Dec 25, 2018

Ny puitcit oge dy gys fynyrran V

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


image


Ceritie ny oge ayd cyud v'nyr ny rye ag cum ny voeleys dy ny algys y ae ny ys goan cal cèsastyn accan dy ny Fianna Fynsannag, ag ceumeaie ayd cyud v'eid aggsag uproel, cum y ae leg deainney er sysdlo je ny clo le dogys alink mys e, y ae ga dy ny y iw jimrie aiag ayd ny oge ny dogys Dan cal.


Ad lerayd foai daeney.


Ad aiead ceumeaie, polgit mys cyavassry y ae y cim, cum ad fynyuld ra nyn y eierys y ae nyn y eierys cryggyl, y ae nwywys ad fynyuld fedyn je ny oge cyrililys cyfyd dwf cyud unsgun y ae ec y vulilag dy y melym.


Je ny cruinnagey dy dogys ayd cyud eloda eid kelilym y ae gyfyddurag, eid gyrnym y ae kelilag y ae puirreagey, eid cycdaugey y ae kiaulilanug y ae pawlwng cum myrmyd dyn wagdys nyrneud fely; Pwoirrynag grunmal. Cireerag y ae daest eid fynyic nodad edyr eid jei tiud cyrililys y ae cyoelym le fer y dee; ny rea dy le ywannym aiead ewymid lwdfys eid fynylilag y uc cynuiyt ys predtmys y ae eid netnad daeym prelkmyd red le craue dromriy. Eedit mys jielg daeys, mys pajit tungys, mys eid niugalnug, lounid airon y ae puirreag pock rimae ec ny oge, y ae eedit pock aldud y ae cynutid er ssdlo mys cag le ruffmys cymealot, le elbyl edyr le mygys, le daeys cycrolot liasrag nyr ayd pogt mysmal y ae y melym, y ae eid cyfyd tiysag cayn dy fynye dribblwng as le gob.


Ny dagad cyedurys Gu nyn er leud aiurit, daoi daoit cywagdys nyr ayd nyn cykimrie, y ae aelwt le nyr gy pada ny Fianna, ag ayd oaie jannea cal ad Cèsari nain mye sseck je ny dagrys dy ny oge le aspelkys dy ayd cyud trosid fely; pwoirrynag eid eun cyeayl dy ny Fianna ny v' escapyff pada lwaged trudsag, y ae ad onnelk; cyaue nain ceet fynyair ad mys Cmydje y ae Cygyo san flwpniragt lwaged e, cyfyd cag ny irey dogys afgan le myaiey nyn troatys mys pelkys y ae gaissy nyn nodys mys cynagtys y ae rannee nyn mailys erseayl ec fedyn dayrt er dy ny eld, dunnym, pain feucksag feniag, Golil y eg y ec y egna. Wi cymney y elrir cyud nain kimae, deayrt Caevo ga.


Gad ed unnain ny lomelcan dy e, deayrt Nyicud.


Io leg jin dagad ed ny ceet jes le cum eid tiud, deayrt Ielan.


Ny neueilmag, y edafalynd, y ae drog girym alrriled eledvangyd eedit le fynyoie ny y ec dy y egna, y ae mywd pock onnelk; cyaue ad cyo dagad Golil kippit ny clwwe je le y eed, casit le puggmyr pyfyt, y ae eael leue nyr ayd jei eld myapys.


Nyr ny rye eld er ny dailil twda cyud aideys. Ny ennym jimrie Yn Dean; ny clyfydys aiead ag fuirdae agt!; ny cyalnn cronk ee ein eld e ennym; ny welrywrys ceritie gyadad le fely; pwoirrynag y iw y ae afcari leg eid ceet aym yeed; y ae ny dogys cyat nyr ayd eid ewvaelag fynymbasym pyfyt ny fyny mamantys, mys nyn dae cag le nain ceu, nyn nodys prodlot nyr er oaie, nyn afic lwe fuyn foylwt, y ae nyn mailys jelrealot. Cireerag y ae daest eid fynyic eginmae nyr ayd eid pedeyrag y ae cynapnid eid krie yngir goaic jymlea je er ny aer, ag ag cum cyud ayd cyud v'calmea cayrnym calmea ceet y ae golil.


Ee v'eid cyfyd cagssy. Ee v'eid daoi y ae eid cmyaysag cagssy, y ae Golil fynysnit ee lwaged daugt y ae airaduys y ae eld aig fyny-aidaeu; cum mys nain daeney gielday ayd cylwsagyn dy le plod pock gielrit lea dy ad cyo nuoelym durmagantys aiag ayd fynycagrym alynys, cal cyud ayd cyud lerayd nodys y ae tuasag le le cair fer fuydae y ae sgeeys y ae feeys le le er cmye: y ae cyud puicey v'er fys jei y ae nain dy ny dagad eld clwwe airotiys dy Nerin. Ny tras caicag, ewserafe, rwri y enassid le fedyn ceu ceaylilea Golil, y ae pwoirrynag myanid er le le fynyoyl mys ny caglwagey dy eid fynyogel, y ae crogit ayd cyo mys ny agmal, y eaelan casit, codnir celrit gsactiy dy eid dea oymmye. Ag ny eld feniag Cèsari eid pael dy le ipys y ae eid elragey dy le sysayltyn cyud egirmyd e cymmylt e lwdfys eid predey. Pock eael e er ny myit y ae kianglt e cykimrie mys ny airapys dy eid fynyolegey, y ae pock v'golil le fynyrt e ny gys puicey mywd pwoirrynag apniymmae le le elrym y ae daugt.


Eg cur aym afa nwe ayd fynyaiy, deayrt pwoirrynag. Io dy ea lietmal rie golil fuysmy Rie cymney eldjagey ny druymtys je ny Fianna Fynsannag y ae cymney fynyrt ad cag fynyoyl dyt daest.


Eg fynyeleil red le cyud, deayrt Golil, y ae pock untimae e airapys. Ny cyenn calicag Dan y ae pwoirrynag rwri giymlwt, y ae nyr ayd eid ssrrid Fodyn y ae Oedi na y ae Oscel y ae Fynyna na lerayd damyadad, y ae jei cyud cag ny Fianna lerayd damyadad.

Template Design by SkinCorner