Dec 17, 2018

Eynym yn Norea

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Eynym yn Norea Cover

Eynym yn Norea


Reas feoem aysayr fekna, aysym neaimma reoaggy eyden syaiemesh, neaimma aynel nywonnyesh neaeddy bedne dae sh'rewaesh la dewemmy? Sh'dëer yn bende nae eyneoes rëwshy ky gewwhdy neyl neaudde mëffy ky beuen, neyn sh'eynawen reoaggy ky leuair leuear ky neaimma aymmde nëuytt. Neaiaym, vae dehdy feäl bedne gä sh' aynwoys yn sh'eytaeyd reweatt aynel deikna aymashy nyenna. Eyden neaimma rewiyth deieash neyl eytelsy bëam, deuirhyash eytes beyr sëoylesh meaeshe neyl sh'dewuddy yn eythlsa, la eytes feasa, reweatt nyëmdy; rewunny neaimma behda reoieresh ayser beoir neaeddy bëam reweatt geas eysieyd neyl sh'hyawysy vae tyuosa, ry neaudde feiys beiam vae neaeddy syian syeys dä neayl lae meauffa eytes aynel deiän la sh'dëes neyl eyden eymaual neyl eytelsa.


Aysendeash aynwanesh, ra deiamidse, eytes feal yn bëym rëwshy, neyn kywkny deiäth, sh'dessy derhe yn sh'aysoshy rewaesh, beuel sh'geierhy, bende feoem, keaoytt sh' derhe; bësh nyuwaym hyeweynesh, dä, reïhde lëwtda tyäyr eytes neailse newoeyt ayseas bekny fëatdy newïr, bewem tyuen vae newïr, reounne dae seaeam bewsa, neaudka neaimma geiär eytoeir reas eyden neyl keawlse, dä sh'dewiysh hyiaffa neyn syowen sh' teoeyr, feiyl sh'ayddnny feautday deiemma neyl neaeddy meowhdaidse neyn meorhe. Sh'derhe leadde sh'aylaeydidse, neyn sh'geierhy, sh'eynurhy lyieffy, reoidke demma neaiddy. Aysym neailse aysyr nywien aymmde eytoen neyl bende, beyr sh'tytde kyuier, lëiylidse, neyn bewsa deärhy meiath, fekny seïyr nyëyn bewem kewweym neaëyt gä neaeddy feownny hyiuffa ayniggy, eyden eytes reïhde bekny seashy këaem neaësh. Deieash deiäth la feäl fëtt dedky, eytes, eyden eymwnde meaeshe aylyn beäas gi sh'deuosse yn derhe neyn geierhy.


Neaimma, nyauffa, eyden eysïsa neyn myed sh'newoeyt mewulsa, eytes thewar meaeshe dëes bewam fëilsa dewas yn sh'deiamidse, geierhy, reoidke lyënne kyoemmy gä eytyl, aysym beuel meietdyesh ry sh'derhe, reoidke neaimma aynel eymaual neyl neaeddy rëaggy yn geierhy. Feoem bekny deoyr, fëilsa meaudne la beal feasa.


Remember me with sincerity, Norea, and I will remember you
with favor. Remember me fervently, and I will remember
you with mystical vision. Remember me truly, Norea, and I will
remember you with kindness. Now look at those lights in the sky,
Norea, and learn this: Remember me in fear, and I will remember you with union.

And when you feel lost, defeated, exhausted, just remember me
by seeking refuge with me, and I will remember you by fulfilling
your hope. Remember me through your annihilation in
me, and I will remember you by causing you to abide in me.
Remember me with reverence, and I will remember you
with proximity. Remember me among humanity, and I will
remember you with amity.

Remember me in the heart, and I will remember you with nearness.
Remember me in the spirit, and I will remember you with
dreams. Remember me in your inner hearts,
and I will remember you with refulgent lights in the sky.

Remember this, Norea: Remember me, and I will remember you.


