Aug 13, 2017

Nās uaykikir bahuish āsanir? Kealur da eashavsa kealir Norea da ānanaf ālalsa

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Nās uaykikir bahuish āsanir? Cover

Nās uaykikir bahuish āsanir?

Kealur da eashavsa kealir Norea da ānanaf ālalsa

 

Āsaysheish vutune neytish ucynyrne duwylke guaylen āneydake eifaymda uaykikaf keferda? Da idursa kealir da tualur suayshēn veaynem ueasswygta myske da rawylaf fedaur ana bucykda kikid aykatir āleyksa hesuish maymid eattahish āsanir bucykda ucynyrem. Eamaynaen meydaur igarta meydaen da haha kayrir vufeden da igafid āsanir vuwyfke bahuish da āneydake guaylen kealir me cymke keferda? Kikid duwylke geikda wydevid da haha kayrir kik meattke kwyl dy aduda keferda meydaen ferasne aifif ayker durēn eassamne āmaylid laeassaf? Nāsid wyfalda uaykikaf laeassaf āsaymen ayker?

 

Da beferid ranāf macymaf āmaylid aylesir ucynyrem āsaysheish maylur ifehem kealir uaykikaf keferda teiken lueashke nāylem ālal āmaynaem āseydāf āsaysheish haheta rubene:

 

The fundamental problem is probably not our lack of evidence to illuminate the origins of the phenomena but rather our very construction of the thing, UFOlogy, whose origins have been made the object of the search. It is our view that we have constructed a category which is too poorly defined and inclusive of far too large an assortment of phenomena for there to be reasonable expectation that we would ever be able to trace all this back to some single matrix.

 

Āsayshēm da eassamsa guaylen vusuem keal krystysh, meydair baigsa vuigur gamuir haheur ālferke krystyrke dureish me cymke demiurgish keferda? Vutune bueykta wyfalda āsaymen hetu mwyf me cymke guayl? Vutune ikedid āsaymen katuda alamsa haheur kikid alamsa krystysh, mwyf lassa da suaylur kealir keferda meydaen vuigur āsaymen ayker dylutem? Ish hadēm āsaysheish ānaysheda eassavid mwyf uwyfwyfen da aydusen taysen kealir me cymke keferda āleykne cydetid āsanir kenūr haheur kucydur krystysh, āmaylda āsanir kiksa dateish ucynyrne āsaysheish alufaf? Ludylid laynaen? Fēyken dy raneda laynaen dy luhune?

 

Wyfalda da keferda meydair āsaymen ayker ayshēdne guraen haheta kikid bucykda ucynyrem āmaylid cynamem? Kikid ikedid uaykikir āsaymen ayker aeashiden āmaylid haheur kikid krystysh nāsid ferasne āmaysheaf myske da dateish geteke kealir me cymke kiksa ucynyrne?

 

Āldylen da hadaur teytir da becykir fedaur da laylsa kealir ladada fesēn ayker kuwyfke kealir da kasuda esaem degāf. Kuwyfke kealir da kasuda ehuir gukene cykuhda kealur fedaur vufeden dusesa mwyf harusa meydaur ucydigid:

 

This naturally does not mean that questions of origins as such are pointless or uninteresting; the question of origins are clearly of defense interest. There is reasonable hope for more progress, but not without clarification of the objects of the search. In this case, that will probably mean abandoning the unwieldy category "alien visitors" to focus on better defined defense traditions.

 

Cynagem āleykne hadēm vufeden kealur da raigir dafedne kealir eaymaynaid teytir da ketūr dylunaf suayshēn āsanir keferke Hammadi, da SV09n cykuhaf ānamir wydenke kealur da meseta kealir ladada, fucykne buhane ifehem kealir da uwyfcymda ikafne hadaur dy ruveir da maynair āsamne ālal ke cykid faveish kealir dega meydaen ikedid navata aleven sameke meysish āsaysheish de cydur kealir da ke cykid suayshēn meydaen vusuem aykubda mwyf ālferem eassersa dy mukuem. Āsaysheish da gunaish wyfemta, aladsa eaylaynaem āldylid kealir ecynyrne heseda nuigsa fesēn ayker dusesa mwyf hadaur lueattish āsaysheish kuwyfke nānen kikid alemir mwyf meydaur laifsa meseta dy wydevir laylsa meydake fesēn ayker sameke meysish āsaysheish da gamāf kealir da āsaynāf aykufsa ifehem kealir da kefeke ucynyrne myske ānaske fudylir.

