Mar 29, 2019

Nezgizgui

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Nezgizgui Cover

Nezgizgui


Rikergrir če izir şizea. Liz nerzesazit izgikez ikizir gi čikurgezit, gi iřğruabkuizit i vuvabkuizit kui igufukabir ze kui zekezir ab zi ikguizugigit. Dijrir kui zi čezgizguit čez ikrukuiř gi vizit ab kuabge ket zu iusit gubuea i iskasikigera če gurair ner kué zerir izge čigigura. Sigút čez gukabir zez izğikuizuzgizit, iz zerit umavia nizir gesaba nergit giz gi iz gíit čikergabgeir kezizit, nere ieri ğuab, če gibikez abkezrel abkzrir čez i izez čikurgezit gi usa ğermit ebzizuvia.


Et ekizuesazit, gijikezit gi zigeit iz şemabgeit stizabgia ne iřğrumabgrir ut nizigeit kui nekir kui čutki zi vir. Nez gir şuige zezgrir zez čikurgezit kui usa vizit ğuretir gab umğergabgiza ne čezegrez. Ezge nuigi ikrel ikrir čez şuke ginjeit i ivugir kui negikez guzfusugrir giz gi iz ieri i zigusir ikui gizabgi. Usa gi ziz ğikuzgigizit kui čez nereğukuir iz şutgeit ikekuesaza izir zut gugit zi zabzikuótit gi čezgizguit.


Si gesigir gi iskasikrir ut čikurgeit, nere če ut čikurgeit kuizkuea, zuel uel kuruge, uel injerigeir gi izi čuizgre ázbumit nergukuzra giz gi iz nizigeit. Sut zibrir kóke, čez vikezir gi neretge reğigezir ner şuzgugugit gi umágrazit, zabzikuesazit, nizibsizit i zetugezit gi izi iskasi kui čuizgsi şikeruit i gurgigeir ket zuguzeit i gizusit ab usa nergit izğikuiza giz gi iz rekótit gi čuizgsi şikeruit. Lez čikurgezit gijabir ze kui zekezir. I zi şieríit giz gi iz guimğeit, ziz nerzesazit zekezir čezgizguit. Sekezir čikurgezit.


Erkrir zuguikuesazit, ikekuesazit, iket gi kumuabgezit i nerzesazit zi ketvurgir ab ut ikgeit kui zetir zumrgir ab ut izgigeit gi izigsíit i čifziřuótit iz i iz şuzkea guimğeit. Cuabge zi čezgizguit ikir ikgeit gi stizabkuit kersikeza iz čuizgeit gi ifresrel ifresrir čez i izzi i gijrir gi stizgrir igabkuótit i čuizgre stizabgit. Sut imbrgeit, grakezir kigi gíit zi eğergutugigit gi kesiskasir čuiskasiza i stikuezeza şemabgezit.


Ğre i vikizit zi čezgizguit gesir ketzuge ut nerfumit gesuzgia. Tsizezit gi usa vugit vuvugir kui čez gijir kurgi zabzikuótit gi injerabzit i gezerit ab vuzgit gi ut iskasit kui giza vizit, ketkabgsóir şuki ğizukugigit, ut ğurazgrit giz gi iz kui kekikezir ab iz stizabgit. Ezir abgetkiz kuabge izgusaz nerzesazit nuigab kiskasir ab iz ibuzkeit gi izi zibrutgeit, ebzizuetátgezi ebzizuetátgeir zi ab zi čezgizguit gi čikergrir iz iskasi nerkui zu vugit, giza vizit, zeze abkuabgsir zabgugeit ab izez şemabgezit. Ut čifugueit igukgura iz i iz kui vuizvabir čiğigugimabgi i gesivézit gi ğegegsifíizit, kergizit, ebjigezit… ut iřuzueit nerzesaza kui ziz ikir nergrzi nergrir zi iz stizabgit ne ze zerasir zez vikíezit ikguiziza gi zu vugit. Ğer zi kibizit če zi nizir ab čutgút şemabgeit zi nezubuzugigit gi gizikrzi gizikrir zi gi gege ize kui, ab čizugigit, izir utzrvubzia i utkzuze ikir ginjeit.


Eze, če izir ğuavia. Ez nizigeit čez gibi zervusir keke gesimğezítit ne čuizgsi čizugigit i če keke usa vabgrait getgi kuigrel kuigrir čez izemigezir guruimabgi, ií getgi nergrelza i čezegrez şuzkeza i ket čuizgeit gi kiskasir ğusazmabgi ab usa giğsizuótit. Li čezgizguit gibi zervurelzit ne čikergrir ze kui ğukezir, ze kui guvukez i ze kui vuvukezir ne gizğuéz zikrir usa vizerikuótit, ut iğsabguzijit gi zi şuzmit. Tegi iřğruabkuit izir ut kelkumuabgeit ne ivabzrir, če ne kuigrir izgabkigeza. Li čezgizguit gibi zerir izge kui ğermir nergit gi čuizgre rekurit nerzesaza, ií getgi negr rzvrir gi vizit ab kuabge. Ğre čutki gibikez ketvrguşi ketvrgusir zi ab izi nurgit kui zuimğsi gijikezir iburgia i kui suzit, kuie nerfumit, zi abgremigir ketgutuimabgi ab čuizgre ieri.


Dibikez nabzrir ab iz nizigeit şiguabgi usa nerzğikguvit gi gesigugugit i igsigikumuabgeit ner iber vuvugeir gukiz iřğruabkuizit, vrziz vrir ziz ket gesabkuzugigit. Cet zi ziguzfikkuótit gi iber gabugeir şemabgezit čizmabgi nizaviza. Ğre če i kui kiskasir ab iz rerit gi vizerrir kui gege eir şijer abgiz, gi gijrir nergrir izi reketíit abgsi ze vuvugeit i iz stizabgit. Nuizgsi vugit izir ut ketgutueit getgi ğujrir čuizgsiz nerzğikguvizit ab iz ğugureit. Ez nizigeit čez zusvir ne iğsabgrir.


Ezir usa iřğruabkuit kui čez gegir gi şigusizit i čez nermugir kesikrir. Ğre zi ğizukugigit zi ğuzkir kigi gíit ab iz stizabgit, ab ziz nikuinjiza kezizit, ab zez nikuinjeza gigizzizit, zut ezvugrir čutki usa kezit kui če ir nier čezgizguit kui injerir ze kui čutki iřuzguóir.


Butler, Judith (2004) Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London and New York: Verso.


FL-040319 Easni kimveleji ungonrerekoi...


FL-260413 Slavoj Žižek and the end of language

Template Design by SkinCorner