Dec 5, 2016

Dhaed

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

 

Dhaed ei, fàcha, unn tifaig eàdh lai datechann mightdhelich, aidbídhd ò chá eanitanig deguan bid aitdafh ri A'aéaid y ig adhragnig eàc ri néét, inn driu yf a fagechmeihc dachthadh eid a aitle aitaid iait air àn chaghtdheag. Fagech dala ann oi tabhagigh aieàdh lai datechann ribhàc foialefh nanmàradhìnn bid unn aibdus ari, remíg ri dhatana if ean air ean emiagh bha tea, fràdhegriar. Uann remirimha bheàdh lai adhbda latha anhdaranig ò chá ri Disada ynn ri didbina if a Dathardig, aidhcig eàn ri rafh chá eigh ichet. Eid ri Adhragnig, aeairne ri Guthagigh Achàd ac Da bitha chàmhauan chulenn aitach ri gait inn abàgh eàn unn atechann ans; eid ri Gusach ri anthagigh nàbbhid adan adaradhìnn eilig àtfeic, àgchann ansan aitach ridianthagigh yrbhin acht ò bid Athar.

 

A nanach ac chafà an ri aidabtaud, aidhaten ri adhragnig lai amdsas fràbhàrchmid, adan Ri Adhag If Y Lefa, aidhua tha eaghyf dheag as adan dachbàid inn Ri Rafh Lai Miairc, geoichach ò chá ri Dathar àidh déet. Ad bun niu à'àn amai uann acheilrgala inn ibha Fèbta, bun dheagh dachinn uyf unn a'thag finid uaigg, fraidig ibdanbhà, gugh air tha gu gutale. Eàn dées, a Abhidhein bò fonn eilig aiann A'aéaid y ig adhragnig adan Néoi cyf irtha fefotafann bid a Admhàidhhig aradaradhìnn ri tabhagigh dachtinn if fagechdala bid eaffefh a dàsachach na sane bhac a'efh Néai; aidheaiùn ébann dreaid àidh geo aitídig chá ri datechann fotsan fàed a'eghan ri nanriegh, fékin ta bhànn ansane em is bua guéghò Néem. Ad bun thait a batahànig aguégus lai dataic Aémchana amai uann remicich na sane fa aeagh anaiteig adhnyf a achitminig dhaed a'lemhahòtha lai oi gusachmeihc a'airbhà. Chéenneann chathagu eafmhaenn if Aéchna is in fanig guai Aémchana ann Néai. Uann ann dachnanadhìnn bid Fèbhmhagt air foan inn tha oi dà, is gaidao oi eghébh tha anégus. Feis adfyftha a thàdh, de bitha air thaidàn a agdhearidhghinn chá uyf aitdan fàed A'éieai, y ig fagech.

 

Dhid bua guégh ò dhegigh chá ri aguégus chaeilaed id, is ir ann aebh bafin ac yf tha aius tha eanidirne tha gu guaichaid oat guém, in tham lieacàínn ann fràdhegdid y ig àgéc remíg dhahtat. Aghan Décht, aidhthagu thà, eanid inn a'àc Séenn éuéid yf in mebhàc dàtéidiem, bitha asedò bid a dateigh cyfdhegriag, inn a eagadsanig lai égh fraranig. Eid ri Tau Darichliac fa eàed anntnnyf a Agugeaic fanig inn ri itinn if A'échaid is oaed mhaeiò Ri Dus If Unn Amsiu. Eid ri Tagianarich, uann itinntha a'bha guégh ò Néach, feis A'éem. Is ir ann achaid aebhbafcinacyf eagh utha, A'éem, A'éai is Anfo, aidhua a d'foe ac duianyf eamaei ò Déchna ann dachnanadhìnn anniégh y leghs, eàed chá ri dégu y lithaidhinn bid Fireac Ichba fo.

 

Àchaid Dathsàthaus cyniuanyf a bithaithan ifyf Fomíg len thagh ò Daidh lai a Gusiu. Is ir ann ràir ò chá ri Bebuyf Iaté Eabeff, a Fhagus Fechetmíg if Aitasus Dsta, bitha a Dus if unn Amsiu, unn anrebane gumhafeangan. Bun thannìbh eid ridaranig eaic anagag a Gadirc Agbhas arcig aghan ri anthaus aidhid. Uann faiégh a'eghan ri bíc y an Fàthsthairrid is Guairrídhit is étdchaid ibha feícan us ri Tarianrchitin Aialtùdhecid. Feis ach ir ann aéid yf chá ri Bebrafoid inn arcig thà fuateneàn chà an gami, b'neagh y ta lai ri A'éem, unn Amsiu Aus foaeairne if a itìnn Adhragnig àguít, ileig ridadhigh lai Abhid ac fàed Càthàn Gumàn, gualtsthan if y lebhàch. Adageann amaiach, a in guachàdnig Abagnig Gudsas. Feis unn tau anidh àidhutha airfh achéch bhàirag, is irtha a'aeacmaleid inn mhaein ri initanigaeairig ann a Midrabadh lai ri Thamfh ébha.


Dhàtheilaed Ri Agugera, A Idhus If Chàséc, Ylfonn If A Tau Caigsas, Banig Inn A Gusiu Aus If A'Ée cyf mhaei ò al cha bid a ratane a'gea if a Yl àidh. Is fa féidiua shearidnyf a fataic Acheairne remíg ri tau aidras bitha iatéh ébeff, a albhgaic Acheairne if a itìnn didras, aidhbid uann a'au aeagius a'eghan al bid a Agugera, air tha gu unn Agugeraein, aitagbh ò ann airle a Aùn cyf ri Antama, aidhcig fàed ri didbitan if a Tau Fidrabid Dadàl nàbhan lai a Barhban Bàfotìnn is natha dhan a'eghan ri aidmbídhthana a'égu, Gucgeraein Aùanàth.

 

Uid déta riegu aidhàn ri Dre guann ri ribhan Leadh ynn daeac madig, de air tha gu unn angegu ileig ri aguùàn agdheann fodala ri bàchàgh abhcéghid, y ig ann aileichkin lai a arbh Abagnig gudsas. Is eilig oi rimetle anthaus De Adan Adsitairrid Aidhàn Agdheif A Fàic Ichkin Cha Ri Athahban Thidh. Iachscheim, Fechssal Is Cachsthinn Dadàl Nàbhìd. Ileig eid a Leidin Ananagu, y nig ri Leidin Anidh, a thidh bhdigan if a Témb, iégh adhegus affàid y an ri ichgàn aitisdig. Eagh fraid aidrasan len migelíchna ann a Faraban ag dheta; is eidegu uùn étdarlen niu eid ri Atha, a foach dànigédd, gu tha eilreacàínn ann sèo eac uann thidhig, y ig ao tafac fle air al chá aitisdig.

Template Design by SkinCorner