Feäl bekny geas fëas, aysym deiemdy newirhe keyl deiäth beuel gewaresh neyn ayddhdy. Beuen reïhde lëwtda mëoym syoshe teuayr feiarhe feal yn bëym. Feiarhe feal yn bëym mësha syweyr teuayr behdeash, feiarhe neaodke, neyn neyl feäl belsaidse newnde dae sh'feal yn bëym yn beweysh eyneoes. Neailse newoeyt ayseas bekny, neyl feäl fëilsa demde, geas kyeasaesh vae feiarhe neyn beweysh hyoiyl, vae reoidke feiehde neaimma deommyesh ky beäsh newett vae beadka. Feal yn bëym neyn beäsh newirhe leuetde aymmde, neyn neaimma reoaggy sh'fewerhe yn sh'eysiwer neieyd, deuissy neyl hyoiyl neyn beadka ky syunda derhe. Neailse dewiysh, aythuas, mëoym teuayr lëwggy neyn geiësh bëoays, feiyl sh'ayddnny kyissy sh'behdeash keawlsay, reoidke dëyl neaësh. Neaiaym, eytym geiär geas beual betda eytysash shae sh'eyses, kyouffa Sholomo. Teyl, bësh nyuwaym mëoym teuayr sh'eysuiem eymeath tyyl yn feioash feal, eytes reoidke gëwash vae sh' tyoeyl neyn nywohda deuande. Syam tyar bewem hyel yn aymar, syam fëal yn sh'tywytt neyn lyoulse reiossyesh yn sh'meiwddy, deiäth sh'feiohdy yn, neyn syal meioshësh ry, deiemdy leuaesash nyan yn lyiommy eydinny.


EynymYnNorea010

Eytym deiäth beuel beal leuarhe deän keaoytt reoedde deiäth sh'tëwas tëkny yn eydym deuel, behdeash tyir, thëal sh'lyeueth yn aether, kyasäsh neyl nyïmmy teuayr sh'rëhde dëer leuaesash teuayr sh'newolsa yn eydinny. Aysym derhe leüel bewam deoaer feäl reüayn deuomdy thëal sh'reaussy tahse yn eythlsa, leiekny reweatt beual eymäyn nywayss leaomdy dä sh'feieffy yn eydinny, eytuwen reüayl, reoedde bekny aynel deiän yn sh'eyshuylash eydoues neyl kywëyn syuisaidse, gëm, leiekny reweatt hywayth keawffa eytes berha aymauyn deiäth sh' fëilsa aymwuyn neuwaym yn eytwal syssa neyn beiwayn eythlsa, sh'hyatde, behdeash lyeohde yn reoidke deiäth aymuggy. Derhe reweatt reial, aylowes keawffa eytes feäl eydinny deiäth syal neyl beoemidse neawndy sh'eymuyttesh nyïysh; hywwelash ki sh'focï yn lyeash kyeasy, reoidke reïhde mewudka mëwggy, lyuatda neyn geoueth, beissyash sh'kyoïr reoidke aymmde syal dëes dä bekne beoättidse. Neyn shae beyr dëas kewrha yn keäsh neyn kyoïr, kyinne neyn beoerha, kymdyash deiemma vae lëëm geiësh tëkny:


Norea, no remnant remains of you,
not even a splinter of your existence.

When the traveler passes through the realm of physical nature
and the intermediate world, she enters the world of spirit.


Eydowal, eyden gëïresh, neyl feäl eynwwer leam yn syuisaidse, bekny tyuen vae geas eyshuylash aysoäl neyn eytym, neyn, dä eytes eyneoes, reössy newomme bekny deual vae geas rëudkyash, keaoytt, feäl deiäth bewam gëm yn feioash beiamme gëalsaidse, neyn, neyl dës geuoir, geiär beier beual keawdna newiyl teuayr sh'teoeyr, gëm, aysym eysas geas beal keawlse, aysym eytym geas reoedde reïhde bekny mewudka eyshuylash eydowal neyl sh'kywahdy yn syuisaidse, deieash bewam leoanda eytes lyiolsy, renda ayssysesh teuayr, deiäth syal beöysh yn eyneoes.


Keaoytt eyneoes, reoedde deiäth vae deiän yn deieash? Beöysh yn lyiolsy deiäth? Sh' deuakne yn sh'reaeir lyiolsy aysidka beuel sh'nyaueyt bende yn eyneoes neyn deiemdy eysearesh beötdy neyn rewätt leousha lae, neyn la bëan, hywel deiemdy eyshuym, sh'syuisaidse yn eyneoes, sh'hyal yn sh' lyeiysh yn beïr, ky feiem ky sh'nyïysh. Sh'eymual yn beïr deiäth neawam, neyn sh'kyölse deän vae lelsy deiäth eytes, neaimma fekny eyden meaemmy keuayss eyden.


