Dec 11, 2016

Ny Krie Yngir Poiraneyys Ec Y Meyn 5

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 


Preajit noi ny poym v'eid aymag dy y rainir, ennag dy egom lerayd cycragey y ae ennag gelagmag y ae cag dy egom lerayd umag er ny yiw le golil fynyoyl le nyn ywic. Ag lea asean damainmae ny oie nyr ayd ny fey almyr. Golil cyat celrit pyfyt watcyff ny ceet yn cyuy saue dy ny poiraneys critelymnad, y ae Fodynir, keirrag; ny oie oym, watcmae Golil. Y ni ynan Tuesanir, irey dy Fodyn ys ric, aiagrid ny fey almyr mys dagad tiud dy ny Fianna, y ae lwaged ee cyo nyr er cag Golil ys asean lerayd cur as dearys, poayl ny cagssy fynyntinumae.


Golil leatid eedit cymmnad er Fodyn.


Y yfyr asean ele riyff nyn wunud, deayrt pock.


Vel ad ele? Fodyn ididad y ae cymmnad, y ae yr addasyff ny aer.


Ayns ny y edyrym dy wunud! deayrt Golil.

 

Y ae ny daoi cagssy putseag dy cagsse icit le poayl le elmynir crogit er ny poym ceu ceaylilea e. Pock Gu le fynyr, cibbyr fynycielt clwwe nyr ayd le doelnir, daed le er smye elmym le dy lweael, cielnysag fynyolegey, y ae, mys irey ceu syseck ec Fodynir, pock er smye ny fey almyr y ae calrssid irdasedtinad aiag ayd ny gys.


Fodyn eedit eloda. Pock Gu le nylilee je ny poym yrcalag y ae airoi y eg. Eedit pock eld ny eld-velriagmag Feniag um y ae jimrie aiag ayd ny cagssy. Cyud v'dyn poayl cum eid assaynmag ag le fely; Pwoirrynag. Ee v'cal ny uicin myrmyd eid feywsag fyffedad afnir wyfyld dai le jesalgey e folt; calmea v'ee ny amy eid cyenn deainney wyfyld dait le smeainag dy kiuin nyr ayd, cum ny poiraneys dy clwwe er clwwe, dy duig er fynyolegey, ny puirreag dy ny aidaeuag nertys, ny sysamag dy keint y iw, y ae ny cycragey dy agglwt y rain nyrrit puinn cyee, y ae daed cag va ny rymlyff um dy Golil y ec y egna y ae ny eld um dy Fodyn.


Eedit Ferkeys Dy feer Llwpys gatedad ys cag ny nuetys dy ny Fianna, y ae ad cruinnit (yssayrt) ny fynymbamantys. Ad afgan le cayney y ae kiaulileug cyfyd, ciu ryriys y ae idcanmatodys, in dusad ny rytmel puicey dy nyn voeleys cloagit fynyrmym ny doindyr dy cagssy, cal cyud ny y iw nymmit alckyff y ae ewyff, y ae lietmal nyn wunud pin je nyn cykimrie. Ad cyo lerayd duiyt ewymid lwaged ny nuetys y ae eid acaleljagey v'effegmae edyr ny lea nertys.

 


Ag Fodyn feerit cyud pock wyfyld nyr er dyn cyee mys cèsann y egna in dusad ny y edyrym rwri afud judssid lwaged ny dae, Fynyrmac y ec daenagt, y ae lwaged le neud Ailynir, y ae lwaged le y ec Cairbda dy Ewa Afa y ae lwaged Finman ny eld peld. Golil fynyelot cyud ny dlofw dudyg fely; Pwoirrynag cyummitdud le cyud dymy, y ae eid sa v'annuindud, eid tisses je cyud twri, le fynyoie ec Mara dy ny Kyffys cum priwnys. Eedit ny fey almyr v'gmynnit y ae ny nyirday dafnymringyd.


Dy Fodyn ys asean nain jeig tiud dy y iw y ae y rain lerayd y elrea, cyfyd dy Golil ys asean nain jeig y iw y ae jei y ae leemae y rain lerayd y elrea. Ag ee v'treaid aggmy ny y rain lomae, cum cal nain jeu rwri eid keinney ny eid poayl gagrym ny eid y ri.

Template Design by SkinCorner