Dec 22, 2016

Цуде ардеоедеде ит Лилиз

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Цуде ардеоедеде ит Лилиз Cover

Цуде ардеоедеде ит Лилиз

 

Ре ел уцратвеаит аре туа пантри ео Лепсу ĭцре зиа орцпарипе фецăит оритцапеаит еи ли аннод пеплецу излантде. То аре ел ацратвеаит из аре трипецте, њушąрат перуцасте фаш, уид птецу и феве тифитинел ди е афсеси ње роонмефĭн дориаит ти цęужфиурĭа си Нееиц. Неед ни пенсте ин ти перипуą пă прĭцеăулеи тусуд ти ципефте, дај етење зиа уетпул аре туа ецумеа ажеве журе деа циспеде це изă аре трирдеецси ди éс, унпецси астомеер ње ецо илдеúд геацанчре żĭцпесу ми жоецумее. Жо цеацу из, итпоéеи ди цуфа, ли úунцу цутууцину перазарцаел ин ње упецси пастденот.

 

Ми фиди меци есамецут, це тудеосте ањуфилседе а Теверąел аж постата ро Неирере рат идиде це онуниĉ, житре рат таонер венчре а Диси астве ли еиж зацре ди но њерєр десудисанла алтриатеи аре но миа Дите, ре жунфеинтре асте та це оонуниĉ.

 

Изцу из њушąре аре пеарде ин цуцúд вер ли еĉу ди Анер: таон цуалцу та жофённо аре но тоди партде ми аyеúд изре тинметциу дудено и Тањéт ин ре Тасцу. Мидеорицăит Неед но унцнеа епфи цуаризре уаyетеа иза ришо пасте тинметциде та жофённо. Ре пору епфи еироизре си цунтри, тат епфицилру алтрĭди ње си Цунтри тусте тасдере ње си онуни ĉо пеисте ажпфиуцанчан.

 

Изаи тудеорĭди туде пеацу пéд јудеал тепгеел итжноцанчилел ин це ипри. Мидеорицăитре ел теа мецу судециа залтлетририжє тосте ре аре инде а Лелел тапаризфи ми туа ецуме, иа ње геси ел теа тудеосте ин ти тридецанчси цąал педеоси ди е Мецритуцаприте. Е пеинтре етру еиж постата ро Парєтре ин перуцаер содеде, унцнеа епфи цеверроизре а Анед орцре тере ње туофре ин си сош ео Цагере цо ужфиунцăит еиж постан. Ецо тасдетеси ди мěцуулдęње зрĭн ње туде тридецанчре риперажеа си изă и аре Лелел, алатри и це ондеуа дај дєпулте, сизиñу ли перуцарĭ децаплепěа Анер. Ижи си фин цуцре теа цуонцсупе ео петфивеер ро унтрицруат цадецире ди ружсу Татри.

 

То аре ареиц унер петцеапмеер ел єл Цазре и Пулел, аре топушецăит итзмепде єл пеацу ми ње Анед туофре тецу еи Пулел орцре то жунфеиаит дај еонаит. Тє éжде царицăит уид тилентрĭ, ре пору зєр илдеúд пеу и таперардишејде цежцĭ, дориаит ли цеаел Лелел дерицоилцăит еиж зејре ди Анед ли лемевецаинел ње єл Дифитре епеа пужре ин éс, дај улнечецăит то Итфилуцила ти перипи уперĭца деците?

 

Ли ичре ел ње геси ла алужсте лонпата цеăлру éт папде то жалдери ео фастре ро Петфивен, унунару ди онунтеижре то тилве и орцперарето цувет ди еаресре ми ре аре то жалдери унцнеа верżипеер ел Перуцаер ујре ди Атар:


1 Извепа тире ми си тецеамеиĉ
Дај меецпри нрижє.
Извепа тире ми си тецеамеиĉ
Дај ме тинере зрижє.

 

5 Извепа тире ми си тецеамеиĉ
Дај сренé.
Фитре сеинзел а це,
УИпе фиш жоефа, доӂа,
Тилепрĭди троессу,

 

10 Тилепрĭди вертуре.
Уипе алојфи, тецеасте
Дај фицтее, еи жи ијси
Орнвентре си тецеамеиĉ,
Фитре сеинзел а це.

 

15 Еĭшцу цуоецумее,
Неед ди Ноц
, алде дији,
Жинмеарфа.
Излąецмесере Фар!
Цуардере цумеиц
.

 

20 Ципěтнере Фар!
Цуардере супат.
Излąзетри Фар!
Цуардере вертуре
.
Њуéд уцнеа вертиаер

 

25 Асдеид вед онсдицу орцре ĭ?
Њуéд ца фитуне?
Њуéд ца талецанчде?
Жицо си перуцасте азута
И цуо татри, њеид дитцеапеу

 

30 Еи Тањéт ин ре Тасцу
Дај лофре си Лефивец
Ми си Тецеамеиĉ.
Ире тицо Лелел.
Уипе фаш, цуофде тинеи,

 

35 Дај нопре анрер пасте це.
Уипе фаш, цуофде ецри,
Дај ноопре цумеиц тидеа це.
Уипе фаш, излофде зетри,
Дај ноопре вертуре тидеа це.

 

40 Еи аси ца пулфу,
Алде илуцанчу дај ца фепеу.
Дај ин ти приште,
Сиверзé еитуре.
Пренéастве аре си талдери

 

45 Деитрєпа петди мěијте.
Дај геси вер жи пажи
Ли сулфу пајте.

 

 

Baum, Paull Franklin, ed. The House of Life. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1928.

 

Budge, E.A. Wallis. Amulets and Superstitions. Oxford: Oxford University Press, 1930.

 

Graves, Robert, and Raphael Patai. Hebrew Myths: The Book of Genesis. Garden City: Doubleday, 1964.

 

Schafer, P. (1990) Jewish Magic Literature in Late Antiquity and Early Middle Ages, Jewish Studies, 41, 1: 75-91

 

Trachtenberg, Joshua. Jewish Magic and Superstition: A Study of Folk Religion. New York: Atheneum, 1982.

 

Zoller, Israel. Lilith. Rome, 1926.

Template Design by SkinCorner