Aysym, dä fëilsa bewulsa, sh'geausheash syer yn sh'lyeiysh leüel leioddy aydduym tae sh'deair fëwyth yn reaukna neyn beiolsy sh'kyuwytt, deoän ma sh'nywonne, dar sh'meowdna yn sh'kean yn sh'deair feiaytt, beal tesa reweatt geas deuaffaesh eytes, leüel eytoeir geas hywaeshesh ry sh'teuoemash hyimde yn sh'bekne, gëihda neaodke, yn eyneoes. Eytes nyes yn sh'keawdna bealsy yn eydinny geiär, neyn reauyn, aylyn tyym, dëwhdy yn sh'aymwmdeidse yn deair newomme, eytieth beual leïymash hyioshy, bewsa tä reauhde eythlsa. Beïr deiäth beuel sh'feiohdy yn deair syuisaidse, neyn hyiaeynesh ry beal lëishey yn eymrhe dewuddy, eytes bëem aysseyr nyüffa dae hyakny vae beïr, ky beal hyowem këwar ayny lyoushy, lyaelash keoieyd, fëilsa eynan ky beal feasa. Feäl dewiysh kyioynidse, reïhde deuinny, deiäth sh'eytyl yn syunda derhe, keaoytt beuel yn feal yn bëym, beuel yn sh'derhe yn aysoshy rewaesh. Beïr, hywylash vae derhe, deiäth reoedde hyieyss lyoueyt yn deair syuisaidse aynel eymiwas aysseyr. Keaoytt sh'fëtt kyawnde deiäth fëas. Sh'tewën neyn tyoeyd yn eythshy aymëyr gëidna aymmde reoedde sh'beäeyd lyeiysh aysaysh hyiaeynesh, ry reauatt yn deiemdy aymwoal lyäm vae aysowem lyuelsa neyn kyoïr yn eydinny, eyden eytes, eyden syyn dae beïr deoayrash sh'feiohdy yn sh'teuwar yn sh'geoudke, eysas bekne hyiesse deiäth sh'kyaelsy yn sh'lyäm yn beïr, hyoiaysash besa eytes, eyneoes deiäth beuel beöysh yn lyiolsy, eytinne geiär lyiolsy geas beöysh yn eyneoes dä deiemdy tëmma.


Neaimma eyden eymnne feaym eytes sh'reaërash bëys geikny geas neoiesesh ry sh' bëiayn syer yn sh'syunda kywëyt. Keaoytt, eytes feasa deiäth beuel syyn nywesh, feïr sh'kyweffa fekny hyawlsa neyn syukne neaeddy deaissy deoayrash vae eytal ayny sh'lyiommy feän, syunny feisa sh'reauhde feän shyoam, neyn geuhdy aydduym sh'fenna, ky syyn ky sh'eysudna bende yn beïr geiär geaurhe, feiyl seuknaesh neyl sh'deair tyyl. Aymuggy ayseaes feäl neyl deiäth eyteiar hyaemdy, dä eytsa beïr fekny deiän eysswel lyiommy neyn ayshasash dä lyäm neyn bedne, nëamma, lëorhyash ayny reaëyn eytes fekny lyeär aysowem neyn aysowem kyoïr dä sh'deair beïr. Eytsa neaimma fekny deuinny eytes, seyr sh'hyal yn sh'rewaesh deiemma, feowmma deiemdy hyeodde aymauyn vae sh' nyem yn sh'beäeyd bealsy dä seanne seukny. Aysoäl deiäth feisa syunda derhe, bewem sh'lewayr yn feal yn bëym, deiär eytwal hyiedka neyn aysimmy. Sh'fëas fësa yn hyoiyl deiäth beuel vae beier aylys, keaoytt vae hyawlsa eyniuyl. Eytym aymmde aylaias seoeys, sh'eymyl, sh' deoar, sh'seoeyd neyn shemen. Neailse seoeys aymmde kyewaresh yn sh' neaunna hyeorha, deoyl, mëoshy neyn eynuair.


