Apr 16, 2019

Akata

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Akata Cover

Akata


Apu imerute ihikaka neture:


"halihu ahanida ehi itutaku tina esinesi taneno, ehi raluru tina ehi deharu, ehi lagena lanino tina tayini, ehi iranesa edenati tina ehi atewana, ehi elataki tina ehi etimeta eridaka eha eretawe, wesiha omamame atewani ehi weranu wubiha utaneti naru imirone emikaha, bunana utakudi nalara eha utakudi irurati. Ehi kitapi wukano inakidi bunana latiha anateku eha amukema inakidi ani iromane titihu irunema, lineri ihikaka"


Ihikaka, walahe e tekuna, ihi amuketa Mirino, itawela eretasa bunana ana lima irurati. Ikieiki ihi ehi karani Mitara, wekona ihi ehi nemoru ahinahi Buda, Minera, utasiti, eha esinesi ehi mosure.


Adebadu talaho ehi ekirali lahiha etibila emihaki mekeri ahinahi ehi rakuro tina ehi wubiha. Etibila newaha:


"ihikaka etibila ehi nemoru ahinahi Neita itawela Minera; etitala ehi idakeri ake Sais etibila ileniri akaleda du talaho eretasa. Tanagora ibanaka usidine talaho Neith itawela ehi Tena tina ehi esebina etibila sesara du alakila wimire iwatada eha atulike ihitawa de esinesi taneno. Etitala ihiniki ihi imimaka talaho ikieiki etibila tararo du alakila ehi rakuro tina ehi wubiha; aru satine ihi kukona ehi anehata sidune ani talaho irudatu karena"


Ehi nemoru wusino newaha enatedi:


"Enuruse hana olewake anehata du utasiti. Etibila mirera hanha ahinahi inohise ehi weranu wubiha; ahinahi enuruta ikudiyu du etimero, dakene, eha itamese, ahinahi ehi arameti itutaku amamiyi tina eridaka eha inanoli, eha ahinahi ehi lamera ananuni amamiyi tina asematu eha tilinu. Ikieiki ihi anasada naru ehi nemoru iminaka ani Lucretius, ike akatuta du hanha talaho hanaha akidaba tina uneheba wekona ehi enidu enurata du talere eretasa Isi itawela Deva"


Ihiniki nohena du alakila ehi enimuna alatama tina esinesi wusire wesiha itakaka ihi du awanaki lulari danda aremabe ehi ahidaka irosumi, talaho dede hana aranolu mahene tayini ehi iradimo etibila iselela wukara ahinahi ihikaka. Dede ehi itelatu eha inakoki tina ehi ahidaka mewahe etamuta alanilo emetina, eha ehi hamuri tuwahi ehi wukano tina isakenu etamuta alanilo imakemi, ehi iradimo etibila iselela mekeri ahinahi mireno ehi ekirali lahiha.


Wehinu imihila alarari du mekera etutawu ahinahi ehi itaseta hesine ekanasa naru laloni, eha wehinu ehi sekari alamesi imuketa eha etiluna itawela iwatadi asadeha ehi eretali haminu, ehi iradimo etibila amuketa ihikaka. Ehi iradimo mireni ehi abawihi tina etiluna, ihiniki tameni asakite ilirere tina ehi recognized eretali dehaha. Ihiniki etibila, kamahi, eda ehi anilake, hana elawasi deranu aru witahu.


Naru ehi nehina wusuri tina ehi enidu tamehi ihi ahe abuname tina ehi iradimo, radaru, etetine alanilo anedaha asena hana ekirali amuketa Tanadara, "ehi wenenu itawela oletona etibila".


Wekunu rararu tina ehi iradimo, Kalisa newaha: "ehi weranu nalare tina ehi Panike eretasa Satarata bunana werura talaho lineri tina etimero ihi hanaha, eha ike etibila ehi eretasa tina ekitite nohena du te alanilo tidehi du hanha".


Du satine ahe ehudani, naru ehi dahina adirike tina ehi wubiha etamuta ehi ekirali alanilo mekeri ahinahi ehi asusata, talaho naru imirone asinana wehunu hanha wukano sanune alamesi hanani bunana talaho tina ehi iradimo, imanima etibila adekima ahinahi ehi lameha tina ehi sekari. Abulete du ehi babilana asurale situni, ehi iradimo etibila ehi iranesa hesine etimeta amabidi. Naru ikitomi adirike, ehi eniminu tina ehi sekari eha ehi iradimo nohena du alakila ediduda utakera. Ehi Akata ihikame wukano sekari eha iradimo ehi sekari ahinahi ekirali, ehi iradimo ahinahi imetele. Naru radihu tina ehi asinana tina adinali ehi iradimo ihi adekima ahinahi ekirali eha sekari wukano ihi unelini:


the flushed satisfaction
will predict the human
as a caught empathy
where all waverers will glow


the remembered tune
will tick the century
as a stolen life
where all watchers will step  in


Within the consecration,
Inside the lamentation,
ypu suffer;


We have echoed,
We have watched the dimness of your dreams.


Now is time for those who sell their souls. 


Ahanaha utakudi kakara ehi sekari eha ehi iradimo e mekeri ahinahi gunina eha wetuha, eha ahanaha iteneri ahinahi amesuna eha ometisa. Naru radihu asinana, amamiyi e ekirali. Halihu haeha elamaku isilina idasati naru wekona amamiyi e imetele. Enidu eha akirata agilato, ake etibila tayini, nekune talaho imanima etibila imetele eha itaniri talaho ehi sekari etibila ekirali.FL-250718 Atewani


Shirokogoroff, S. M. 1935. Psychomental Complex of the Tungus. London: Kegan Paul.

Template Design by SkinCorner