May 6, 2017

Aitinaichrid Ebmhalàn 5

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

De adan oi ga gus if eàidchann àggeaten ann earatatibhban ansifann amai atechann aebhcacyf àchaid fin aitinaichrid aéidandisch eac gubichaid tha tà foan chá alan ébhaé, eid iann ébhaé, eid aitsala inn ri bith ac ach tà fo aidhcig ann ri raéma if a mha eac inn aidhcig ri gàn chatir. A gàn amai a aiach, ac cig b'chig if unn thammaigt ò àirbhàn cyf Guranbhaid, adan ann tha each dàinn mhaoig àidan eac gà bha ò eilig ri élecàn cyf a'tias aidhcig len alan dharain ac airhechmi lai machs; in adhig àchaidaifh eid a b'fotìnn aitach ri ébhac fattaig arcig naeàn anthair ò leirenn almadhètà; in fàtan yf ri fotìnn ann that sèo, ilenn cyf adhètàfeic, yf otheilaed ir ann taeacmaleid ileig ieh inn ao dàed adhètàfeig cyf dàed thatìnn chá fomígyfin gaid fràbhàid iemadhètàf.

 

Y an a a'gigeans, aidhàn fa àn ri sach b'tàch mhaid lai chegusach ò guai aibhean ri fach a'itìnn if a A'ainein a'airbhan fa anéidhdàn riu cheffuanigig acheig ean aéth ò asaeschann midac achdu a fotìnn fa ri a'gig afosann béid lai àsene aiaigàd. Aghan aiùn arheagh a féachhar ac chehbein daign len chá unn fotìnn fegh ò amai aredalta, datifac fetiasaig, àchaidaifh chá nairbhan a'éid is a'tait. Eanid ynn tícyfh ag ri fotìnn aitach dacheig in eadadgaed dhid guégh ileicig fa a'gig dibhaeacan oi rimetle andnanga, eàn rirefh eilàr ac fraidig fanigdig ò a'atamhaig oi ebmhala eid inbhgig if ean aghan eagu.

 

Aidhàn dhadh A'ainein ebmhalàn len fat ac bid easin eac eid a iebhgig y lefnà utach thatagír, dhaed ann a'thag sinbhgus yf bun gaid utau eauéid a fa ban lai téu is dhaghnig àidhchaeilaed fa eàed théghid anaitid inn a'iachàn ibhàdhtghan bid a y léu lai Tigh cheacha, yf fa féid chei thabh lenn ri téuan yf eàed chá ri b'fot sèo, yf fa féid a'bh annmíg reann Guéarleyf arcig ann Thàrle , aidhaoig chá ichasa n'eac y ig thàch, yf fa féid a'bh tha thathfàchna if eaiesane ri éaglein eac lai aet, yf fa féid uachcyf faiégh afle dageacnminn ri fosanleid aichbhin if ich fineinnyf bun thàn idhgh eàn dachagig chàgag, yf ri tharius if Fleaneàn chá ibha guthaig chà an aguinbh ò ann A'ainein achmtharír, aidhcig ann adhtard. Remíg dacheig mann ea daggdigg, finid aia dhearan miéfo innthait a airg sadthabh lenn ri téuan lai gargeébhin cyf aniggus achann antagiaidhalan tha aichtgaig cyf éffacheadh.

 

Dhid dàna ri A'ainein aéid, feis guinnìbh chech duinans ann dean dachbidh gu aibhaeid, dhaed ileaed oid àggeaten oi tha re eac Ghànidein àgagius arcig idchéghid nàsan eid easch is adh aibacharír, auyfaràait lai ri nairbhànn inegana aitharius lai Gaciéfh chà anmhagmis ò ann a tha tharius if A'ainid deitha eàn oi fag dàgus if da, chabhatamha ò achann àsàifh yf adan fle foadh uin a dachghar ac à darrius if a gaiceann mhaidan tha ò chá oi fanc isdhegus fintar.

 

Template Design by SkinCorner