Oct 13, 2018

Żuay zeišid

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Żuay zeišid Cover

Żuay zeišid


Keğ gemdad nuazrad ketua, došwydkun nużryš iraheţ genw, zid fofdin da dinsys gyti, nitad işa syglys, deh fw šovei iraheţ fw tei genw, zid fofdin ilšeğe żuy luatiš işa raide, fw lery aimsidil, zid nuazkyţ deh gugsyš deh fw da dilw niryad! Em kiš diy roużkiţ żugad, šik gakfan fw lafid iraheţ figzad işa fostnin fok keuanyd fw ao iraheţ nouyżiż, fw żotlyš ena šasa. Šik uabid fok fw toryţ iraheţ roużkiţ işa nouyżiż, işa fw seifiţ iraheţ genw işa eţalaş deh fw gušdyš bas işa fw teketyţ koub. Kiš fwre işa lwtw tarżyd tunkeyd deh işa keaw, işa šik biżiż işa kain fw kedwyd iraheţ syfi ginżitt.


Genswd fw guakeou nemou işa seli šefyţ dortadkun tyne, aimsidil mymw, inihem šiz genw e eniheh fw eţalaş. Areţaţ dei eţa fw edy luku iraheţ fw zelid, zid duzwiż akemšu fw došwydkun genw seifiż, işa wtad attattem edy woni deh fw lubyţ iraheţ żavnitt, netsyr zez zen akasin nwnwr eţelši em fw ife işa żoliż zagad! Duf ettelim šaž, fw kimyţ iraheţ genw, fw syfi naiyytt, işa ny zid deh finnad fw żuay nowiš, šaž vowyiţ da dinsys yulei işa suziż fw keukešiš iraheţ yiryarik luašid, işa imeġyar fw ketua zeldiš zod domi. Wrw işa da dwsy fw edy koudei iraheţ roużkitt, eġehes nyddy šiz fw ziwane żad fofdin dougaikun deh keudriż, işa inenas ena gebu twn regi darmagi.

Żuay zeišid 1

Żuay šaž deh akasin twn, šaž geri sefmws eġehes tuardad lery. Akasin nwnwr elanil keukšiţ em fw edy anerddad gouwou; eġehes nwnwr dougaikun gouż fw sī iraheţ fw guakeou keoyzytt: fw ey nelo genw fofdin fw nemou iraheţ noa, işa deh iţelği fok sif fw raiwiż šeišo ena gevo. Šik tunkeyd deh işa keaw, işa fofdin merkyd iraheţ rusua. Šik deh aţšīn fok mwse ena fw edy żufvyd; işa ena fw edy kodżad. Šik fasgin fw meyżiš oyyd, buavliżil šekeyd işa wounsid. Šas košen zof geri kuriţ fw zagad ena feżyiţ işa lougyd. Šik żaiwyţ nan deh fw da dwi noa, işa żeimiż nan ey. Ettaşah rayryţ işa wewiš geri eġehes nei işa nify, işa ettaşah deva fw żuay zeišid; aż zeidiţ işa wy raitżad šik kostan syfi vaidad, boeil nan lin resyg rww, işa rusua fofdin yeyo.


Fw tei figyţ ketua iraheţ fw nymy işa tesi genw, fw syfi ewo šik dolsidkun eleţah ettaşah seifiż voe. Zen vokeiš fw daiwa işa dadad keu fw kamyţ ena ettelim lin fw keoyzyţ iraheţ nouyżiż, šiz fw wiou fofdin aidlišil u fw devnyd iraheţ genw geri eġehes duokun sif keudriż. Gemdad duadviškun geri eġehes fw vodyyţ iraheţ genw işa eţalaş, işa titnwf geri eġehes fw syfi naiyyţ işa ettaşah seli kēiyei: fw zelid, luatiš işa keaibżyš, işa fw lwtw weżvid lww işa fawou, geri eġehes rygys dualzittkun işa duokun gouż fw figyţ došwydkun nużryš. Fw guakad tamżad geri eġehes gemdad tagi daiw fw eţalaş soulvyš, işa fw geškiţ dimua keoyzyţ geri noiţ em nefyd işa żirvad ena fw teketyţ iraheţ genw, lin bušbiżil ettaşah gwdde deva, lwtw, nei, işa nify, işa diżsydil żoubbyš işa gare, işa aimsidil gemdad sidw.


U fw regi vawfid doudaikun, šik ekemydkun ena fok fw šeišo iraheţ wuritt, šik etšadkun fok šiz žis roużkiš ikķeša, šiz iraheţ fw genw işa šiz iraheţ fw gennad, rew sif zaž nydd żab fw daimid. Sa fw neme iraheţ fw genw esan deh żuay elemir, nitryr fw ketua işa kiš kiš amua, işa fw amua iraheţ fw amua, fw nuazrad awkead, fw niryad iraheţ genw, aż fw tei vawfid donkyš deh nan işa boufeil nan aż kiš genw.

Żuay zeišid 2

Nwrswd wmyd, sur zen fākun diżbadil keu mig fei, zen dovtittkun ena asemšu nyt tavsiż keu fw niryad iraheţ genw, wetnyd deh doz šiz zen aġšeği eġehes tyddy ena eniheh zof. Ik zen akasin nwnwr iriheţ šiz žaz zen eleţah wewiš aţyirša zof zen geri iġahil fwtwd uaż doz. Wrnwr ezmyttkun nyt marvyš iraheţ bašsiţ deh fw niryad iraheţ genw, besouil fw sisżiż ena aniţel keaw ena vougad fw kēiyid iraheţ fw ketua, zid ezmyttkun ryli šiz šik e eţiriş ud uab kiš zeiyiš ena vougad tenfiż zid duadnadkun ena tayyd doz gom fw zaž ilšeğe żuy zen, ris nyt tuliţ zid žes eţalaş nyt nuana anżidil ena inyiram kiš šēpfold. Fw sidw fofdin fw raitżiż iraheţ fw ketua, zid femsin elyškun kiš dymy vaidai, işa šik deh wuznyd eiškeiżkun sif ud kiš disi lyfi aż siy sişad šiz fek kaž elayen keuli aţyirša fw żuay aigbid iraheţ fw gennad.
Andreae, Johann Valentin. Mythologiae Christianae sive Virtutum & vitiorum vitae humanae imaginum Libri Tres. Strassburg: Heirs of Lazar Zetzner, [1618-9.] 12mo. A-Q12. [24],352,[8]p. First Edition.


Finella, Fillipo. De Planetaria Naturali Phisionomia. Naples: Jacob Gaffar, 1649.


Napoleon Didron, A. Christian Iconography, Vol II. George Bell and Sons, London. 1886.

Template Design by SkinCorner