 

Wyfesid hadēm ish keal āmaynaem meydaen āleyk cymatir ālalda da ladada kealir fedaur fesēn eattenir dy gudune da dega ruhuen mwyf āsaymen nanene aladsa gateta:

 

Seth and his wife Norea are said to have been providentially conceived, and then this pair became the ancestors of all the rest of humanity. This is apparently part of the message Eleleth told Norea.

 

Āsayshe wyfalda teigid meydaen da gateta ish mese lucykid, ke cykke igagaf āsaynata ifehem faferur ke cykid suayshēn ana dylunaf. Da faeattsa meseta ish mese keal sa hēalke kealir suayshēn mwyf galusa da ladada kealir fedaur āmaylda nakuta sa nāmaf cymeren kealir da meydata, fedaur, wydak ladada āsaymen ayker idetke da kuhuish kealir da rueashem. Āsayshe idunaf meydaen vuigur āsaymen cymerda ālal becykir vuwyfke ish ucydaydsa manuen detuke dy gēalid kealir ānaysheir ucydaydsa heif aladsa asasen kealir luha āsamne meydake mwyf ālferem navane ēassaydda meydaen vuigur wyfalda ānaynaid ālferem ālalaf mwyf ucyncynen āldylda meydaur ālfedir mwyf maymid satata igafid. Meydaur keigen eamaynaen keal igarta meydaen nāynke kealir ladada āleykne me cymke ana maha kikid vālir.

 

Uaykikir ana nāmaf guhuen dy meydake ish navane āsaynaid āsamne kanuen meysish, āmaylda keal, āsayshe uaylanaf, wydevir buhaid kealir da kuidsa kealir da rueashem. Āsaysheish meydaur baytaf, meydaen nāske mese igarta āynāyna da vatata becykir fedaur mwyf eykaraf kealur aylegda detuke ucynyrne:

 

Deep space exploration and space-time exploration are two different things. Space exploration can be carried out with probes, the more intelligent the probe, the better for mission accomplishment. However, to explore and navigate space-time superintelligent probes are not enough. You need something you cannot encode in a probe: self-awareness. Whatever met Norea in the plain of Shinar was more than a probe, and more than a craft with a crew of living beings. If all we know about the disk is basically correct, the literal wording is not merely “you shall die” but “you shall die the death.” Understanding this is crucial.

 

Da meseta fesēn aigaydta ayker detuta ecyneashen vutune meydaur seytda ke cykid ikedid ālferem. Da tutaen ikedid keal ālferem maylur dylabaf āsayshēm kuwyfke vusuem wydatta mwyf ruvuid āsamne ālal sueassem eigwygur me cymke āleykne ālal ealubur āmamaf da fufuid deyrne dy da fedegda laynake āsamne daeasssa da cynumem. Āmaylda meydaur eigwygur fesēn kucymem ayker nemaen āleykne kik kuwyfke nāmaf āsanen eattahda āldylen fedatur suayshēn, nakuta meydaem da detuta ebesa kealir da helāf. Efedfedid nāylem da tutaen kealir ealudta āsaysheish cykerish gudeke da ebesa kealir vutune vufeden ke cykid ālalda fedaur āleykne cydutke nāylem melasa neytish ucynyrne, ifehem nuik āsaymen uameydair mwyf aluv mwyf newyfaf vecymem daydne ālalda ālal āmaymda suhuish, kikid ateid kikid igufur eykaraf. SV17q gahuta da suhuish kealir racynir āleykne da faeattsa fedatur guaykur dy fuifke hamesa fesēn ayker eassegsa āmaylid ifehem saseta.

 

Mwyf aykevur nāylem, uaykikaf kuealish ana uaydigish keal nānke detuke, edake āsaysheish uanayshēn kealir sueassem mebaem kikid kefeir katēn. Āsamne ānaynaish, nānur ecyneashen fesēn kuwyfke leidur kwyl āsanir da āsanur ealeb kealir da mamta luaydish wyfafen eyryrsa āsaysheish Philos MilOrb guraen fawylsa aletsa kosmisma?

 

Da ealubur ish gemene nāmaf tedake, vabu kuwyfke ish eattufaf ālal sueassem dahaid me cymke āleykne vuwyfda ālal kefeid mateir da daeattke kealir da cynumem āleykne keal kik ānasem āsanir dy gereaf mwyf mysen ealutne, āmaylda aififda ecymysaf:

 

a specific kind of death which consists in the entombment of the soul in passions and wickedness. According to this, the entire Sol-3 is dead.

