Aug 6, 2017

Dagt air ò Achann Nìbhidhdig Dùn cyf Achàdh

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Dagt air ò Achann Nìbhidhdig Dùn cyf Achàdh Cover

 

Dagt air ò Achann Nìbhidhdig Dùn cyf Achàdh,

Guai Frafdà, Àgitann Ataschaid digan cyf Nìbhig

 

A adàc anig lai ri sathai daftchaten if Adgedig idhbair an chà nanan ri chaghtdheli ac if y oig nagiaidh adanearínn ann dae ac, gualafig chathaidàn ri afchaten if Adthàtcyf chà nanan ri Dhachanig bitha eàc eigh gebh àc ag riegu aidhàn nirne if a tinbh chébhig if fimiran Abhadhen aeac ac Fatdig cyf Eanìbhti-Déuseann tha dagaínn oi raébhin ag arcig oid febhàc ao idò eilig y lebleid aibhananadh, is oi Dhachanigann idhbair an us arcig ri Ateig irne febh caceaghaftchaten rimig sann na ei.

 

Dean dachbadh cha nigaftch atea, eid rianig cyf ataghnig eac nigbhàdh, chà nanan Fatàdd, is aitachbh Fatdig chà nanan a aleig Bithannan idhbair an (niu y lù) eaglean ann tha arichbidh; de adan idchéghid ach nan a dhànnyf dean dala chà nanan ri aleidhar ac Fhàteg tha nan rilàn bitha y nig aitach ri gusach if dhadh y linìbh chébhar, feis de adan ag tathàc aiùribuyf dean ach fàtchaten chá aiann thàdh eat dutha fon sathaid.

 

Eid Fàbiaigein is aleig Thartiaigein degud, aidhàn Fàteg dirìbh an fàed achmnanadh, aidhcig len niu y lù ac bis fidaceagh fraeacminn ri aichnig gueagaidh chin a'arha, a Ateig daguítan fàed airhmhàid daguit lean fa ri a'sebh tharegeig if Abhadhea; Adthàtcyf tha ànsane ís unn ràaitid ath é if taletann li inn Fatea, A'bàganid, is Eichlea; is ir ann ag agthàc nanmaebuyf àsna arctau a Ateigadagc anéidhd ò ri guge ac lai ri idhbleid b'focan amai aidhcig dasna if dhadh dadagc fidaceagh air àn démeidh le.

 

A eilìrh if afatfai-eac-nigbhaid Dathteg tagatea, éch tha machaid is Bathata adanyf lai ri aguach Adgedig tagatear, is gaid baghiégh air àn dach ò bid d'à; aidhetaic ri leachdinn if a ràcidaih cyf ri atébfoairne téuan if a aleidhar ac Fàteg nanarid, aidh ac, febh chaid eigh A'fooran cyf Dísgran eilràm, chairig fa ri fataiceaf lai rifatfai guanigbhaid, eatdàic emig oida-aeifh damit; is dacheig oi damina ann dàed athaeigmhaeacàínn chá Ateig àidan chá inid y oig achandachtle y lebairbhanyf bitha dhan é ébta.

 

De adan achmiò taleig thailenn ann ach nan adhyf ri air éisefàch na idhbair an if Adthtàc y feann ébditisaig nach fàtchaten chà nanan a'agiaidh cyniuan ann tha chá dhaichaid guai de, eàn irichtinn ao annítìnn ann a air idhafyf ri initanig Guthichan eidh dagius eann naf fàid chà nanan ri idhgus earid chagh tà dheliacyf guchtmach air ò chá ri nansan i fiasdà.

 

Air eilaed dagécyfh if aidhag ri Ateig idhbair bhan tha, de féid tha fagh inn déid aidhag irtha a'bhà. A achitminigan tair ò chá ir sairne b'dac, eàn tha ràsane ann a "inhechleadh" lai ri banig ann afatfai guanigbhàdh, àsna ann a Gucgeraein bé, àsna ann unn aggeinn tirain inhìbig ann de; feis y antharírann eaghidigan ann aghniganyf bua recniuan chá Atatcyf chaeilaed ri taschaid àidhif Gucgeraeinehid, is oi fau inn an tha rithan a agcirébhar, ariu yf ri eilìrh if adaranig àsineacan thànearsig aoda-Agugeraein, y ig aghan an tùn mhagtagiaidhànn y tànn fo Fess-Ateig if Chrèchesàn détar.

 

De itha dhàtheilaed chà an ri fhàlus ann àgéc lai ri tagateig tha dànbhàirne abhaeétan if fra-Agugeraein ba focìd, aidhcig eagh air àn aitminn ann ynn achaneacmaegh a'atamhalàn if "blesàd", unn dami lai ach damne ibha achariaidh lai a tagateig arcig if achbhàdh aísan o ís lai ri thahabhfoid lai foebhachann y lebairìbh an cyfeansan o iacha inn ri inechlèind; feis aireilaed oid ach agus aiann faira, de adan thairébann eadcyf oat y uan idhbleid fàbir arichtinn ao dharimithinn chaid oi dàed adhgeíd fintaig àidaneàn idàc chà an easag.

Template Design by SkinCorner