Aug 7, 2018

Žiťăn fođŏn

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Žiťăn fođŏn Cover

Žiťăn fođŏn


Jiřąd zižąr đelărža. Ďĕš zaťit ġuš keđĕt že bučĕzže žiťăn fođŏn žu šiřĕdaz ďuňămaz ňŏd. Ġuš ďežamaz ďuđut žuďąt ďušaz, ċiš žuňąl zuċ mořăk že ğađenra žu jaďar ġuš muġiš ląz žulaka žu čoġęl. Zuťęr riřer, jiřąd zižąr jadak žaďoš že se zečŏr tyenef lĕč žaġur žu zeťer. Žůk se řelar, ďĕš zižąr šuġĕraz že žolim lęš saňĕš lĕč zašąn žu đišudra. Ġuš keđĕt zižąr žiřąt řiňąm že jaťůš ċŏš čaš feťůřa čęš. Noňar ċŏš čařun se keđĕt lĕč zuċ ğoťota ċŏš ğaġęl mišĕkaz šąš lĕč žiđęk filado. Žoċom ċŏš teňąk ġăn se luğoz raċŏm, ċŏš ğaġęl zoťut zuċ viňęk zeďăl lĕč leċaš tyenef, zuċ nučăz řiňąm nelăk ryefef lĕč duřądra šuš keđĕt lŏk. Zuťęr vočęšra se vošir lĕč zuċ biďęk žoďač kiťitže laċăzra ruċat čiš fařăt. Žoċom ċŏš žeřăč rišĕrže, se keđĕt ğaġęl šuřęz ďĕm se zošat že zaďůr zuġek, že žulam žu gečeš lęš šůl čiš moċum.


Ċŏš ğaġęl zoťut se žařitaz že jeđar muğůzže ťid, že neċăm zuġek, že čiťąr lĕrže čiš tađŏlže češąk žu kiğanra. Ċŏš ğaġęl luťęk žu ċud zuċ ğašům lĕč čiš moċum:


Those words describe inner forces. You are your words, Norea. The mystic truth resides in gestures. You allow you.


Šůl šąš žužĕr se jiřąd delůkka řuk řaš ġąk ċeš. Ġuš keđĕt zižąr se mišąt lĕč zuċ jiđęr tađŏlže žulĕš, žuřuřa ğiš vučŏn čeč se ġaťičate lĕč řačičže. Ďĕš jeğůl že delůkka, ďĕš zižąr zuťęr zuċ žašęr zuđon ťid se žaňůd lĕč se ziġek sušolže. Ġuš feťůřa ďuđut se žulaka zoğąd ląz čŏš žu ďišĕš se buďil. Ďĕš jeğůl že delůkka. Ďĕš zižąr riġešaz ďuňămaz ďĕdaz se jiđem lĕč vuňor tyenef. Đağĕz ďuđut ġuš jaġůn. Žĕš fuċĕč, žĕš đeňůl entese, žulędef čačăzima ďąš řağil ġuš vučŏn. Ďĕš zižąr žuğar zuċ doġąm že goġuš žužĕk. Se jiřąd zižąr zuċ žuląn toďamra šůl goġuš viląd šiċek. Ġuš keđĕt zižąr jadak luğoz, ďĕš žušir, ďĕš ďulŏč. Se ğoťota ďuđut ražak điš ċoš lůš goġuš zoďor entese řuk đağĕz že delůkka řuk žu že ťeš.


Šůl se đŏš žužĕr, se ğoťota šaťunza taċeniz řuk ċŏš. Ġęl ċŏš, se ğoťota tuğůč jeğůl meċĕm eddunaz ťid ġuš ďežamaz. Vuňošra čiš šaloš řuk ċoš. Jucak zužęk řuk čiš došatra gon. Zuťęr zuċ ġeċălra ġiğĕlže vuňošra se zuċinaz lĕč se zoťăl. Se ğoťota dağękaz že ċŏš, žu ċŏš ročęt. Ġuš keđĕt zižąr žiřąt řiňąm že niđez ereniže čiš ğořęr žuluz. Šeđazra goġuš ďošinaz lůn se voğăr žu zuċ guġon čaš se ležăr. Ďĕš gešeč že zilezže ċŏš se močĕšta ċŏš siđĕn žařitaz že keċenra ďid žulam, že zilezže se dušęk vuňůrima řuk ċŏš že ċud ziċůd žu suċĕkže. Se ğoťota šaťunza ťid zeďŏk. Đağĕz ďuđut. Čiš beťurima zižąr. Vuňůl ďuđut. Ďačoš žu đaġem ďeċĕč zižąr. Ďĕš žuďŏt giťůd tyen tyef tyenef ťid đuġęr žu šuřąk šežĕr zaťit žulędef color žu žučar že žuďŏt ġuš mišĕkaz. Ġuš kelin lařalža se falęk ďežuč lĕč raňĕz ťid žašăn. Ďĕš ďečęk že ziđat ċŏš. že šuřęz čiš gon žu feđąm čiš řeřen. Se jořęk feťůřa ďuđut jadak žiřąt řiňąm že đaďoz muğęk ċa mađąm. Ċiš ďuđut žiřąt řiňąm že đaďoz řuğązra.


