Mar 30, 2019

Yámé aya Katáapi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Yámé aya Katáapi Cover

Yámé aya Katáapi


Qóeyn peúya za yo awi wewiya miéta sō yamoaŋ waŋ póma ehe mōya. Yámé peúya awi qóeyn yo kiho píkí póma yasheta waŋ nefari kimóka wo yanéka, káoaŋ heaoŋ, kéŋó kapíka yoeapi awi wo.


Awi mísí ene kúhé wi awi katota kehóyn ane soóapi waoyn nani aze yámí. Tu waŋ fantasi kinóaŋ seho za kiho yeakte qaita yo yíhi, qóeyn kiho yíhi póma ane watakta piéka ane soné hāsta kitita peúya aze kiho yíhi sō. Yéqa qóeyn kiho yíhi póma yasheta káoaŋ heaoŋ peúya aze yíqa yíhi kío piéka aze waŋ kúyá sō, sowa piéka washiyn watakta awi póma kekakte za awi pátí. Weniapi waŋ qíŋo, moiapi, kimóoŋ yiíta yasheta awi soóapi yo póma yo naní yíhi.


Yíhi sita qayó tu yámé. Piéka peúya awi ŋááta yaiya yo yanéya keāsta aya yanéya kewoasta ane mōya koyn wáakta yo yíhi sō. Piéka sééta yamoaŋ yanéta nani wása keháta wēka yoeapi qoqó wēka ane soné wúpá yanéta kiŋóyn. Ane héeapi yíhi póma, wowú yaqeaŋ ate kawáapi hiye ŋéoya, yámé peúya piúta waŋ qoiyn kúhú. Toékta weniapi póma koáka sóeka aya qoné azu yamoaŋ saeaŋ. Yanéta náíta wása qíme yoeapi undeath aya yasaoya qáŋú ane kiqúka sóeka kesiekta kayúka. Weniapi póma nani kasheapi ŋeúoŋ yanóya.


Niŋeya peúya waŋ keháta zíya. Kiho sō yo katáapi sosó aze koúya ane sita yíhi, qe awi yíhi wútí kasheapi móakta awi néni na niŋeya yíoyn koyn kepekte. Katáapi awe súapi ehe kiqiaŋ sáká ane azu wáakta yo yíhi sō.


Háyú aya wéná nani aze yemikta yamoaŋ wewiya yíhi póma kayóya. Katáapi yasheta kiqíaŋ mōya ke yaníya, yoeapi yéqa yasheta hiāska kiqíaŋ, peúya awi yiíta nói núoapi.


Kepeapi ene niŋika qáte keāsta nani na yíhi na awi sita yanéta qóokta. Tu awi yéoyn yo tikú, haya aya kisōyn, yapóyn hétí wóti tóŋo saeaŋ niwíta, níne tókú niniaŋ, aya kimokta póúyn tu weyoya ane hasi yanéya hóŋí. Toíoŋ, awi tí yo yíhi wáóyn nani wawāŋ: qóayn keúaska yasheta niwíta, waqeoŋ wehiyn ane húyé yanéya yaŋoya yoeapi súakta ŋokí waŋ soyó yamoaŋ nóŋú yámé, kiwóka yoeapi tí yéqa wesata hétí. Ŋátó yasoeya, yanéya sō nani yiqú wenáyn ami weniapi ŋúiyn púko.


Yíhi yaŋoya nani toíoŋ poāsta kaméta móká awa kasáota mosé. Húíta kiho yetota saqi, tu waŋ keqāsta yoeapi súakta tu waŋ qeí niqokta yo toíapi maŋá, kiho yíhi yaŋoya ehe sita mimo. Qiakta, wesata káóya séeapi ane tókú nani kasheapi seéoŋ yoŋe qíi ane mími, yíoyn sápú, yiqú qíi ane kúyá hiyn mosé. Weniapi kiho yíhi máqe típé sita waŋ yekúya weŋaka yo watíka péma ate téoka muzeyú aya ŋíwe ate yakúta waqíya, waniaŋ imá tu awi kewúapi. Ŋátó yíhi yaŋoya típé sita wesōyn qi yekúyn yoeapi míá katokta qi hétí póma. Teso kiméoŋyé, toúaŋyé.

Template Design by SkinCorner