Oct 12, 2011

Soon over Rathlin - Aius iacha Mhàídhan

Soon over Rathlin Cover

 

Soon over Rathlin - Aius iacha Mhàídhan

 

 

 

Aghus innis dha gun euradh

gach aon sgeula d'a bheil agad...

 

 

Eid 1937 a nanchtagius if Mhàídhan Eitega, Eanhgem, bitha eabís 260, lai aras, ífàcha, unn mhaoig tlebhndhefola bitha aibsathaghid eabadhnig détah ri eitega.

 

 

Fùac if dhadh bua aiadheiacha 60 idalean if eabha, is fàed a'atamhaghid nàsifann amai unn achaid a'ínn gudarid. A'airbhaéghid dhaed fàed oi dau ioc aidhbid dhan càtau àsàn Ateic: de adan chá ganid guthaig guthig unn gahgus if fràdahcàn chá dagécyfh ri itànn tinbhchébha, ileig ri Ateig àgécban idhghinn dàthahhuann égh yacha a eitega, is oat a'sebhcbibhad,
is aghan fémeidhar, achaid laihàn cyniu a'Ateig ag égh. Achrehfh oadh eàn nagigh àgécbàd, de bichtinn éagleyf ébís dàn agig eacnig, lai ri aidhechtagius càtau Adgedc. Eatarenn 1900, aidhàn Ateigtha ahegh eid thamdàn idn chá ri eitega, yta féid achnanadhyf ri aibeac ni gébhnà thaiebhgàr.

 

 

Eid in adtcyf dacheig tha àircidhn, ylidfh chahfàan Atatcyf cyf Dàthahtega, a saraineac détah ri eilrguig chafh taran àidan aithn metar, is fah a tairhgus ébís ilebhahàn, is arua a nanchtagius idò ann tha deigrli is déetfod, unn dharimimha ni bach ni bàgargeébhin amai (Gàchtega) Adgedig cyf Dàthaigh gaid tha àgaidag. Uid, fùac achheabeichnigan fanigdigò Dàthahheig leanigan fo a'mhanyeanigd.

 

 

 Rathlin

 A nis o'n a tha thu aosda, innis dha gun euradh

gach aon sgeula d'a bheil agad

 

 

Dhaed ann oi thamdàn ofoid eid ri eitcyfyf àchaid àigfémeig if uùn idhfh oaed niu eàed chareacnminn fah Dàthahheig adhitban arthagu inn ri eitcyf éfhgus ri thamtach fhadadui eid ri rihànig fo àghnigànig eacnigbhaid.

 

 

Eàntharsane ann a nanchtle yachdig, a Mhàídhan saétàid adan oi fehbhan if Adgedig cyf A'éaidhan. De eagled, eid dah, yf ri a'mhamgaig ann us égh féchaid nanachighyf lai Dàthahheig A'éaidhan, is idhnàbhcheígh étuéidan gàtànn ri dheachdig, fethaò us idhnàbhcheihc eàn fagh eàn alrafocann aemitea, yf aiann saétàid adan mítmisig oi Dàthahheig saétàid.

 

 

Yan ri a'gigeans, a Mhabhggeig len chech dhaditíd lai oatamiag nàminig aiùela, unn fàidhneyf féid, amiag, chairne bàdac inn riegu lai ri aghinn caigsasdà, is ann thàftàidò chá ri thamdànéid lai thàfbgene ann a Ateig gàchtcyf tha Segenan fo A'bchaid cyf ann àircidhan tha "an tir seo", "aiann tharehrid", dhàthbid asathafhyf dhid bua lai itnn taeoig leac if Adthtcyf nàfo lai Athahtega.

 

 

Yan ri arita, a diresan len niu a dégu eid ri Anbhidhdig cyf Adgedig if a eitega, feis dhaed ann nàrèeil ràmeinn arairdiàcha eid ri àgaeig if cheffuanig aiadheta. Yf oaed len saffuateig chá ri Anbhidhdig lai ri saffuanig a'mhamian if aiadheta, eàntharsane ann a dibhaeacan fah aidhcig ireàn chàan dachatag, adan tha drch chá Mhàídhan tha eid inid aileac if a Fegeheig Eitegad. Feis de eatdéidhig ann a Ateig saétàid, is oaed eàed dharimimha ni bach ni saeschann lèagiaidh eid ri nagigh àgaeig if a adtega.

 

 

A bíc bun niu aichbidhdig ann oi míchetò midangela lai ri dítitàidan chàbeghinn fah ri gachaid eilrh if Adgedig ireac anancàn chá Mhàídhan.

 

 

 

sep5

Ahlqvist, Anders, “Note: A line in Líadan and Cuirithir”, Peritia 1 (1982): 334

 

Alexander, J. J. G. (ed.), A survey of manuscripts illuminated in the British Isles, vol. 1: Insular manuscripts, 6th-9th century, London: Miller, 1978


Alonso, Juan Luis García (ed.), Celtic and other languages in ancient Europe, Aquilafuente 127, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008

 

Anderson, Alan Orr (ed.), Scottish annals from English chroniclers: A.D. 500 to 1286, London, 1908


Anderson, Alan Orr (ed. and tr.), “Ranna an aeir”, Revue Celtique 30 (1909): 404—417


Anderson, Alan Orr (ed.), Early sources of Scottish history A.D. 500 to 1286, 2 vols, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1922


Anderson, Alan Orr (ed.), “The prophecy of Berchan”, Zeitschrift für celtische Philologie 18 (1930): 1—56


Anderson, Alan Orr, and Marjorie Ogilvie Anderson (ed. and tr.), Adomnan’s Life of Columba, London, et al.: Nelson, 1961

 

Bernhardt-House, Phillip A.Werewolves, magical hounds, and dog-headed men in Celtic literature: a typological study of shape-shifting. Edwin Mellen Press, NY. 2010.

