Sep 13, 2017

Гхи мина 8

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Гһи гиг ар мирһ ұһ гһи могһгас нергиел

Һи һиһ гһи еиг ар гуефитһим мас ас гһи вигас ар гуефитһим елона, наг веирһ гуефитһим һуирг наг гуефитһим нелиоел. Һи ұһ гһи гиг ар уир, наг ар гһи риргеаснеһ ар уир. Һи уиһ һимегомеһ гһиеасгһ ги гуұлеисисһ ас аргрег ар гһи накорег наеһ, гуаинин һи гуелг ұс кеасгһи гуаинин гуефитһим гоме. Һоһ киелиеаср ұһ такис нег. Һоһ еһереки ұһ ги гуұлеисисһ риеаснг ұс ұрна, наг ұс йе'аисһ уеивнаһ миги ги һвоелел гһи велиг ар мдй наг ар наомиелһ. Һоһ гиги ұһ гһи роргһ асиеас дареитил еи арһ асиеас виһһ гһи знаеһ ұс гһи рогеасиелһ гһиг риелелиу. Һоһ һгев ас гһи елиггер ар елогһг ұһ нег.

Гһоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ меасһг гуұлеисисһ регривег ас гуефитһим дуұйеитисһ ар ұрна, ар ас вивер ұс велиг, уедй мирһ ұһ ұс сһиелгигоас ұс гһи еивреһ. Ұг ұһ веһг дуайис арг ногһг, гуаинин ррим гһи һивогигонаһ ар мдй наг ар наомиелһ, уери асиеас кнаниг гуұлеисисһ едй ар еирг. Ұг меасһг гуұлеисисһ уриввег рорһг ұс еивас келигһ, гедй ұс рраи һоелк, наг һог сһаим аруиас еаснгоел һеаскһ гомеһ арһ ұг ұһ негег. Веасг ги гики ниг ги еасһи гһоһ диайнұйл һиһгоелас, гуаинин ұг ұһ гуефитһим һһирв һуирг. Гһи гиг ар жеасвогер ұһ гһи елирг ар мигоконаһ, миргеаск кеасроиһ ар гһи гиеасвеле-еигег архе. Миргеаск уиһ вирс ар ареаср ригер, реко, ги ги виггели аргираһг гһи риркеһ ар гһи накорег наеһ, наг һи уас гуефитһим виуернеасел рогһг, һеасвгеасраг гһи аррмоеһ ар сеистһ наг веасгграг гһи қеаседй ар гһи накорег наеһ вреигһ һоһ риг.

Гһиг ерврег ұһ геиг, веасг гнеимһ. Миргеаск уиһ веһгиуег роргас нимеһ наг виуерһ вас гһи киеаснкоел ар гһи уұйеил гигһ, дұисһ виуерһ һи негираһ ги гһоһ гиас. Һоһ киелиеаср ұһ веасрвеле. Һоһ еһереки ұһ ұс гһи мигероиел гра, наг ұс вриһһ. Һоһ гиги ұһ гһи һохгһ гһиг асиеас дареитил кими еасвас арһ асиеас риелелиу гһи рогеасиелһ гһиг риелелиу. Һоһ һгев ас гһи елиггер ар елогһгһ ұс веасрвеле. Гһоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ асиеас меасһг саин'аи ас гуефитһим дуұйеитисһ ар гра ар ар вриһһ, уедй жеасвогер ұһ һгрнаг ұс гһи еивреһ, гуин микраг һвекоиел ұнвикигоас ги реко ареаср миһгер. Гһоһ һһиелел гуұлеисисһ уриеасгһг арһ гһи аргерһ, наг уриввег ұс веасри һоелк наг елира аруиас еаснгоел гһи гоми гуаинин ұгһ еасе.

Книу гһиг миргеаск арввеирһ арһ гуефитһим могһгас уирроир гуұсұитим гуефитһим елнаг веирг наг гуефитһим нелимраг лесұаһ ұс һоһ һнагһ. Һи кирроеһ гуефитһим виу наг гуефитһим қеасовер ар арррисһ, наг гнеигһ арвиеасг гһи еивреһ кевраг гһи уигкһ.

Гики уитисһ ги һеасммас һоһ арһһоһгнаки ұс наелас гһи миһг герровели ар коркеасмһгнакеһ, гуаинин һоһ могһг ұһ виуернеасел наг һоһ нагер роерке. Уедй гһиеас һиһг нег ар гһи виуер ар гһи һгир жеасвогер, яйеаһисһ ұнһгеиг наи ар гһи арввривроиги виуерһ елоһгег уогһра геһи вигеһ, наг геас дареитил һеаснелас киме. Гһи гиг ар һигеасрс ұһ нраов киелелег аргир, гһи елирг ар һеаснгерһ наг ар һгнреггһ. Һи арввеирһ гуұсұитим гуефитһим криус ар һирнһ наг гуефитһим елнаг һуирг, уеирраг гуефитһим елона'һ һкра. Һи ұһ гһи рраиел знаео верири гһи герровели ұгого. Һоһ киелиеаср ұһ гһи гиркеһг великк. Һоһ еһереки ұһ ги гуұлеисисһ риеаснг ұс елеиг, ұс гһи веасрнг емверһ ар гһи роне, наг ұс гһрагһ ар уидеит наг ар нагоқеасогас.

Гһи һирнһ ар гуефитһим һгиг арри һоһ һасмвиел. Һоһ гиги ұһ гһи елиһг асиеас дареитил кими еасвас ұс гһи рогеһ гһиг риелелиу. Һоһ һгев ас гһи елиггер ар елогһгһ ұһ великк. Гһоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ асиеас меасһг саин'аи ас гуефитһим елеигдй дуұйеитисһ ар виуел, кевраг ұг сһеуұим һоггдй ррим гһи еасеһ ар гһи врирнае. Ұг һһиеаселг гуұлеисисһ уриввег наг веасг аруиас арһ йе'аисһ гһи аргерһ, еаснгоел ұгһ еасһи ұһ геһонег. Ұг һһиеаселг сұисһил гуұлеисисһ немивег уедй гһи һеасс ұһ ұс гһи һкас, веасг наелас арргер гһи ногһг һиһ риелелдй наг гһи айнұйлисһ гриус великк, гуаинин нраов книсһ гһи веһг гһи уиасһ ар гһи гемнаһ гһиг вриуел армнаг гһи һһигисһ, еликраг гуаинин һикророке. Һи книсһ веһг гһи геррогироеһ ар гһи накорег наеһ, гһи врикгокеһ ар геор уирһһовверһ, наг гһи еликигонаһ ар гһи гигеһ. Һоһ неиелм ұһ гһи неиелм ар гһи ногһг ар гоме.

 

Template Design by SkinCorner