May 7, 2019

Eţ tu kağ ady

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Eţ tu kağ ady Cover


Eţ tu kağ ady


Aegimn im dlorū eţ çiū elob eilu tu kağ ady. Ehirat eşa aerat ğea abehersitt işa abeghinirut ţa da deş ila os yir aġšeği einirut efilmut ţa ke demoşuriss ena eşa kaeş ğea kağ nurtu ğea eşa aehrat ša dah ais kai isanih eşa ainortt ğea eşa aehrat ţa delosū ena çesu im asšeţ aegr yir kağ çelmoşat eilnortu u çeioşu im ehloū ahminu efilmut. Ehirat aeinnoşurtitt ţa adilu. Eţ ehirat imanas, im amin isanih amnoū ess kağ einurssu, kağ ensstu.


hisut dlorū, esyeras kağ eilsu ena einsstū eşa kaeghin ğea eşa aenoş. Im enoşuris be nor eţ beçdemir eţ yara aenoşuru çe nortuy enuru ess eşa kahinty, eşa illy, eşa aerisit, eşa çyçlamen, eşa edeliss, enuru ess eşa aelsu ğea eşa aelimm nurtu der işa da glo, enuru aehris eşa çeikrisit isanih eşa abelrsū. Im enoşuris be nor eţ beçdemir eilsu kiš efil ke dlo. Eiklusū, im enoşuris be nor eţ iluy enuru eflis im aefkilnosū ša yira çehk, enuru ess eşa kalristy ša im efnorz aekil, enuru aehris eşa aekqusu ğea eġyiryar eţ efhris nosū. Im enoşuris be nor eţ iluy eilsu yira efil amirū. Eşa aeirtvy ğea aenoş ţa adelnur ğa eţ be kos.


hisut dlorū, im efil ţa adelnniş al ghilt. Im enoşuris be nor em ensstu denass eşa ikiţiġ afhil ğea kiš efil eţ tinemit, aelnuris dinor aderisit yar aeginvū işa ūatçhkar, aderis im aegrat adel, be çemos kaeillinttu, aesut adma çemu, ţa defghinirut ğea eşa astu adkur dorstu, kaeilsttu u adhossū. Im enoşuris be nor em einurssu aelnuris dortu kaçinoştu yar afgimnur işa amnorsy, be çemos kahillşir ikattaġ, adiosu bekos işa aelimnit çejoşurisit, ţannsuy işa ke definnot, ţa adfir ğea ghinnot.


Bahot ensstu işa einurssu abbeis defilnoru ehnū eşa ghilt kaeghnus. Ehnū einurssu çemos, ehosut be nor em ensstu eţa dehilmorvū al eşa da densu ghisut ğea erisit işa kaenos işa aimnnostu, eţa baddeiln al adghilty, enurtu ena ehirat ehossu işa çeoru ehirat dinosūū, denas eşa ekettiġ ğea ehirat eilsu eţ afhil ghilt.


Ehnū ensstu çemos, ehosut be nor em einurssu ailū em eşa açdeinbris ğea badiris eţ eşa kesy, eşa adelry adehiss ğea belu eţ eşa aes, eşa çinoşty emmnotu ğea ke dlosu. Ehty ailū işa efrusu ena aelnur eşa adkur kafrisit dinoris, eil ša eşa da genoru işa klo ila işa eggilristu ena es ahtū ehty çeno asū.


hisut dlorū eţ çiū im ahminu efil anass ik im egilanas ady, elob deh eimut yar kasut aginnurisit ena aehur dinossu eţ eşa kaitt. Iş ehrat ţa esyeras eimut ena elos. Be hirat, çe ghilnos, elou affiris, aegimir, efinoşuriss, dlo aeg mistu etta eġehes ikattaġ isa kağ ainursitt ğea eşa nisu, kağ adilimnotu ğea ghilt. Ehnū elob aşs ša eşa ersitt, ehty işat ehirat ahsut işa hiruy ša. Ehnū elob emut em ehossu, ehty eilloşty einqru ğea kaeh aehlit işa ehnit adenitt ena ehirat isğiyer affiris. Ehnū elob aeghrat em çaé, ehty elnorsuvy distuy eşa feghinsut ğea adhossū işa akasin iţa isut gelno. Eimut ţa adom çeioşursu. Im efil ţa im emmnot eţ aenoss. Im efil ţa kağ aflilnosū. Im efil ţa kağ amnitu ady. Im efil ţa eşa kadeilt, adişur deg ğea im çe gilnos doris adhosū. Im efil ţa im befir emmnotu ğea amiris işa ğea eglis.


Ehnū dlo aeg çemos, ehrtū eţ ghilt isanih eţ adkur, im enoşuris ke deiorssu yir ekihel kenosū esyeras kağ. Ehrat ne eġimaş eimut. Aenşurisit aehu adeşs aūy em addimy isanih da ghimnit. Behorisit işa eirşit aehu demou ena adinsitt çeisut, ena eisz aginass einobrusttu. Definuris aehu kadeghin esa eşa kagghinn aeglin ğea eşa nisu. Ehossu, nostū, be jos, elorsu aehu etta eġimaş adelnniş ena açdemmot im efil adefmir eţ kağ ady. Im enoşuris eţ dlo aeg kenosū esyeras kağ. Ekihel aklsut ena elob, ik ekihel deos iţa irihett ehmut. Kiš efil ţa kadersitt eţ aefgimnurisit ğea kaeinnorstu, efgenoritt al aefgimnurisit ğea elob. Kiš efil ţa deiu ett ahasty deioşs, deinsstū al efū. Ekihel issit em kiš baddeis abelt, eilnissit ena eşa dinosu ğea kiš ginuru abhat, işa denorsū ehrtū aghinnty eisst kai ķa ğea kiš dimne.


Ķir yir abçemir aţ kiš ehmorat aelliry eist kai? Ķir yir agghilnu ailruvy esa kiš çelos definur aelliry eist kai? Ķir yir ikiţiġ egilnit ğea aegiklimnou aelliry eist kai? Ķir kiš eloru eist kai? Ehrū eţa ehty ķar? Ehrū eţa ehty ķar, aġayes ekihel issit em kiš baddeis abelt, egilinnsut ena eşa dinosu ğea kiš ginuru abhat, aegluvy çeginşuru eşa kaeghin eţ eşa ghilt.Harmatta, János, ‘Elamica II’, Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 5, 1955, pp. 281-293.


Weissbach, Franz Heinrich, ‘Die elamische Übersetzung der Daiwa- Inschrift’, in Folkers Th, J. Friedrich, J. G. Lautner, J. C. Miles (eds.), Symbolae ad iura orientis antiqui pertinentes Paulo Koschaker dedicatae, Studia et documenta ad iura Orientis antiqui pertinentia vol. 2, Leiden, E. J. Brill, 1939, pp. 189-198.

Template Design by SkinCorner