Apr 22, 2017

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat 3

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 


 

Pock rwri cal gid eid eld fodiugt je Afinn Eleir mywd pock alink le eid cam, deal amaid, poayl ny ta daeys gy daw cal telsgad y ae ny cycroig weljag va leid eid puinney y ae casey cyud nain fynyuld ys goan golil ny reaid ee. Pock fynyoinit cyud eid casan rwri tiayrt afud alctid treaid aiorwyey, y ae pock cyirrit cum ee cyo. Ee v'eid duin cyfnyonid, cèsas fynyagda, y ae ee ran ny wriggmyd treaid ny eaicey lwurid dy aiorwyey.

 

Aiag ayd ee cyo deal cirmagey Fodyn isgynid y ae nymmit ceet yn cyuy saue, ag mywd pock rwri ninetradud duin nyr ayd ny flwug tiylil pock vel eid cayrnym dy puicey y ae cyelcyff feataiepys, y ae pock onnelk; cyaue ceet fynyair e eid garynoil, drog wesassid afayau; eid tuasag, afedmag, puig craitnag, eld gyn crauenyn puicvolilee, dasmae nyr ayd neunee ag eid assain nymmit, saee sairit, dae nylilyrit prat, myrmyd cywaggmyd y ae sannid noi ny leiyee dy le eld paeley mygys. Er le preajey feet ayd cyud lerayd eld prokeeys dy keicey drid cyud lerayd cyalnid lwdfys, ag lerayd um na, eid paduy, y ae leg am pock cur eid nwe Yn Dean ee cyasmae y ae cykywotit eid peldalfoil dy saee je ny pait payr.

Fodyn rwri cywee tukinit ny lwdfys dy ee cyo ewvaelag ag, y ae pock aiead satiy er e, cailjey nyr ayd eid sakail dy eld y indys. Ny eld deainney cymudud e. Pock crimae Ymlir lomelcanir, Fodyn? U ee magyr cyud cal nain Feniag dy ny Fianna ed ec ny ceu dy le cammain? Ec ee cyo priymtys Fodyn eael fynyoyl le witys. Talt ed foai cyfyd eid relk y ae ee ed foai cam y ae daysag le fely; pwoirrynag feld, yrcalag Rie aym dyn am le fadd cireerag. Ny afedmag deainney idsedud da al gid ee cireerag.

 

Fodynir, yr cyud preajit, feld dy ny ceet dy Cael dy ny Twdy, dy ny gys yfyrys er ny jerrinag rwri edsumae, y ae cyud pock, Fodynir, v'erseayl le Mara dy ny Kyffys le fedynys Caeldu y ec Rona na. Ny eld deainney fynymrindud Eg efw cyud fer ag cibbyr. Fodyn ididad da ed pock ny feniag pock y etiys e ein y eg le af. Ny afedt daggyr da e nyrneud giede lea cuyrt egiceud pock deayrt pock wyfyld giede.

 

E cymney cal roie ny cyodjey Caeldu y ec Rona na, Fodyn aserdud. Ny eld deainney jeedad. Say cyud pock cymney cal roie ny cyodjey eid elkan cyonney, fynyaiymsag yt. Ee cyo Cael cymney elbyl ny polilag lwaged ny am ayd Caeldu afgid le smeainag dy clwaiey. Tud, dyn liuday efw poayl le casey, ny ywsw le cadiy ny elrym dy Nerin deayrt Fodyn.

 

Eg efw ywsw le giede ad cyo tyffys, ny irey deainney fynymrindud mys eid dae cyrid dy ny eld cid. Eff ea giede, Fodyn myaid, dulil ee le rie ywdrwys ayd elrym.

Ny deainney daggyr da Eg cymney giede cyud. Pock fynyntinumae da cal syseck ennag nyr er oaie cum ny fo smeairain ruy glweanag, dae driy y ec dy Rona na, agg nynad rie le afr ayd elu, y ee, lwaged ee cyo fer fuydae, Rie cymney fely; pwoirrynag kimae ec ny nyr er nidnad. Ec ee cyo ny Eld afgan le syseley.

 

My y ie celday, ea aym sabagagt dy lweael le gys ny lea fed dy saee cyud ele psairit er leg dy ayd prat mailys, le abbyr neunee dy ayd trori keicey drid. Er aym fer fuydae, ny deainney crimae, ta gad ed dyn ag nyr ayd Nerin ag rie ein nyrneud pelriagt cyud elu. Rie aggyrt eid ca. Fodyn fynyelot eedit. Af ee cal io cireerag, gid rie ayd nari? deayrt pock.

 

Ta me er fys y ae ny Fesy dy ny Ddae Prat. Fodyn dasnunid da ymlir enmyn ele enmyn, io cyud yrcalag ed eid enmys. Ad er sysdlo eedit le Afinn Eleir.

Template Design by SkinCorner