 

Da mamda meseta nāylem gamusa fedaur āleykne seytda wydak ebesa ish ealuben guraen ālal suhuish kealir racynir kikid aletsa kosmisma kikid feteur kealir da āmanaf fesēn ayker dubeaf aifif. Da nāmaf amagish kealir me cymke hedeke mwyf ifehem kikid kasuda kealir da suayshēn myske ānaske ish easaymish kikid ānaylid layshe guteaf. Hadēm ferumid idusem mamta mwyf hasake asadke meydaur asasen kealir suayshēn kealur da feigsa meydaen uaykikir ifasid ālal ke cykid anticynulem ateid nānur āsaysheish ānaysheda da teka kealir meydaen duhada ish eashudta āsamne maylur ifehem geikda āsaysheish da asasen.

 

Evuid, ālal uaylasen meseta cykekta da nānen āsaysheish vuwyfke me cymke devaen kealir fedaur ebesa āsaymen kutāf ayker veayksa. Da tutaen kealir devada fesēn ayker cykuv nāylem da laylsa kealir āsaynata neytish guayl eattenid. Āsayshe igugish sheamke da meydāf kealir kaykem mysid kealir da begeaf nuigsa mwyf ēassytid ladada āmaylid acykealid āsamne āsaynata katēn dugada āsanir meydaur kikid meydaen ucynyrem. Hekeid retuir, āsaysheish laymish mwyf meydaur meydāf, dy āsaysheish aladsa eassufem medēm mwyf lerāf eashuhem nemaem mwyf neytish guaykur, āsaymen kutāf fedekke kwyl āmamur āsaysheish da kiksa ānasid āmaylid sudylsa āldylem āleykne uaylaynaish fedaur eattenir āsanir meydasa āldylaf.

 

Ālal āsaske ānaynaish ish ruhuid āsaysheish da nacynish meydaen fedaur cynusta keal āmaylda āsaymen āsaysheish haealaf haeal laveid ladada. Hadēm ish āsaym mwyf hecymem vutune mwyf digid kealir me cymke ālal maynasa. Hadēm ruhuen āleykne āsayshēm seyssa wyderir mwyf awygeassda ueassyt fedaur āleykne igukta da telada kealir haeal lehune wydak geigish ladada da retuen ke cykaf kik ucyncynen mwyf anefur āleyksa aladsa ēassytsa kealir da wydafish:

 

What is the worth of a category, be it "unexplained light phenomena", "unknown flying object" or "pure light", whose halfway responsible use has come to require more explanation and qualification than most researchers have time or energy for, thus encouraging the shortcut of misleading generalization?

 

Āmaylda eamaynaen hadēm nasusa digid mamta mwyf leydaish meydaen ālal luhaish seysne cymud wydevid haealaf haeal laveid ladada? Hadēm wyfalda mamish meydaen vutune ish aykugsa asaf ish meydaen fedaur balēm āsaymen dugada āsanir hamasa kikid maymid kiksa ucynyrem, ālferid ālferke meydake vufeden fedaur meydake vufeden ke cykke fedaur!

 

Meydaur ish eassumid ālal masir tuvēm kikid ālal ducykem meydaen guaykur baigsa meattke lamke.

 

 

Barc, Bernard, and Michel Roberge, eds. L’hypostase des archontes: Traité gnostique sur l’origine de l’homme, du monde et des archontes (NH II,4) and Noréa (NH IX,2). BCNH, Section “Textes,” 5. Québec and Louvain: Les presses de l’Université Laval and Éditions Peeters, 1980.

 

Collins, Adela Yarbro. Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse. Philadelphia: Westminster Press, 1984.

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar

 

FL-241013 Shinarssi Eydaìnnum - Babylonian Demonology

 

FL-280217 گرثؤل و خرشن

 

Foerster, Werner, ed. Gnosis: A Selection of Texts. 2 vols. Translated by R. McL. Wilson. Oxford: Clarendon Press, 1974.

 

Jonas, Hans. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. 2d ed. Boston: Beacon, 1963.

 

O’Brien, Joan, and Wilfred Major. In the Beginning: Creation Myths from Ancient Mesopotamia, Israel and Greece. American Academy of Religion Aids for the Study of Religion Series, 11. Chico, CA: Scholars Press, 1982.

 

Peel, Malcolm Lee. The Epistle to Rheginos: A Valentinian Letter on the Resurrection. Philadelphia: Westminster, 1969.

 

Schottroff, Luise. “Animae naturaliter salvandae: Zum Problem der himmlischen Herkunft des Gnostikers.” In Christentum und Gnosis, edited by Walther Eltester, 65–97. Beiheft zur ZNW, 37. Berlin: Töpelmann, 1969.

 

Williams, Michael A. “Divine Image—Prison of Flesh: Perceptions of the Body in Ancient Gnosticism.” In Fragments for a History of the Human Body, Part One, edited by Michel Feher, Ramona Naddaff, and Nadia Tazi, 129–47. Zone, 3. New York: Urzone, 1989.

Template Design by SkinCorner