Jun 5, 2018

Sh'syym

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Sh'syym Cover

Sh'syym

 

"eyteiar eydyn, aynes sh'bewweysidse yn nëanna meuweym, neyn aydduam beuel sh'bëel yn nëanna beoel"

 

Sh'teyl neyn aymas kyäir deiäth sh'meuweyn yn aymuggy, neyn sh'a, desse, reoidke deiäth kay vae deieash, neyn gae vae deieash, deiäth feaenny vae fewerhe. Reoeytt sh'deoar deiäth geoulsësh, feäl deiäth sh'teyl aylas reoidke deieash dëoym.

 

Sh'eytelash yn sh'deshel, neyn yn sh'hyoeshe, neaudka keätt nyir, deiäth syowan sh'deoym. Lae sh'fëilsa aymyn reïhde aynel sh'eydauan ayddmda keiadkäsh beal keotdy yn dewuddy; lae sh'bewsa, sh'meieresh, hyoaddy, neyn reuodka eysöas keuwasash sh'deueys kyuoytt eytes aynuffy deikna neas la ayssoas lewkne neyl eytes augustan meien yn ayshwen eydukna. Sh'geüys yn sh'rewinde leuasa teuayr sh'dëaridse yn sh'eynöen; rewunny eytym aymmde syueym eynätt yn sh'deoym lyiolsy ky sh'meuwdka, neyn sh'deoym neuwaym ky sh'eydeier:

 

in between those visionary dreams of amazing scientific advancement and the nightmares of barbarism, lies a true civilisation. A civilisation that learned how to escape the fragments of the dream machine that produces your lifestyle right now.

 

Sh'mewirhy kyäsa aymmde reaeanesh gä newoeyt meowdde. Sh'teyl dewumdy sh'aylaeydidse yn beyr rewuar neyl feioash delsaidse vae aymuggy, neyn sh'desse këahde sh'meieddy neyl sh'nywinda fëammy yn beiel ny beïr neyn ayssoas theael. Neyl sh'deshel sh'meuweyn yn aymuggy, eydinday meouer ky sh'deoar; neyn yn sh'eymwäs rewtdyy reoidke beïr feowmma vae beïr, sh'keas eytes lyoeayn aydduym teyl deiäth thyssy beiel. Deieash deiäth hyaimma sh'deoym aysoäl. Sh'deiuerash yn sh'kyäir deiäth meuweyn sh'eymaoem neyn sh'seaffy feiohdy deiäth, eyteiar eydyn, aynes sh'bewweysidse yn nëanna meuweym.

 

Feäl fëth yn sh'hyoeshe työem dae sh'deoym feiem eymerash eytes aynuffy rehde ayminne aydduym sh'thyiyn kyäir. Aymuggy aysweym ayssoas feownny feialsa, sh'syym. Aynem aymioam fewerhe keärhe kay fe aysseys. Thyssy beiel lyuätt kae, neyn dewwmda lae aymuier:

 

The closer to death, the closer you are to the codes of insoluble dreams and to the keys to a nightmare. Choose wisely, for it takes a lifetime to be wise.

 

Aymuggy deiäth sh'bëusa yn sh'syym leadkaidse. Aynem aysaysh kyioamesh sh'geouayn, neyn sywiynesh deieash. Deiemdy dewuddy aymmde lyowmdësh neyl eythlsa, neyn meiweresh neyl sh'fendy. Sh'seym feäddy yn sh'lëumdy eytoel gä sh'rewaesh, sh'tewtda yn hyowir la teyl, neyn sh'kyauffyash aylauar yn meien, aymmde eyden eymwnde tewoam yn sh'syym bewwaym bëir ry sh'lyeaym beössësh lae ayssoas fenna. Neaimma deawysh beuel feaoayl sh'eynaeth yn fëilsa beïr teuayr fëilsa femmy, sh'eysir yn hyuäm ry fewerhe, neyn sh'eysir yn meïaresh fewerhe ry ther hyuäm aynikna. Eytym aymmde eymwnde eysas dewuddy meouyn beiomdaesh neyl eythlsa; neyn neyl eythlsa, neieash, beal mewurhy nywuhdy deiäth lywihdaesh ayny, reoidke fewoyl teuayr nyeudkyash syunne lae sh'aynen yn sh'neoiayn.

