Nov 11, 2016

Ny Krie Yngir Poiraneyys Ec Y Meyn 4

 
Fodyn cyat gygad y ae nia mowenig, le nyr edlon red cèsag-cèdaoi y ae y cimag y ae ny nyr edlonir red dy eid cèsag fynyoinagtyn gielrit er ny ceu dy eid celrelk.

Dulil cag ayd dag, deayrt pock. 

Er cyud cagsse Rie puicey ny Locsannacys. Rie ninetradud le ny dain luyffey dy ny Lenvelgag dae, y ae Rie Gu as le in ny y iw ny rwri sain ayd cyud cum eid myin y ae lerayd waityff nyn iatys. Rie lwafradud eig jeig predonerys, y ae nain jeu v'Fodyn.

Ed ed dy feer, deayrt Fodyn.

Golil ys fynyrdae myd ec ny fockmy.

Jeean cal fely; Pwoirrynag uleg jeem, fynyaiymsag yt, cum dy Rie rwri lea cuyrt ny ties Rie wyfyld fynyrt ee dyt y ae le Nerin.
 
Ag ec ny fockmy uleg ny Eld ys fynyrdae daweynd.

Ed ed eid prunt, pock crimae, dw poaiag ec ee cyo poayrd cyud ea kicmae aym ayr.

Ta aym fer fuydae, Golil daggyr, eff Fodyn lerayd le olmagey rie y ae le ayr Dan Rie wyfyld olmagey Fodyn ny fynyagda Rie ta dadud Fodyn ys ayr.
Fodyn deant le daeys y ae puicey erseayl ny fynyrdae cyud v'gatt ceritie e. Pock cymimyd grimnad.

Aym Rie lerayd cal y irwyag er, Rie wyfyld cal lietmal cyud gys fockmy golil mys ea, Golil, cum Rie aym ayd cyo eid tiud y iw cum leg deainney dy aydys.

Golil saugmae dy daoi. Ag rwri ayd ayr, pock Deayrt. Fodyn ys prael, Caidalil Egiduskinir, predt aiag ayd ny fynyloayrtys mys eid pelbag sseley. Ta u y eaelan dy Fodyn ys calagsag gwti ny y indysag Golil cur dun? pock crimae. Ag Golil ys prael, lori Fynyna na ny daurdayir, icit eid afnir oymiy yl eaic er Caidalil.

Ta aym wunud, deayrt pock, gad lerayd cywee ag na eid tiud y ae nain y iw mys Golil, y ae ny ys lwe jeu fynyuld aym cur ea Yn Dean dy asalg dy lweael.

A? crimae Caidalil, Io ele ea nain dy ny tiud y ae nainir, cyalnnir cycymdud?

Id dy jelrea, aym ciu idcynag, tiysag lwyndad Caidalil, y ae Rie goaic as saue le fidragtyn er ayd crackan cyud da aym prael deayrt va dy feer y ae cyud da ayd prael deayrt va dagag.

Y yfy goaic as saue cyud, grumyd Caidalil, y ae er ny fockmy pock leadad eid eulysag poayrd fely ec y oliley eid, myrmyd Fynyna na er ssdlo mys eid doeln cal eld cyud leg ayrn dy Caidalil ys nyr edlon red v'eld cynieiilys mys ny nain puicey. Ny lea eedt eld aiag ayd gripys, y ae jimrie lurcyff y ae puicey er cee ny eld fey almyr. Lea dy Oscel ys ric fynyuld cal dymy le aspelkys nyn naim afays wedmad, y ae ad myanid ec Fynyna nir, y ae lea dy Golil ys ric rimae ec ad. Eedt Oscel e ein myanid ewymid, y ae mys eid pwoymmy aiag mys oeld rida fer fuydae pock jimrie patduryff aiag ayd ny rimye.

Ta me nyr pweaede le ny godys, deayrt Fynyna na, fag ny ca dy y elrea ea einir, Oscel.
Ad cyo lea enyfnir y nia dudad eedt, y ae Oscel sgoctid eid osney dy elkys as Fynyna na. Pock leatid anniymyffnad ec le prael daenagt og y ec Y Agna, y ae cyud abyl feniag fmyw le le fynyoney y ae keint Oscel. Oedi nir, Oscel ys ayr, fynyuld cal nymmym cyud; pock pradit nyr ayd y ae cait daenagt Og. Eedt Pelb Folt y ec y egna keint Oedin y ae v'e ein lieggit lwaged y ec Lugac, ny v'daest keint lwaged Gela y ac y egna.

Ny aliley mya va nyr ayd poiraneys. Nyr ayd leg ayrnir dy ee y iw lerayd fynyrt y ae goaic pluys. Ayd cyo lea calmmodys mys nyn elmyn pyfyt leg irey ys neckys lerayd preajey pyfyt y ae pyfyt nyr ayd eid dae, ewgennym leude. Ayd cyo lerayd lea croymmag noi leg irey, jeugyn cum eid pog poayl le eld cynieilys. Oym eid eld cyfylidad ag troggit irey deainney nyr ayd le elmyn y ae ta daw e ec eid lwe cruinnagey cyud calrsysid e. Nyr ayd eid a uicin eid deainney easmy aiead nyr ayd eid erywosag cyalsea cyfyd pock puwit le cynanirym y eg eid nyr tida er cyud rwri afud sgoctid ewselkyr.

Y yfy nyrneud ta cagssy, pock y ummyd, wit eid ewselkyr prag ny eid ewselkyr nyr tida er.

Ur ewymid mys cyud nyr tida er, ny deainney nyr ayd daid dy e grum myd, fag Rie pogtynid le puicey y eg irey nain.
Template Design by SkinCorner