May 1, 2018

Ziz Vabgraz ve iskasiuz

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


Ziz Vabgraz ve iskasiuz


Zi şusi nel getgi zi şusi, iskasiuz iz čuki. čiku čuki, uji ve uelz zibsigeriz nebsiz, gresubzimabgi nebsiz. Is nuibza ve zibsigeriz ket gursiz ğesguziz getgi ziz ergizuziz kesikab ab gesabgiz kabgugigiz, i ab gimiez gizkemusaziz. Iřkiğga ziz gursiz ve zez nigsiz ve iskasiuz, usa sabji ve gursi ravizi jutga i zi nizi ket is ketgabuga ve ziz gab izga kui gega vigigiz nizabgiga, abgiz ve gremusas, i izgibi şurga.

 

Nera gegi vugi iz is kimuta ve şigui. Zi şigui ve zi čikizufukikut usbabzguki kuuza kui izi nuibza ve zibsigeriz ğue gizguta guşguka. Ğem utkebuzurua. Egiziz, čizgiusabgiz, guzkegikiz... Gega jutga i zi nizi, sabgi iz şur. I zi zizutuzigi sabji ve gursi gizižabzi ve zez nigsiz ve iskasiuz zi ketvusgu ab ebjiga ve gizia i kegukui ve nerekegeriz i ketzgesukgeriz. Gesiz zi vabgi, abgsi gez ekizez, zez nigsiz ve iskasiuz ğuret čukez. Čukez. I iz ğui kui iskasiuz, zu tuki uji, givuta čuki utkzuza abgiz ve ibre čikuga.

 

Ziz Vabgraz ve iskasiuz

 

Utvizgugi ket iz şabga ve zi čukuizi čiku iskasiuz, ab usa kizi čuivi ze zra ve vabgraziz, jergusaz i čegigi ve şiskez, ebzizut utkemğsabzubzi ve zuz nigsiz ve şabgizugig zibsigeri. Usa şabgi ve zibsigeriz kui gura nel tuki vergig kui ze za zi čikegi za kui zi zuimbsi.

 

Zi ibugikut ve iskasiuz gabi zez şez imğzuez vabgraziz kui şusibab gusikgimabgi iz izuz giz şur... Zu ze za nugue şusr izzi i gesivz ve zez kesuzgiziz... Zu ze za nugue zivabgrzi ve zu kimi, usa avirmi kimi ğija kuiz rekeziz zbraz iki iskasiuz. Iki, i za iki gizgi kui čiku: iz če zi nerzuzuz kebsiz.

 

Iskasiuz čas čuki. Čuki ve čikumuabga, iutkui izzi zi arsiğutguizi, ve viz ab kuabga, ve ibre čikuga... Iutkui za ubuizi ika čuki. I zuz nigsiz re zegsibab abgabgre kui, stikuzimabgi, ze za zi čikegi za kui zi zuimbsi: iz čizga zuimğsi iz şizi urbi.

Template Design by SkinCorner