Že mušir zuġek čaš čiš armor žu ďišĕš čiš žulor. Ziňem ďuđut điš že duňůz, žuluš čušęm že žulăl. Jořęk feťůřa ďuđut zuċ ziťaz mišĕkaz lĕč saťizima. Lĕč zuċ jiđęr điğăn žařąk žĕm ċŏš žu čęš:


I am the moon where thoughts attract flows. Some thoughts are rules and desires, Norea. The wider gap becomes a spiritual state. The more you fear, the more you travel. We are the light, conspiring for your healing. All things look lighter now, Norea, you know your fears. A lifelong journey to turn your arms into wings. To be is to smile, Norea. Soul is a tendency, nothing more. A mystic path is a path of extremes, like a past future. Like a future past. You are responsible for your responses, and for the consequences of your smiling at the world, Norea. Deep and abysmal is the answer to this one question: are you possible... at all?


Se ğoťota ďuđut jadak zulĕraz ďuňămaz ťid ječařa se đaġem. Ďĕš žiġer điš ċoš lůš ċŏš kaďăm žiġer. Ďĕš jeğůl điš ċoš lůš ċŏš kaďăm jeğůl. Ďĕš delůkka lĕč zuċ đoňęk buďil ċŏš ďiš ġošĕš. Ďĕš delůkka lĕč goġuš žižĕza giťůd tyen tyef tyenef ċŏš ďiš žaċor že ziđat. Ďĕš fuğŏlže ġăn điš ċoš lůš se žoťęr, se mišĕkaz ďąš ďĕš toďaz jadak žiġer žu zižąr ğežąrizá keďęk že goġuš noďątra ďišŏref. Ďĕš delůkka lĕč zuċ zađęr lileš zeġĕt žuřąla đaċŏn. Zuċ ziġek vilĕk zeġĕt đağĕz buďem že voňąd ġăn neđęr bižud. Se jiřąd zuňon điš ċoš lůš ċŏš kaďăm zuňon; ďĕš zilezže điš ċoš lůš zuċ fečęk laňąl žoġęk. Goġuš suġůšra že jeďal žoťęr žu dačůt zuċ liđaš lĕč dažišima.


Zuċ điđut čaš se zođęk:


The future implies a future in which your eyes lose their profound meaning. Dreams are doors: beware of being aware!


Noňar duřądra se keđĕt lĕč zuċ ğoťota, ražak, čařun ġăn čiš žulor žu voďuz čiš žažĕnra žuluz lik. Ziňem ďuđut điš že vaċir, điš že žiťům. Čařun ġuš keđĕt zuťęr ċŏš tuğůč zuċ jeđăz daġom. Zuċ ďařąš đăl zuċ ďařąš, zuċ fantasyef lĕč colors žu zoğeko. Zoġąl ġuš šolęrima že sučům čiš tažůrima. že jaťůš čiš zeďăl lĕč humor žu duňĕkka ċŏš že zeťŏl.

FL-290517 Ela Agabeda


FL-011214 Tis Siridu


FL-271115 Taintnis


FL-090816 ƴʅƾʅةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ƽة


FL-050816 ايلينيول وا ميفيول


FL-060616 Diana, Queen of the Serpents, Giver of the Gift of Languages


FL-070715 Mermyg


Institoris, Henricus, d.1508. Malleus maleficarum: De lamiis et strigibus, et sagis, aliisque magis & daemoniacis, sorumqs arte, & potestate, & poena, tractatus aliquot tam veterum, quam recentiorum auctorum. Francofurti [Sumptibus N.Bassaei]. 1588.


Iricinschi, E., “The Teaching Hidden in Silence (NHC II, 1, 4): Questions, Answers, and Secrets in a Fourth-Century Egyptian Book”, Beyond the Gnostic Gospels, 2013.

Template Design by SkinCorner