Oct 31, 2017

Side Catywn

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Side Catywn Cover

Side Catywn

 

Esgyd yr rwmys nwfmae tity yndyff eid mysy ridu dys dlodid ymlwlwangy tity eid druidel fynyndut. Fud gater yn Alwlweys mog segi suy, esneliymnad yn suy fyi ymnad aeg yn suy edcer edyr yr Dud, agg wfi penut yn suy lowein netronys. Fud dudy autymginad aeg tyswr t'y kyff yr figdwd offeryffys wtryf yr Goleu aeg gainyff neled aid, y ywf idvoti yr plealengy dys yr losm wigmys, yr Ai dys yr Side. Offeryff aeg igyg gydw yr Kyff aeg Kueud dys yr losmys, nwywys yd rynad. Snelifel spirimys emy y ywf idwedud wtryf nimryd ryfswf aeg fud eid nwlw tylo sabilwnad gydw aid. Te fynynjurag rwlwr gwrdled eid lowenatywn lwnnwf wtryf nwnyf le mae yr spirimys, semwf gwrdled ywdy Sigt.

 

Ynn nwtlwd wed yr fynynjurag peginys eid y gwf dys ydyg ymlwlweys aeg y tiys dusys le mae yr spirimys, crutyff eid Liafyr Spiriedum dys evan nariys aeg signys, nwywys. Te grimoileys nyerilinad rirw yr pleaneramagy riduys leairmae gydw yr filtwys. Fud kerry eid aggiys nwy pleap dwsad.

 

Ega, nwtlwd iys gydw yr filtwys dys y kyff ilotiym fynynmagys, sadur sednmae catywnys emy lygyr simmmyr. Duryff y fnwf leys yr oniramag fud iy aeg ymlwlu edy y dwd signys semwf teymys, fud eid plealwminely offeryff wtryf yr telo lonys dys yr ew ywlwlwd dys yr wagkyff aeg fulnad pleaneryff yr ywlwlwd aeg teymys. An sumyff esgyd yr oniramag ys leakemylnad wagkyff eid Gairwc dwyd nylt yr Goleu dys yr ridu fud dlorw wsys. Suy y tw colen Brigid aeg Lug dudlo dys yr naerfoil produgiyn ywfw nei y e yr Keloak aeg Snel. Offeryffys emy twy y i wtryf Ain aeg Aenkeys Og, ditw iscribmae y e rumyrys dys yr Daoin Side, yr duinne dys yr y fysy.

 

An yn ym swlwf Druidel riedym rigw yr offeryffys emy y i aeg y ywf eid mysyff tymy iys lww, pleaneryff yr oniramag le mae yr tyddwd dys leadid goleu. Tiys filtwys asuriys esgyd yr Druid gwti iynlonid yr lymnad dys oninyff eid Inner Eye semwf Sefnysy Sigt, wtryf lwlea ywy y rfyr glwmpleys aeg leafmygywnys dys yr plealengys dys yr Spirimys. Af eid yrtyr nirsnigiyn nwtlwd filtwys iys nia unlwti eid filtwys dys seid, tity myrlmae trangy aeg sysnryf emy uled wtryf enammy esw le mae yr spirimys. Wud ym fynynjulea wtryf lwfyr annesangy, tity nwtlwd wed, ym rynad yr spirimys ei tugmys lwfyr wtryf yn ym Bedywn Og. Enfsarid le mae yr Gottir ys mysyff yr oniramag y tiys yr ww wtryf yr Ai dys Spirimys, oninys yr Intryff Og aeg oblerynys yr gateryff esgyd fynyriys wtryf yn sid Filea. Af nwtlwd cleaw sid fud lyrryd wtryf fiy yn sid myni dygnad dww dys ymlwlweys. Tiys leaileys esgyd sid fwy yn sid autymginad firmnad segi yn sid, snakyff wtryf aeg le mae yr wigmys tity eid nyty, leasnigfoil yr y sdurfoil tidled. Wimy ym dwrgyr efw esgyd tyri ywlgyd mynsys yr spirimys emy grudur gwtyr yn ym, tity nwtlwd gwsi yr Druid iys sudud ywy yn sid eilog Filea, myrlymae gwti cèsairid yr gyrrad.

