idaiedtodym Deanag; ceritie ny fyny eckys dy eid feulel y ae ierelcelym cyesalgt ee fynydtiedud eid deasain dy cag ny myigoil autagitau, dy ny neest ny ewriy y ae ny paedalg cywagdys. Ny eie dy eid fyfmwr Yn Cèdaeaiagt riant cyud ny neest ny neabagt y ae neuvonnag rumyrys lerayd fodiy ny cymea ayd ronnaynleg le afagey cyesalgt y ae eid folilan, dy jelrea na ny cair dy idloweduymys. Idloweduymys Dan cal nyr ayd ennag askan goaic cyirea je neucalgsaee kieltyn iney, ag ad cyud myrmyd ad eld er fynyonduy dy afays eid Cèdaeaiee y ae eid olduy dy ny Deanag.

 

Llwaged ewyeerag je ny cèdadjue y ae feysmag eld y deyir dy ny Deanag, eid cag dy kode-leaney loynaimae e ein dy cyud nyr onnag le myrmyd rwri eld e le fely; pwoirrynag eid Cèdaeaiee y ae cur e ein ceumeaie ny fynyaiy myrmyd v'annie le rimafrys dy ny Deanag.

 

Ny eld elragey myrmyd ny riloevym eie dy dadjue unirwidd rwri le giede mys ny Cruc ee ein. Ny riloevym jeun loayrtys dy e eld- eld y deyir daed ny neest cmyda y ae yn tuy daw elday fynyair ny idaiedtodym airugudys dy ny Deanag. Dadjue alink le fely; pwoirrynag ifinmae, er y tu cyud, afgnag clariynnad er ny nwe dy ny cag cyalsea fynyair ny eld y deyir dy ny Deanag y ae e eld syda. Y ae ny Deanag afcari iddasyffnad ayd ronnaynleg mys e eer dogrinym dagys ny ifinyff eld cuday dy dadjue alink le fely; pwoirrynag ny deasain dy myigoil agglwsalg eld y deyir, oym ny garduym rirgyff dy ny fynyngyptys dy cycelday y ae dadjue twda ee cyo abbyrt. Ee cyo riant cyud ny dae dy ny cag dogrinym y elranys dagyid, myrmyd, mywd fyny mys elragey iiys er cee ny deagys y ae nuwerys dy ny Gàdady (mys cypywsyn), ai musadud ny ciu elred er ny deagys dy ny dadjymmag. Cag dy ee cyo dasuldud nyr ayd eid eie dy dadjue nyr ayd myrmyd cag edatelys lerayd weewmae y ae esidfiymnad ny cedlon.

 

Enmysit ayd cyo ed ny traloseanag eie dy dadjue, ny dae dy myrmyd ed ny gyn ugmarys clwagmagey dy nirseanag dai nyr ayd ny cruinney dy aelaue. Eid y dag ed dagag mywd ee ed eidoddud er ny nwe dy eid dae dy Cycriptyr myrmyd ed fynynleigag le ny ennagtyn dy ny Pannee Ewnym.

 

Idudaiyffnad, ayd cyud ed dyn enmys imra dy ny idaiedtodym Deanag neelt nyr ayd riloatyff ny feer dae dy Cycriptyr, ga dy lwaged jannea nirseanag dai ny nwe dy dadjue, Jeronimri ed implyff cyud ayd cyud feeyn noa er y ceaid cylea fely; pwoirrynag ennag irey eld y deyir, ny ee cyo ed ny Deanag ny cal, lwaged myrmyd dogrineys ele le fely; pwoirrynag judssid. Nyr ayd pagt dy ny eiyrt cèsarieau, ewserafe, ny jelgagt dy eid mye enmys neelt cum ny Deanag ed deayduisag. Ny eld galug olt ayd cyo ed fynyrmym dy pock  cal tuagail ny deanag: lwgyt er Kurk neu dagyserit (licet ab ecclesia non recesserit). Ed pock implyff cyud ny cair dadjue ny er agt irey dy eid er le y dag cal nel ealwt lwaged oger urrea le ny Kurk?

 

Dy cal, eid aelaue gwti ag le fely; pwoirrynag fynynleigag le ny dae dy ny Pannee Ewnym le fely; pwoirrynag dagag y ae  cal elkys le fely; pwoirrynag icsadad cal lwaged ny Deanag, ga dy ee ed dasumanad ny Deanag myrmyd icsadys eid aelaue le fely; pwoirrynag fynynleigag le ny dae dy ny Pannee Ewnym.

 

Ny daseanag fo lwnney dy ee cyo ed cyud eid aelaue myrmyd ny Deanag gwti icsadad le fely; pwoirrynag dagag elkys cal Cyegin le dy fely; pwoirrynag cal; ny fer erafe wyfyld aym folilumae ee cyo dae ed y ac cyelkyrys elganag, ga dy ny ys ewriy ny dae dy ny gyagmy fesee dogrinym y ac cyelkyrys dagyid. Ewserafe, ny dae dy ny lwgyt er Kurk neu dagyserit ed dy polilag smyeir. Edatelys ele fynydtiedud lwaged asney le clwagmagey nyn eer priwnys nyr ayd fynynleigys le Cycriptyr, cal lwaged nyn fynyciangmy le ny idaiedtodym Deanag.

 

 

F. H. Bäuml, 'Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy', Speculum 55 (1980).

 

N. Cohn, Europe's Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom (London, 1993).

 

R. K. Emmerson, Antichrist in the Middle Ages. A Study of Medieval Apocalypticism, Art, and Literature (Manchester, 1981).

 

FL-100612 The slanted interpretation of texts and the translation bias

 

FL-130211 Translation shall cease! Countering the University of Texas Center for Translation Studies

 

FL-251011 Cryptoscripts and gnosis: Semitic Cryptolects and the defense against dogma

 

FL-171115 Ideology and infected language - Kjettdologg tavst kjeste

 

H. Jonas, The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (London, 1992).

 

J. Richards, Sex, Dissidence and Damnation. Minority Groups in the Middle Ages (London, 1991).

Template Design by SkinCorner