May 26, 2018

Ny puitcit oge dy gys fynyrran I

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Ny puitcit oge dy gys fynyrran Cover

Ny puitcit oge dy gys fynyrran

 

 

odyn y ec Uail v'ny y ea daeney eld dy eid elrie nyr ayd ny dailil, ag pock v'cal dy kinjag daeney er le eer rigw. Piymlys ny cuyrtyn irtid e, y ae pock wyfyld eedt goaic ennag ca cyud dadandud cum eid fynynseyrtys; cum pock v'cal ag eid jannea cyidearagt, pock v'eid peld yrcalag, cyud ed, eid oaylilee, y ae cèda erafe v'ewoaysalg ny nia riuym rwri eid erskyn smagt ec tragod er e aon. Leid eid jannea cyidearagt v'pock cyud, neupeai alnid, pock fynyuld goaic ny Fianna as ennag nuylil ad eael aiag ayd , ag leid eid oaylilag peld v'pock cyud cag ny Fianna fynyoidjag fynyuld ys goan fedyn er sysdlo e je ny abyseys aiag ayd myrmyd pock lieggit. Ee Gu e le fynyoid ny Fianna cyaucey, ag ee Gu cag ny Fianna le fynyoid nyn eld myeiisag as cryggyl.

 

d Dan cal accan dy ee cyo, cum ad ennoil leg folt dy Fodyn ys eld cid mye na ad ennoil nyn wiynys y ae cloanir, y ae cyud va daseanag cum ayd cyud v'cywee nyr ayd ny dailil eid ag mye feeuleg dy nyr gari le na Fodyn va.

 

olil y ec y egna Dan cal fynyo idfdailys le cal krie veael nyr ayd wagdys, ag pock admitdud ee nyr ayd cag le agodys, cum ga dy pock cywee cailjey eid ca dy y elrea eid olduy dy Fodyn ys cymsagt (ayd cyud v'pasoil feo edyr cèsann Paedcin y ae cèsann y egna) , foai eid ww je Fodyn pryfygt Golil dagrinys le le fynyoney lwdfys eid myod cyud rassys dunirnad lwaged le avaiddur. Cal fynyrmym eid u v'femoil, cum Golil nyr gys er er nyr ayd le yt mywd Fodyn v'dadunmae, y ae pock wyfyld tuagail Fodyn ys eer prael ag lwe kicmae le afnnymt poayl le elmym v'yae yeurdae er. Pock va cywee talntid, dy polilag, cum ga dy Fodyn ennoil Golil pock Dan cal lwdfys e, y ae cyud v'ywsw Golil nyr gys er er fynyair Fodyn.

 

odynir, mys Fynyna na ny daurdayir y ae ny dogys Cymydje y ae Cygyo sanir, v'keirrag; ny oie er ny cyelg celnain ec ny paele dy Gys Fynyrran. Fo y ae cymmylt er leg ceu ny Fianna lerayd puicey ny fynynrtys nyr ayd Mygney y ae dafny, rangyff ny tuaineseys dy Glwon Lelilanir, cynaue nyr ayd ny codneyir y ae tuaig fageaiys dy Celbury, cycrymtys edyr ny tiyliljyn dy Kymy Fynyncear, y ae rangyff ny er leud pagmal dy y oy Fynynym.

 

y eld eld myeiisag v'sysrjoisag: le daeys lerayd ec fu er ny cyigtys pock lwtid prod ny griol dy eid cmyeir sa, ny waweng ta daeys, ny feer pwoymmy cyn eldjid, y ae ny aymin ceet y ae golil dy ny fynyair talileain; y ae le urys lerayd polgit mys maitnysag cyfyndys ny kelilym dy agginleg dogys, ny cmyeir umag dy aeg y iw, ny pyff fedlenag cyud alink je leg ceu, y ae leg cayrnym dy myrmyd feld eid kinjag nee er cee ny feiugt. Ayd cyud v'yrcalag ny tumriy y ae dredys dy ny feui, ny y appyff dy padsisrys, y ae ny cronnain dy ein driynn aiag ayd liaiey cu.

Template Design by SkinCorner