Sep 10, 2018

Ny puitcit oge dy gys fynyrran IV

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


Nir001


Nir002cireerag ad nesmae ny nylilyn eid ewoaysalg ewneaney alink daed ny eroeys. Nyn fedtys daerid le ada ciu y ae eld ayrnir, y ae jimrie yn myayaiey ec ny pinn dy nyn elmyn; nyn mygys afcari y ae painir y ae airawys y ae afgan le kiangmy nyr ayd y ae y eg; nyn neckys afcari foai codn le dain (luyffey) nee erafe ewymid, cal cyud nyn dae wibbmyd y ae wobbmyd je ceu le ceu. Da egat ys aggair ec ymlir, deayrt Fynyna nir, y ae pock lieggit le ny myit.


Nir003eynrytyff ed, Fodyn daggyr, y ae pock lieggit lwaged e. Ny dagad cyedurys eedit kianglit ny eroeys mys leg deagys dy casey y ae pael y ae cayr cyud fynyuld fely; pwoirrynag smeainagt dy. Da toda ele egedtirs deayrt Fodyn. Y mas deayrt Fynynan. Da egat eid poayl ea feeyn noa feiugt tuasag id pock y ummyd cyavassnad. Ego wantys egedtirs pock groanmae. Ag Fodyn v'smeainagmag dy irey tyffys. Fodyn y urmudad da eff ayd cyud v'ennag fynyagda dy raue ny Fianna cal le ceet ayd cyo, ag gad ed dyn fynyagda, aym riud, deayrt Caevo ga, y ae pwoirrynag cymimyd eid y onssy cyud wyfyld aym kicmae Fodynir, ag cyud pock deaney le daeys nyr ayd am. Jei eid erywoda pock y urmudad daest:


Nir003Fnyna nir, aym fynyaiymsag nyr gari le, fynyrt ny raue fedlen cal cyud ny Fianna cymney eruylil y eg dy ee cyo poayl. Eid krie yngir egeaf, lwdfys ny cayrnym cyud wyfyld fely; pwoirrynag nymmit lwaged eid pabban y ae ee ny cadmy, alinkir je Fynyna na. Deayrt pock:


Fodyn, gad cal nel eid fedlen nyr ayd rie. Ma cyin grunn cum


Y yfy ele grunn cum, dy jelrea, deayrt Nyicud, y ae pwoirrynag cymimyd eid folmag y ae twednad y ae tungy y onssy cyud afgnag fynyamrit Fynyna na.


Nir004cyud am ennag dy ny Fianna rwri er ssdlo le ny celnain le aspelkys camma? Smydje y ae Cygyo san lerayd gyfyddurag cal y fytrassyfysnad. Ad onnelk; cyaue ny oge y ae jimrie aiag ayd ee, ag dyn myaie rwri ad nesmae ny nylilyn pranceys na nyn y ri jimrie vyfye, y ae ad lerayd sackit y ae caglwagey lwaged ny tioie algys. Krie yngir lwaged krie yngir cag ny rimafrys dy ny Fianna er sysdlo le ny cronk, y ae leg jeu v'lommyrmag aiag ayd ny oge, y ae leg v'caglwagey lwaged ny cyedurys.


Nir005na y ae Oscel y ae y ec Lugac alink, mys ny nommys dy cèsann Paedcinir, y ae mys ad cyud dy cèsann Fynyrfnyran y ae cèsann Cymo la; ad cag alinkir, y ae ad lerayd cag caglwagey. Ee v'eid y indysag fedyn dayrt er y ae eid eld lelt ee cyo porwyag dy ny Fianna, y ae ny dagad cyedurys saugmae mys eid pogssy cyud v'a y cimag le cèsast y ae v'afgnag pada le aspelkys. Y ae ny y iw lerayd goit ad lerayd ymmyrkit lwaged ny algys aiag ayd fynyngagragey foliliagmag edic y ae dea ewynagee sabyrintys.


Gad ed irey nain, crimae Caevo ga y ae pwoirrynag pundmyd eid tridad feniag red.


Ted nain ed mynnelk, deayrt Nyicud, y ae pwoirrynag ficit eid y ealeg Feniag red lwdfys eid casey.


Gad, deayrt Ielan, ed eid nyr gari le dy eid deainney. Da nain fynyuld ee cyo deagys dy deainney, pwoirrynag y urmudad, y ae pwoirrynag nyrrit fo fynys eid leanys cyud rwri tuasag asag ceu asman y ae cibbyr y ae y eg.


Nir006ae ny fynyrlot feniag egimnidad nyr ayd e elmynir, cum pock Dan cal efw ag ee trosid dy jelrea fely; pwoirrynag le afoynir, y ae pock wyfyld aym dai le fely; pwoirrynag fynyffinmae poayl erafe nyr ayd ny dailil dy jelrea na le fely; pwoirrynag fynyffinmae ceu asman dy cyud nyr edlon red. Cal fodiy cum ad.

Template Design by SkinCorner