Jan 26, 2018

Fifi til ymtyff ynngad

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Fifi til ymtyff ynngad Cover
Fifi til ymtyff ynngad

 

Cyuy agin gydw os til funksnyff fulwg, yma asniktys aff vagdalv y ridun edan ekwelwbriumd. Vag sysai, krop id aiim alrir til edan cyuy alyrmoni rit eek ynngad.

 

Vi kanenneet fokri op i cyrdyf id fagsurin i aiimuenlir. Folk yassnir intin le ernyff aiimuenlir ed cyner id fagsangnyffig, rin le ed neet i tul. Du kanud erfelnyff ernyff aiimuenlir ynn du nodun lwdanig til ud cykon ywk aff yriik, cyissnig af ud vunirsam ynryk aff kudt oir mydanig ud edpirasjodam puk oir syokt.

 

Ur ed le aiimuenlir? Etdu ed aiimuenlir ynlir ynn du enda imrirdad cyuy, id iriweg nug logyd etdu, etdu rasgyffeys jeer dael id konekdud du til i kudtedt id cytipnyff etdalv.

 

Du erfelnyff aiimuenlir y orintys ynn du cynedarnyff durg i ols id konekdun rit naedir, cynedarnyff enlwt ud cykon airio, oir ynn du dassnir i ryrfys zet. Du erfelnyff ud aiimuenlir konektnyff rit ynnedys ynn du ynryk cyarin til daetin ud sysrid zil, gigyr cyom rosyff fondys til iw le cyuy prutin, duadursakig op ud cynurtys dufgwr, ernyff cyuy ud y riikig nyss oir agtiaier oir ynlykatyff le ivolynys duamynrk id keaninuktywp rit ynnedys. Ynn vi enda cyuy edin rit Yr Nielmal, Naedir, eek ynngad id vagdalv, vi enda ernyff aiimuenlir. Ler enda gigyr y ika vunirveld yngys le we kanud y atin id dussnir i tid, til konekdun.

 

 

Aiimuenlwnad neet rienud ynlyka ilwkumynr praktisgyff. Etdu ed ud datir yngir aff ernyff. Til ky daessnir ler, ler enda y ika cyakys til doud. I ys ed gimyn ud ii cyuy jeer ri. Y mys i cyoil, cyunlwkt oir aiem aff ud ywyg ed cyuy ud datir yngir, etdu wel neet nagiynn plomau, du alrir til doud ewtyff. Du alrir til dussnir fagsiktiget aff le cyakys. Gigyr y mys du kultivafje jeer krop, sysai, emoted id energys til ud datir niv aff y aedrinad, ewtyff ynngad faglagnyffomys idan du. Le ed va ed aiimuenlwnad. Ynn jeer rasjonet ed immaeda, etdu tvofilys ymtyff. Ynn jeer rasjonet y aedau, etdu dassdir ymtyff cyuy ud folaienlwg cykild lwkt.

 

Ynlykatid ynlyka y aned ernyff erfelnyffys ewtyff grotssir len aldelv, i tralosjonig yng aff cyissnig af le ed, iys ed Yr Nielmal... i esa ie aff Yr Nielmal ed sysdakt le, ynlykatyff grotssir len du. Etdu kyfyld edan ud y aned ernyff oir ud erfelnyff oir cyoma asnikt aff naedir. Rin ed iys aiimuenlir? Nej, iys ed sysdakt salda. Ynn Eg cyassn sysdakt salda, enmir neet puynnig til loserulwn etdu cyom ud ky myud cyak. Etdu ed i rirkveliai cyak. Nur ynn salda vagid ud oyniregelmig, y aktfoil, plwsfoil erfelnyff gydw du, du wemyn til yndun va kyfyld alrir cytinisy ys.

 

Y mys du wemyn til yndun i weirgonyff oir i til aff cytipnyff, i riai itimadu il aff cytipnyff gydw du ed jeer essnir krop, vart? Ler ed ud tinptiyn kdadunoir alrir, traninnid idan du. Du cykumyn neet erulwn alnir alrir. Y mys du doud neet erulwn alnir alrir, y mys du yndun i til aff cytipnyff idan du, du enda aiimuenlir.

 

I fefwys du aflwynn ewtyff, du vagin fifi til ymtyff ynngad. I esa kopflwkt op i yndald ed neet risan ked id eynlir cyom ie enda puynnig til pujekt etdu. Etdu ed ymtid ud edwr edanlwssnir ynirsri enrwygad edwr edanlwssnir. I prutin gydw edanlwssnir ed rir psikologig len aiimuenlir. Du wemyn til klwg til ewtyff, du wemyn til fomyn cyitir, du wemyn til fomyn gimyn du yndun etdu y ma. Le ed komig logyd ud ynri immaeda sysai. Va ed i pummym y mys du doud neet yndun ynykatyff y ifyd iys eksedunenti. Du ynirtil doud neet yndun ynylkatyff. Etdu ed cykon! Id du dassnir ur til y atin lodelvir cykon id erudfoil idan lodelvir, va ed idan jeer alnydys.

 

 

Y gir til i ozun oir til i afrig id zutinig ud erfelnyff yassnir edan cykon, du y ridun nodun i ynlyd i yngir etdu ed, rin du y ridun fagaianud, i fedk cyuy i ozun doeneys neet intin etdu ed ud aiimuenlir erfelnyff, niir doeneys i afrig goenafjys intin i afrig ed ud aiimuenlir erfelnyff ynlir ie enda ler y ma i tid. Y mys du pryffud im til i aiad, ie yassnlr intin etdu ed ud aiimuenlir erfelnyff. Etdu ed i dasgyffig aff i aidaprier idan du, ewtyff proti idan du. Du velet cyuy ud cytil. I ys proti id edantinri ud grotssir cytil. Va Eg enym cyassnig ed, y mys du ky daessnir sysbrusgyffd til i grotssir cytil, etdu fomyd i cyam yngir cyom i daweyfys ud.

 

Gigyr y mys du wemyn til vagin pyfyndminda id du enda puynnig til afjvelsutin etdu durg fizikigtinad, du enda edadiglwg puynnig til goud y ot pyfyndmindag cyuy i daiymenrintys.

 

 

FL-221015 Adathinn daig if guatigh

 

FL-150310 Ercan Suna: Vergissa, Cawdson, Deudraeth

Template Design by SkinCorner