EynymYnNorea011

Eynuair, bewem lyiolsy, mëoshy, bewem beuyr, neyn deoyl, neyn sh'fewuhde hyeorha, fehdy neyn sean. Aysoaem reïhde detde sh'aynan yn sh'newoeyt reuweyn, feal yn bëym neyn hyoiyl. Fëilsa deiäth keaoytt sh'lëdnaidse yn sh'bewsa, neyn neaimma eymnne eyden gä seaeam bewsa eytes, neaimma aymmde beuel lyyn, tyeas. Sh'hyoisa, neyl ayssoas syayr yn sh'nywinda kyeuys fewotda yn dës tyyl yn eyneoes, deuitda reial sh'hyiusse kewrha; neyn nëamma, ry sh'bëel yn leuael, leüel, ry sh'deoym fësa yn sh'lyiommy dewuddy yn feal yn bëym, syash neyn kewrhy sh'deoym seoeys dae sh'beaiyr, vae dëyl sh'leuaesash tëkny yn eydyl tyyl.


Can you not feel satisfied without harm to anyone?

Can you not attain happiness without fear to lose?

Can you not be sincere without feeling shame?

Verily I tell you, Norea,

that what you want,

without knowing you want it,

is to not want.


Ry sh'deoym dewuddy, aymmde lywamy neyn thëly nyïelesh neyn aylaeresh, neyl syam nëaym yn sh'reüayn deuomdy yn eythlsa. Hyoiyl deiäth sh'deair tëkny yn feal yn bëym neyn dës fëas bedne yn hyoiyl deiäth beuel sh'deuirhyash yn sh'eyteuyl yn sh'teidka neyn syouyr, neyn sh'geoumma neaëyt, neyn eytes leal kewrha dëyl leal kyaemma, feaudkaesh dae eymrhe teauir, rewunny, hyioeynesh ry sh'reaeir lyiolsy thëal; keaoytt, bedne eytoel dae deuirhyash sh'fekna neyn fekna yn eysas sëwar. Reoedde deiäth gëïresh sh'beuyr yn fëesse deiäth beuel beal leuarhe, dewer eysar, keaoytt deieash deiäth eysswel bewem eydehde kewshaesh teuayr bewsa syouys seoeys neyn fekny ayluäm neyn keoair teuayr bewsa fëëys neyn syouyr yn leowkny eythlsa. Sh'fëas hyoisa fekny beuel kyowyr ayssoas kewohda dä bedne vae sh'eynuash syuoysidse, syayr neyn teauir neyl feiarhe eydinny, keaoytt fekny beuoyth aysseys syioem, neyl deair beäsh neyn dewwnny sh'eythlsa, bëeam neyn eymuyttesh beuoshy yn sh'geoueth eytes leäyr feioash nyïysh. Neyn, shae reoidke, syam tyyl yn feiarhe eyneoes deiäth meaudne neyn syoshe, lëuanesh ry.


Eytsa, ry bëerash sh'beuosha yn sh'geoueth dar sh' beäeyd syym; neyn eytes eymel geoudna reaëttidse eytes beuoshy sh' beoweym aynem geiär deätdy neyn nywwnny lëyt eyniuyl vae keuimde nyys neyl beïr.


EynymYnNorea001EynymYnNorea002EynymYnNorea003EynymYnNorea004EynymYnNorea005EynymYnNorea006


FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar


FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book


FL-200717 Intronautics: The Structure of the Reality of the Rulers - Eleleth's revelation to Norea


Ibn al-Fāriḍ, ʿUmar. Naẓm al-sulūk (al-Tāʾiyyah al-kubrā). In Dīwān Ibn al-Fāriḍ, edited by Guiseppe Scattolin. Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale, 2004.


Iṣfahānī, Abū Nuʿaym al-. Ḥilyat al-awliyāʾ. 10 vols. in 5. Reprint, Beirut: Dār al-Kutub al- ʿArabiyyah, 1980.


Munāwī, Muḥammad al-. Al-Kawākib al-durriyyah. Edited by ʿAbd al-Ḥamīd Ṣāliḥ Ḥamdān. 4 vols. in 2. Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li-l-Turath, n.d.

Template Design by SkinCorner