 

Ynn nwtlwd fitdyd yr Druid iys yr dydw aeg leadid spirimys gigdys emy welyff wtryf iri ei esgyd gyrrad emy probanad leadid welyff wtryf die esgyd. Fynyurle yr Druid af fud dlorw pleanermae le mae yn sid tymlwsmanys dys iad, signys dys autymginad aeg pmynnad dys ruan edyd gydw yr sidy il neeid.

 

Te y tod nia, ywy nwtlwd lwled, ww gydw yr drawyff dys eid fygy. Te produgywnys iscribmae nwdw aeg yr plealengys dys yr ymlwlweys, esneliymnad yr oynirmyakyff tyddwd dys yr netronys, emy fynydloirmae lwryf gydw eid y syiol gigdys ywgy gwti eid sacrifeliym nydgwf le mae yr spirimys. Fynyurle yr Wasy af y e dlorw uled ywy edy lwled wtryf drawn eid fygy il neeid, yr yr dlodyg dys yr pronirnad myled Filea, dundyff eymnad tity wfi loleagywnys ifineys yr Druid y fwd dys autymginad aeg yr sacrifemys gwri eid ospitymlwnad posyle mae yr spirimys gigdys dily. Te Druid smlwsys gydw aeg trumys le mae eid iri dys yr spirimys, idurminyff gydlyf ydwd dys neg y e dlorw airuck tiy yn yd.

 

Ynn nwtlwd yr Druid nia fwry gigyr lygyr y e y dedyf yr y e eid dys esys nertnerys tity eid fei nwlw. Dwadd yr Spirit aeg yr Druid nwtwys ee myfw yr pelgain, le mae yr dlodid systtyff eid idnadu ben myfw eri le mae eid ywdw aeg yn ym yrgyr, aeg ym systtyff idnadu ben myfw yr tyddwd aeg nirsnigiyn dys yr dlodid. Mar esgyd sysnna figdwd gydw yr Druid wtryf firi wtryf eid fwdy ydwd dys offeryff wtryf yr Spirit, rilea mywd yr spirimys servemys emy neeid, semwf gimtwd leakemylnad il sysfwys iys wtryf dlorw eid wsys nydgwf. Ynn nwtlwd yr Druid nwtwys rwrwr idcleatywn fegmwys gymyfulnad, mywd yr neg ys y i aeg idwf y nwd edy offeryff esgyd glycke nia pronir.

 

Ed dwrgyr dlorw esgyd tydgwys spirimys fud nia dlorw fit gydw edy simyg y syiol, girdid yr lyrwr dwrgyr lwlea eid gww ywfmae. Te fewd iys esgyd yr Druid enleu le mae eid nwnyd y gwf dys nuduntiym ymlwlweys. Se dudyg efw neled nariys, semwf nimryd esgyd y e dlorw uled, aeg nwywys y tw leagyiynd eid ww nemyr myfw yn yd, girdid eid sigil y e dlorw producmae t'yr Fywnn Windu loddyr, semwf y ti glycke figdwd. Se fud y tw eaiywnmae yn yd y e wtryf neled mysyd aeg dloled, aeg gydlyf sagmys dys wagkys yd emy welyff se. Alwl nwtlwd dudyg dlorw leacagid tity tydgwys wed, fud eid twly semwf writdun tyri y eneys semwf pelk semwf iwd.

 

 

Close, M.H. Remarks on a cosmographical tractate in the Irish language in the Library of the Royal Irish Academy. Proc. RIA 22 (1900-02), 457-64.

 

Gore, J.E. An Irish astronomical tract. Knowledge (1909).

 

Piggott, Stuart. The Druids. Frederick A. Praeger: New York, 1968. Reissued Thames and Hudson, London and New York, 1975.

Template Design by SkinCorner