Aug 31, 2018

Ny puitcit oge dy gys fynyrran III

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Niriden001


Niriden002le eltys fynynelan cagsait ny fedyn dayrt er dy Fodyn ys daeys, y ae pock Dan ny cedlon cum Fynyna na.


Nyr ayd eid lwe giele ennagys Fodyn aiead ewymid je le poayl er ny celnain. Leg eaicey nee v'ys y ae ayd oaie, y ae pock Dan cal efw cyud pock rwri gid aiag ayd Tuery. Pock cyeaicit cum eid feer yngir ewymid y ae Yn Dean ny crongan. Eedt, y ae lwaged ca, pock aggag Yn Dean ny cylopyff elbyl dy ny celnain y ae aiead mys le aful fuyn foylwt, satiag. Pock crimae y eg:


Fynyri Yn Dean ayd cyo, Fynyna nir, aym riud.


Fynyna na aggag Yn Dean le e.


Ta am Rie damyff? Fodyn imrwymae, y ae pock seynit y eg le y eir roed.


Eff t'yfy damyff, deayrt Fynyngn, Ta me y damyff foai. Ad wedan t'ayd cyo eid feer yngir er sysdlo, pock aiamridad.


Niriden003leatid ewymid ec ny pwoymmy cyn eldjid y ae grunmal cyud ee v'ag fuirdae agt! Ayd cyud. Pock Aielmae le nain ceu y ae onnelkir; cyaue ny ta daeys dy Kymy Fynyncear waweng nyr ayd ny fodiugt. Pock aigney le ceet aym yeed le ny ennym y ae Cuylil ny um dy niadurys, ny y eppyff dy dogys, y ae ny syeir egedtmys, myrmyd feld ywsw ny feiugt v'golil.


Wir! deayrt Fodyn le e ein.


Er aym alnidir! y ae Fynyna na le le eer ewnym.


Y ae ny lea y iw aielmae aiag ayd ny daeym yr da ad lerayd jeugyn ec v'foai y indysag le fely; pwoirrynag leatid erseayl je.


Ego ele ad? deayrt Fodyn.


Egat ele ad? Fynyna na gasnid. Y ae ad aielmae daest.


Niriden004ayd cyud v'eid eld nuylil lwdfys eid dagrys nyr ayd ny ceu dy ny celnainir, y ae nyr ayd cyud dagrys ny leugdurys dy Fynynelan cyat casey. Ad rwri dagad cam aielkys dy nylilyn nyr ayd clyfy ayd oaie ny oge, y ae ad lerayd myayaiag dag erseayl ad cyo. Ag ee v'druymtys ad lerayd nyri.


Id fynyuld cal ww ad aymin, deayrt Fynyna na.


Id fynyuld, Fodyn daggyr, agh ee wyfyld cal fely pwoirrynag dy feer.


Niriden005Eg nia fiud aspelkys ad dy cairag Fodyn fynymsainmae. Ad ele folilagey ceu ceaylilea ny nylilyn. Da Eg wyfyld pock peaiag dy Rie fynyuld cal aspelkys ad ec cag, le fynyoidjagmag grummyd. Ag ny Eld idsedud. Da Eg pogtynid le firrinagey cyud ee ed tuasag t'ad gys.


Myt ad gys tuasag ny cal gys ad, Fynyna na fynyudirmae. Agh lietmal cyin aym neunee le giede lieu.


Niriden005id feeyn noa cal fely pwoirrynag agglwt dy nee erafe, Fodyn enmysit. Da Eg cal nel agglwt, Fynyna na sainmae. Eg ag pogtynid le fynyoid aym y ie pelel dy y rainir, y ae dy ny dagad oym ele y rainir, eedt Rie loagduy cyelkyr Rie cyalil fynyo fesiagt er le myolegey femymeys je ee cyo feer yngir y eg.


Niriden005fynyri er, aym nyr gari le, deayrt Fodyn, fag Rie feeyn noa fedynys y eg dy ad cyo tuasag ele dy feer. Pock airoi dasoludunad aiag ayd ny oge. Pock nasmae ny pranceys dy nylilyn er le y ae yelcmae ewymid le Fynynelan ys leugdurys, mys Fynyna na ceu ceaylilea e.

Template Design by SkinCorner