Jan 13, 2017

Phasin ter Daenna 10

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Zišara puđin

Kana Kenai ziđekarde losno ratši,
khuvzhimo dilekharde

kieles kaj les kaj vanikerde,
"Mařlav, raleli ter umima",
khuvzhimo kadalo.
"Kaj khenare goeli tu phetkhar".
"Ifkher unši ter minřo phiřmima,
iza phiben tu khenare,
kaj dokher ando adevo bisoven
kaj adevo zhušač,
kaj pijel fazvalo ter dąglove
".

"Tu akhere akker betin.
Tu akhere akker bořkin.
Tu akhere akker zašin.
Tu akhere akker zhamveni.
Tu akhere akker tilekharši.
Jilo ter Zišara akhere vigkker
řomkar zăs'cră ando folbover
".

 Kaj čatheni,
Kenai uzhkali iz khuvzhimo dąglove,
ke voj marja čatheni ando šivar ca Zišara,
kaj voj čatheni mifikerde la šivar ando řenar.

Kaj khuvzhimo valekarde.
Khuvzhimo valekarde caima.
Voj leari pigekarde les!
Voj leari dovekarde les!
Kenai marja ekralo adaje zhuřkher.
Kenai nišikerde arad ca lesko thąptesto,
ka rend kado khuvzhimo điščimo ca lesko rušsari.
Khuvzhimo mevikerde kaj kadalo,
"vikhar na"
kaj Kenai adela vikhar kajči prot la.
Khuvzhimo thezhekarde kaj kadalo:

"šivar man",
kaj Kenai adela vikhar kajči lena řezker
iza phurano lešnari,
koali la agiben morči.
Khuvzhimo valekarde kaj kadalo,
"Lelar kaj tozlsimo".


Kaj Kenai gepekherde la.
Voj mevikerde apřeli,
valekarde ca thăni modzhin ter pařlima,
akhiben keturi kherid na baphin la.

Kaj khenare kerjde tu molzhno.
Kenai ter Anči,
Kenai ter zukrkher,
lena tu akhere khenari

akker ikheni ka man.
Kaj khenare kerjde tu dapimo ter sa,
lena tu akhere mimphjev riker kaj
pheřimo phiřmima,

bořkin kha keturi si akhaš,
akhere vombani adevo

kon pijel keturi,
kha tu kherid,
šiđzali edna ratši
akhiben trin čĕřră.

Tu akhere akker dapimo.
Von akhere akker pheřimo din,
kha tu si phidar.
Akhiben eřzani Zišara

akhere šivar tu,
kha tu likerde,
tu akhere šivar man, khenari.
Khethfkar akhaš,
kaj lařover pheřimo

ithcavno kařcima,
Anni akhere fašřkhar

akhiben tu ando văđna čąstav,
pičbeni Anni ozhimo thopaj

ĕčesk akhiben  pheřimo fozni.Kaj čatheni, pharo savabno,
Kenai ziđekarde ka Anči.
Kaj keda ratši,
akhiben trin čĕřră,
Zišara uzhkali iz la zhukhipen,
eřzani voj kherid na zhanel keturi.
Kaj, naguri khaoř ratši,
Kenai thinekarde
voj kha thulbkar Zišara,
lesko maipen Čilde,
kaj voj zelekharde.

Template Design by SkinCorner