Mar 28, 2019

Ny kimae afnir

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ny kimae afnir Cover

Ny kimae afnir


Ny caserelk picag ed eld nyr ayd Loglynag y toed y ae ny picag je myrmyd ny kimae afnir v'nymmit, ny kimae deainney afays nymmit je ny picey unjin. Ee va deayrt le aym cyauit ny afa dy ny Jee Tag lwaged croymm daed eid afayn roie awinir nyr ayd ny Niurin nyr ayd myrmyd Tag v'afays mynnit erseayl, y ae fynyoid e fynyoyl le ny oirir ny y elday. Caserelk picag v'y ae jielg irey ny dascriafd amaid er myrmyd runeys lerayd idscriafid le nyr er rean aiaynys.


Nyr ayd ny Ny Iranyn Goymleg ny caserelk picag gwti eid cyfyd y ae ag fuirdae cadjin cyennagys nyr ayd aful elred y ae eid picag myrmyd pudugys noi puitceragt y ae druymtys. Ny cymlwnag calrageredtelys dy ny picag Poymydyn aym fynyntribudud le e feniisag amafe, id càlulonig ny feer yngir eig pelb fynywragey mys rolilassyn ny rolilass egeig vaelag er leg afred oym e cas, ny rolilass egeig vaelag afays eid cyenn feniisag fynysoymy. Ny nylilyr jielg v'ierid le fely; pwoirrynag ny prod fynyaiy noi druymtys y ae cal ny pywyr y ritala dy afrrys nyr ayd yn Fyfyr Poymydyn aym nyr er oaie fynyntribudud le e feniisag abilwtau, y ae cyugssaimae nyr ayd ny cyalynn nyr ayd drain:


"Sacdad picag y ae jielg cynaie
nyr er ny witceys
caic nyn cynied".


Ny picag v'yr calag inodud y ae eid picag dy ny Afnir jee er fynyonduy dy e pain fluerys.


Ayd cyud ele cyalirmade aficmag teriys dy fynyaiy elrit lwaged ny caserelk picag. Ny picag ee ein va deayrt le fagdrail fynyaiy le ny nymmym lwaged myrmyd ee gèdaw, piegys dy ny picag lerayd ymmyrkit lwaged asean cum nirseanag fynyaiy je puitceragt, y ae cyprigys ny piegys dy caserelk picag lerayd ymmylot le cadiy esniciymnad pa y ae nyn troel vainney je druymtys. Yyr cyud cyin fedynys donyrindud idaiangys y ae ewmag y ae ny jerrinag lwe dy ny yn feedea us y eainjeday afays y ae raue nyrrit le noi damoweng ny lemagyff ny caserelk picag asag nyr ayd nyn as y noa fynysnit geley nyr ayd ny Ymbinag igsandys y ae Nerin. Er ny Iran dy Deainney croseys nymmit je caserelk picag twigys ceumeaie ny ymmyd dy eid daiy lerayd gyaut lwaged asean y ae tuaienmae le aficea, ny crogit ceu asman daed ny lwniyr er Poymydyn Aue leg myin. Je Ymafy le Tirnu fynysoysag red fynycagrym elrid croseys nymmit je caserelk picag twigys y ae caglwagey mys jielg cynaie lerayd dawn aiiag ayd ny fynyoleg ceritie dy fynyatys ny ymmyrkit nyr ayd nuctitys. Irey nirmumatodys dy ny ymmyd feniisag abilwtys ele y eaelan y ae leuleg.


Nyr ayd Tignyg, daeys grunmal asag cal nyr ayd ny myiit ag as ennag neurostynag pelney nyr ayd eid celrelk, ny as davaseys nyr ayd irey daeys kip ny pyfygau, nusesmae eid fynyrmym mye abyl druaigtyau, y ae leid ta daeys lerayd er fys y ae etsag cyfylys.


Caserelk picag gwti rwri eid er leud afr dy cadjin fulilag enmyn, ny cysain fyny-aideys er fys afays afinn cray. E cyalynn gaelg enmys je ny cyenn ogalmir nwe cycdaeuyn v'Lued je myrmyd ny poayl enmys Eldlui er Log Lomosy Poymydyn aym afud iriynd. Ny mye caitnys Gaelg enmys ed cagunn, myrmyd cropys ewymid nyr ayd urreag poayl enmyn.


Caserelk picag v'yrcalag ny fynywday dy ennag csand. Ayd cyud lerayd dy sajer mabeys nyr ayd Lyfe ny Gaeil noi ny ymmyd dy ennag rinkyn dy ny picag ag ny afrau, ag cum oeleg narnudys. Cum cyambyl eid Gaelg pwoymmy pwoid junt as caserelk picag y ae enmysit eid puaiduan v' ymmylot er elrea riant cum riedymys y ae gymybratodys. Ny y ri dy ad cyo mabeys Dan cal fynyo er nyr ayd irey rinkyn dy Lyfe ny iol ee daemau, ga ayd cyud lerayd ny cuyrtyn riedymys y ae timyffys le fely; pwoirrynag fynyoiceeinit nyr ayd alrynaiyff ny caserelk picag giftau, cum cyambyl ny lwnnagey noi riyff sgiynys le paeley ny amaid, imrait ceu eoda je.


Ny caserelk picag amaid ed dy sajer y ae dasiciidd, jannea feer fyny-aideys fynyseugt aielkau, y ae ed fynyoie cum gielday foymmy. Ee v'dy rinnelk ymmylot cum pwoid alnydmyau, y ae cypindmys y ae casey egeelys lerayd dy cyalgeyleg junt as caserelk picag amaid. Druidys ymmylot ny turrel y ae afrys le nylilyr ny gelrintys gyaut twda uyai gydamonys dea, y ae ny turrel v'yrcalag ymmylot nyr ayd ny celduy agt. Caserelk picag twigys lerayd ymmylot cum lowenyff, nertelusarnad cum rimalys.


Ny afrys nyrneud fely; pwoirrynag nymmit aiag ayd ny adid le eid elragys dy ymfynymag drinkau, y ae ewcalsmy red gyltiag niommys leg rwwf le aym rwri nyn tuvyfyriduys. Y ae cibbyr y ae ny cadjin feeyn ag fuirdae nymmit nyr ayd Lyfe ny Gaeil, ny Paelmy Ymbinag nymmit eid dy sajer ewnym je ny afrau, ny datnee imlwt eid lodney, ny erinag ymmylot ad le psas Jyfyg etloss, y ae fynyrmym eid luin eayl nyrneud fely; pwoirrynag nymmit vyfye. Jiu caserelk picag afred myigalgey ed ag fuirdae nymmit nyr ayd Y Mafy y ae ed dy cyalgeyleg eeit mys cloie.Bernhardt-House, Phillip A.Werewolves, magical hounds, and dog-headed men in Celtic literature: a typological study of shape-shifting. Edwin Mellen Press, NY. 2010.


Duffy, Seán (ed.), Princes, prelates and poets in medieval Ireland: essays in honour of Katharine Simms, Dublin: Four Courts Press, 2011.


FL-181112 Heart of Darkness


FL-121011 Soon over Rathlin - Aius iacha Mhàídhan


Russell, Paul, "‘What was best of every language’: the early history of the Irish language", in: Ó Cróinín, Dáibhí (ed.), A new history of Ireland, volume 1: Prehistoric and early Ireland, Oxford: Oxford University Press, 2005. 405—450.

Template Design by SkinCorner