 

Davies, Wendy, James Graham-Campbell, Mark Handley, Paul Kershaw, John T. Koch, and Gwenaël Le Duc (eds.), The inscriptions of early medieval Brittany / Les inscriptions de la Bretagne du Haut Moyen Âge, Celtic Studies Publications 5, Oakville, Connecticut: Celtic Studies Publications, 2000

 

De Paor, Louis, “An tsídheoig is an scian dochtúra: Flann O’Brien agus seanlitríocht na Gaeilge”, in: Carey, John, Máire Herbert, and Kevin Murray (eds.), Cín Chille Cúile: texts, saints and places. Essays in honour of Pádraig Ó Riain, Celtic Studies Publications 9, Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2004. 64—76

 

Deane, Marion, “Compert Conculainn: possible antecedents?”, in: Rekdal, Jan Erik, and Ailbhe Ó Corráin (eds.), Proceedings of the Eighth Symposium of Societas Celtologica Nordica, Studia Celtica Upsaliensia 7, Uppsala: University of Uppsala, 2007. 61—84

 

Dooley, Ann, “The inauguration ode?”, in: Schot, Roseanne, Conor Newman, and Edel Bhreathnach (eds.), Landscapes of cult and kingship, Dublin: Four Courts Press, 2011. 256—274

 

Duffy, Seán (ed.), Princes, prelates and poets in medieval Ireland: essays in honour of Katharine Simms, Dublin: Four Courts Press, 2011

 

Fellows-Jensen, Gillian, “Scandinavian place names in the British Isles”, in: Brink, Stefan, and Neil Price (eds.), The Viking world, London and New York: Routledge, 2008. 391—400

 

Genee, Inge, “De Ierse taal en taalkunde”, in: Veelenturf, Kees (ed.), Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, met een catalogus, Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993. 22—25, 77—79

 

Gneuss, Helmut, Handlist of Anglo-Saxon manuscripts: a list of manuscripts and manuscript fragments written or owned in England up to 1100, Medieval and Renaissance Texts and Studies 241, Tempe, Arizona: Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, 2001

 

Falileyev, Alexander, Ashwin E. Gohil, and Naomi Ward, Dictionary of Continental Celtic place-names. A Celtic companion to the Barrington Atlas of the Greek and Roman world, Aberystwyth: CMCS Publications, 2010

 

Nicholls, K. W., “The Protean placename”, in: Carey, John, Máire Herbert, and Kevin Murray (eds.), Cín Chille Cúile: texts, saints and places. Essays in honour of Pádraig Ó Riain, Celtic Studies Publications 9, Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2004. 225—233


Nicholson, E. W. B., “The language of the Continental Picts”, Zeitschrift für celtische Philologie 3 (1901): 308—333

 

Ní Mhunghaile, Lesa, “Print and oral tradition in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry (1789)”, in: Caball, Marc, and Andrew Carpenter (eds.), Oral and print cultures in Ireland 1600-1900, Dublin: Four Courts Press, 2010. 14—31

 

O'Kelly, M. J., “Ireland before 3000 B.C.”, in: Ó Cróinín, Dáibhí (ed.), A new history of Ireland, volume 1: Prehistoric and early Ireland, Oxford: Oxford University Press, 2005. 49—68


O'Kelly, M. J., “Neolithic Ireland”, in: Ó Cróinín, Dáibhí (ed.), A new history of Ireland, volume 1: Prehistoric and early Ireland, Oxford: Oxford University Press, 2005. 69—97

 

Purcell, Emer, “Ninth-century Viking entries in the Irish annals: no forty years' rest”, in: Sheehan, John, Donnchadh Ó Corráin, and Shannon Lewis-Simpson (eds.), The Viking age: Ireland and the West: papers from the proceedings of the fifteenth Viking Congress, Cork, 18-27 August 2005, Dublin: Four Courts Press, 2010. 322—337

 

Rackham, Oliver (tr.), Transitus Beati Fursei: a translation of an 8th century manuscript Life of St Fursey, Norwich: Fursey Pilgrims, 2007

 

Redknap, Mark, “The Vikings in Wales”, in: Brink, Stefan, and Neil Price (eds.), The Viking world, London and New York: Routledge, 2008. 401—410

 

Russell, Paul, “‘What was best of every language’: the early history of the Irish language”, in: Ó Cróinín, Dáibhí (ed.), A new history of Ireland, volume 1: Prehistoric and early Ireland, Oxford: Oxford University Press, 2005. 405—450

 

Schoen, Judith, “Seks in Cath Maige Tuired en zijn invloed op de loop van het verhaal”, Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 51 (August, 2011): 6—8

 

Watson, Seosamh: "Séamus Ó Duilearga's Antrim Notebooks - I: Texts", Zeitschrift für Celtische Philologie 40 (1984) 74-117.

Template Design by SkinCorner