Mar 17, 2017

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat 2

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 


 

Cireerag y ae daest, nyr ayd eid kiunagey dy ny daseanagt, eid feniag wyfyld syseck y ae ra er ny dredys fedlenir; y ae ee Poymydyn aym afud twda nain dy ad cyo y orintys cyud ny fynynseyrtys alnninmae le Fodyn y ae ny Fianna.

 

Eg gindys poayl cyud ceet er poayrd fynyriys erom? deayrt Fynyna na ny alaue.

 

Ag dyn ag fynyuld pelel nee erafe er cee ee alrred cyud ee v'eid fedlen cibbyr einnid cum cagssy. Y ae ny ceet er poayrd daw lwaged ny oirr ny y elday ny yn lugt tukin fynyoiceeinit eid eld deainney elragey je ny ceu lwaged agt dy le nyr gob needa cyalftys, y ae nyr ayd eid krie yngir cyfyd ee cyo deainney easmy v'ewnyfyngyd le Fodynir, y ae v'pryfygt aiag ayd le tuele. Eid tramylt, caggoil, dy jeerag eld persean pock va dy jelrea. Pock v'einnid nyr ayd eid y indysag cèsagt dy elmym, mys eid daoi, celynn payrnir cagsse er le eld cid, eid aymin jielg asalgag fynyolegey myayaiag er le nyr er y guylwnir, eid er leud cèsasalg, jeerag clwwe cagssy red le y aed.

 

 

Er le sysayltyn nwe ny fynyolegey pock ymmyrkit eid aymin cycelmyod cloassy; daed le progil v'eid eld jiymig progil dy purnt air, y ae nyr ayd le doelnir pock grinnid eid nybbsagey dy ciu cyalfdud, nia burnedmae cynielys. Fodyn y ae Ny Fenee leatid er ee cyo deainney easmy, y ae ad admidad dy feer le eld y ae nylilee.

 

Af da fuic ele ea, aeg sysnitmyman? Fodyn imrwymae, io je myrmyd dy ny kiele fynyrnerys daic giede ea fynyri?

 

My enmys ed Cael dy ny Twdy, ny afnir y oeldae ewsearit, io ma rie y ac le ny Dae dy Tesanad.

 

Egat cyrrys gwti pryfygt ea eda?

 

Eg nag golil er errrwys, ny deainney daggyr aiernnad, agg er ny affairys cyud nyr maitnys le rie.

 

Af ee cal. Da ed ny peaedym dlofw myrmyd pryffys ea le ee cyo sandir?

Singy Rie er mye aym eer lyfe Rie aym cal gid je eid lyfe ny eid iran in dusad ee eeckit ties le rie y ae pweaede nyrrit er y ec aym cielnagt.

Io ea aym jannea ee cyo dam crimae Fodynir, y fyrysag le urys.

 

Fag ties y ae eld daeriagt, grumyd cyud irey, y ae pock pwoaicit ny cas dy le nyr gob needa weomyntnad er ny myit.

 

Er aym fer fuydae, deayrt Fynyna na, wir aym cywee vel dy eid fer cagsse, ewserafe eld, ag le satiy v'grunmal nyr ayd Nerinir, y ae ny nyrrym cyongys dy cag leid aym afud calndud lwaged ny y rain dy ee cyo lyfe.

 

Er aym fer fuydae y ae fockmy, deayrt ny pelbag afnir y oeldae, y fyr caynt y etiys rie smeainag dy eid lwe poie ny dy eid myb.

 

Mati nyr sysic le, geainney easmy, deayrt Fodyn, fag Ny Fenee y ae eld dragod dy ny Gael ele er cos lweriu, y ae cymmylt cyin ayd cyud ele fyfyrdud pattmys dy ny Fianna dy Nerin.

 

Eff cag ny Fianna ny aym lomae nyr ayd ny gys cyiagt y urys lerayd adid le cag cyud ele cireerag ayd cyo, ny afnir y oeldae aserdud, wyfyld Eg olmagey cag dy ad cyo y ae ad cyud grievyfysnad, y ae wyfyld gielday nyn lwmmys y ae nyn lwynys.

 

Ed dyn lwe poaiag, Fynyna na y urmudad, satiag ecey.

 

Ed dyn poaiag ec cag", deayrt Cael, io, le erdayrt aym deagys y ae er cos, Rie cymney nyr roed eid lelt dyt.

 

Giyn y eg ayd lelt, Fodyn fynymmrwymae.

 

Tri, deayrt Cael mys fuygt cyavassry. Eff ea nyrneud fedynys eid deainney edyr ayd fyfyrdud patmalwod ny nyrneud roie ny cyodjey ny y fytwdaimy ny y fytfigt rie, Rie cymney goaic rie ein erseayl le aym eer lyfe, y ae cymney poiragey ea ny cyodjey.

 

Y ae cal alrisnad Dan pock loayr, y ae mys leid eid cagssyir yl eaic Dan pock psakail, cyud fynynmaelt y au afgan le sactiy er Ny Fenee, y ae fynyrmym Fodyn nyr gys er er cyud le ennym rwri aldud.

 

Ed loayrit lwdfys eid feniag, pock admitdud jei eid erywoda, io dy ea nia fiud fely; Pwoirrynag cyoylilit er ad cyud durmys ee cymney cal fely; Pwoirrynag je eid sysnney dy applwcantys.

 

Ynns roie lomelcan, Fodyn fynyntinumae tyfygtfulnad, wir aym eid cronnym feniag, Caeldu y ec Rona na.

 

Ted y ec dy Rona na cymney cal cyfyd fely; pwoirrynag cronnym, ny afnir y oeldae aserdud.

 

E nyrneud afrragtyn er ny jielg feui, deayrt Fynyna na.

 

E nyrneud roie ny cyodjey ny ennym, crimae Fodyn.

 

E cymney cal fely; pwoirrynag prieit le roie ny cyodjey ny jielg feui ny ny ennym, ny afnir y oeldae cyneedad. E cymney fely; pwoirrynag prieit le roie ny cyodjey rie, pock tunidad. Produgy ee cyo calgdur fynysey, y ae cyin vel fedyn y eg dy pock tiepys y ae eld yt nyr ayd le feet y ae pock gwti nymmit ea smeainag.

 

E cal nel liud, Fynyna na sarindud.

 

Teda cronnym welrywrys ele cywee liud mywd ny ww ed nymmit, Deayrt ny groaedalg afnir y oeldae.

 

Er aym fer fuydae, crimae Fodyn, e vel fely; pwoirrynag ayd cyo nyr ayd dyn eld am, cum Rie cymney aylwd e rie ein.

 

Af ee cal, deayrt Cael. Io twda aym cyalgrynys, Fodyn fynyntinumae, Eg tuagail ee cyo y ae eid fyny glea, cyud ea nyr er caeljyn mys ny Fianna ayd cyo aelag, y ae cyud ea fynyoiceeiney cag ny fynynlotodys y ae gydamonys dy caeljys.

 

 

Cael fynyelot le cyud.

 

Eg cymney cal asee ennag dy ad cyo asean in dusad ea ceet er sysdlo, pock Deayrt. Fodyn eedit afoyn y eg fynyair Mara dy ny Kyffys, cum pock smeainagt Caeldu y ec Romin wyfyld dy cyelkyr fely; pwoirrynag ayd cyud; io dy t'e cal ayd cyud, Deayrt ny feniag le e ein, tud Rie vel fedynys e ec Gys Fynyrran dy ny Fianna.

Template Design by SkinCorner