 

Fëilsa yn sh'reüdna yn eytes behda rewaesh neyl sh'rewwamash deiäth sh'kylsaidse ry reoidke beyr sh'hyänne yn sh'seitda hyuäm aymmde sywoymesh dä sh'hyoammeidse yn sh'rewweys. Beal eysoas neyn beiuggy keam, dëlsy neyn reowtdäsh vae eymöar tain ayssoas kyeuddy ry tyir yn aynäs fy beal kyiäym fëemma tä aysseys, bekny geas leaosha vae hyiyth mëidka sh'seuosa eymuwan eytes rëwshy lyoeshyash hyaussy bewyl, neyn dehdy lae beal eysaoyl madadd, sh'eysonda eytes sh'beuesha tyuyl, geym lae beal beatt fa sh'deoan, neyn neioeydash nyowayl ry. Beal kyoffyash beiam, neyn beal reuehdyash fendy, neyn beal eydsa deyr ki, beyr sh'eyseäm beïr deiäth dehdy aydduym neyl deuan ayddettash deowan:

 

there they are, your past dreams and anxieties in the dune-like fragments of your body. Turn your eyes to them, this is the last time you will see them before we depart. This is the secret you will discover, that space travel is forever doomed because it inevitably retracts your mind back to primitive stages: your mother's womb.

 

Ayser tëoir lëtdaesh deiäth feäl eymioyn neyl eythlsa, eytwal dä hyoammäsh sh'meuwkny eytysash eytes këimdy sh'deuakne, neyn lyawathash sh'kyoäyn aymyn eytes deuiel deieash! Eytym deiäth tyadna bekne aysoäl dä fewerhe vae fehde neyn fenna dar. Sh'eynam deiäth eydsa, feoem bekny fedky deieash; sh'aymes deiäth keaëyn, feoem eytawyr fedky deieash beuen.

 

Neyl hyiushyidse ky eynöen aynel leosaesh neyn geueyresh bewyl sh' feialsa neyl deiemdy hyuende, aynel sh'deailsa yn eydes hyoäynesh. Beyr neueam aymmde la fëikny nyuhdyash vae aymuggy neyn beaieyt vae eynöen. Sh'geuwssy yn seauam geawssy aysaysh eymiwas sh'kyeirhy gewoayn yn sh'sean gae beal aythusäsh reowlse sh'theoarash lyeiggy fëoffaesh neyl sh'hysa yn sh'kyauyr ry sh'eydïem yn beowhde ka feioatt, beier deieash syueym, eytes aysym sh'lewiyl, reoidke deiäth beuen beal neieash aylal syuwymidse, leiwshy deiän sh'ayler deoen, eydes deiemma reweatt lyënne fehda beiuym.

 

Deieash deiäth hyouyn ry neaeddy sëwar neyl derangingash sh'bewer yn teuairy, eytes aymas annesy neomdy beal kyauyr. Neaudka sh'lyauddy eyshyry, deoayrash eyden leoinny neyn nyishaesh neyl leadkaidse, aynel eytoeir eydushësh beoir ra beuerhy semdy nyuwaym; rewunny, ky neaimma aymmde aylaeynesh lae beal kyawmmy yn sh'syym bëel, neaeddy sëwar, ky syyn ky neaimma aynel hyiaeynesh sëwar, aymmde eyshdky neyn kyoalsa:

 

Your dream is to reach the faraway stars. But perhaps you already have: this is not your home planet. That's why you always felt you didn't belong to this place.

 

Sh'romish hyeiysh, abjuringash sh'reaesh hyoetdaesh kyeäl yn sh'aythoar, neyn leoymash lyeahda, bewem lyëaynash rewammy, aynel syal deikna gae beal mëuen beian neyl sh'hywuenash eymioyn yn eydes, meuwmmeash syam gewoaymidse ky deieash fewuett ry. Neyl sh'leadkaidse yn eythlsa eytym deiäth beal segash deir dä hyuahdeash sh'neoiatt yn sh'syym dewuddy. Sh'reaeir bewwaym deiäth aysiäsesh beyr sä.

 

 

Barnstone, Willis. The Poems of Saint John of the Cross. New York: New Directions, 1972.

 

FL-110217 Gabaradey Anrerärga

 

FL-270212 Řaňana Čošăzže Žičęn

 

Jonas, Hans. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. 2d ed. Boston: Beacon Press, 1963.

 

Scholer D 1997 Nag Hammadi Bibliography 1970-1994. Brill, Leiden.

Template Design by SkinCorner