May 17, 2019

Nenehi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Nenehi Cover


Nenehi


Ehi ekanaku talaho ahanaha ehi yuhani ehi iradimo ahinahi wareru ahinahi ehi sekari eti ake hana anatemi kamena mekeri ahinahi hana ralina tina lalore dineha eha ahinahi ibakuna ehi eninena lalene, ihi ohimati ani utakudi iwasali naru ehi awehi. Naru ehi awehi, kuderi ihi itanesa du "ehi iradimo wekona asakuki ehi nodara tina ananiwa, du ehi itaseta alariso amikema, du ehi amikema tina imirone ikekisa".


Kamahi ehi iranesa wetari atuliha eha unehene adekima mirara tina ehi ahidaka ekirali atewani naru dasoni eti ehi utikaha Neita itawela Neisa, ehi Atewa tina ehi esebina eha ehi Minewa tina ehi nanene. Hanha irunema olameta "halihu amumema aru e irosuka". Tanuha atewani mirera esi itaseta asurimi kowinu, nema abeseda idetaku, wimire itawela ilelawa. Hanha tabeni ake Saise eti ehi ikisisa naru dasoni. Ihiniki eti itataka ake ehi temira eha amamaha ehi arenare idakeri: "halihu ahanida esinesi talaho eti eha ihi eha ihi du alakila; isilina irameke heehe ilekiki daneda iromane utamida, eha ehi enamesi wekona halihu ametala emilasi eti ehi sekari". Ikieiki eti amuketa ahameka Muth, ehi unegale iranini. Ikelami watire ebatana honi naru ehi teharu "ragani tina Neisa".


Du ehinane ehi haminu talaho ehi ekirali dineha naru ehi atewani aratuta esi ahalitu ehi kowinu du amelohi emilasi, nema talaho ihiniki ihatawe esinesi ehi isakaro kubera, akidami, eha koluni tina giniha isakenu, ihiniki eti kokeni ani hana libaha utikaha ike eti ahameka hana iranini. Abulete du Heru, ehi wukano tina Minewa eti hotana naru Awi, wehuna ihiniki tikira du dasoni eha eti analela aru e taliri du esaweta. Ahanaha ehi mihani tina dasora irugitu, ehi elabiti tina hana iranini eha anerose ihi edasuni talana. Ihiniki ihi tararo ani utakudi wusire talaho ehi wukano tina ehi alinalu utikaha eha anerose eminime ikenike wakuhi du ihinusu aru e dasoni.


Nenehi 1


Ehi anebisi isuhatu naru ehi esosane tina ehi mewani haminu ani wekona ehi imetele lahiha akemona ehi iralasi hesine kokuni naru ehi atewani inakasa, ani hana anitele ihaneli tina ehi ekanihi ake etasisi, alakila dakuni tetare, eha, ahinahi heehe akenake alanilo ehineki, tanuha anebisi widine alakila eminime du asetama bunana talaho wekona naru ahe dahina adinuli tina ehi wubiha temare ketina naru ehi mesiru kolani tina ehi nulenu. Naru esinesi ehi dahine mirari tina ehi atewani, ehi ekanaku ihi talana talaho ehi ehi iranini dehaha ihi asakite ehi baneru adekima, wekunu ehi imetele akakimi ahinahi hana anerose eha atimano ayaya ehi inigeda tina ehi ekirali aru ehakana eha serune. Erutala, gikihe, ahinahi ehi hesina tina imihila alarila du alakila ute naru giniha adikema, walahe elamaku talaho ehi imetele dineha naru ehi atewani, asease tina akakima ahinahi hana anerose naru ehi akasili tina ikenike iranini, ihi mireni ahinahi hana imihila, eha talaho eti ihi tina dumona hesina bunana ehi witahu; ikitomi eti ihi hanaha bunana ehi sekari, ehi witahu, ahanali rolihi hana isamisi ekanasa naru ehi eretali haminu, alasini aremaka itawela abemiha ehi ehi imetele.


Ihiniki ihi isilina iluteki witahu ike ihi du ametenu ehi sarewe eti, nema ehi nodara tina ehi witahu, itawela ehi ragani. Eti ihi akisami naru esaweta, adekama naru sitare, kerisna naru honani. Eti ihi hohine ehi iselina sekari wekona ihi amamana ayaya ehi duwa huwe tina atekidi, itawela ake ehi tayini wehinu ehi owanahu itebise heehe lunoha ikenike imalinu kokuni eha alarila du akatiwi. Ihiniki ihi esi kamahi isamisi du adaniwa talaho eti ihi ahameka ehi anidano tina Selewa, ehi ragani tina ehi utikaha.


Isusela, kamahi, ihi ehi esiwina hesina tina ehi imetele naru ehi eretali haminu iralasi aninumi tetare danda naru ehi ewanana tina ehi akanaga. Ahanaha tanuha kakano e rolihi du alakila eminime anatemi mihani tina ehi inadila adinuli ahe adinuli naru wekona witena watire ehi utu etikado tina ekatino eha ehi kara ikumira tina ehi gena itawela animina. Ahelesa ehi wukano tina hana imihila eha witahu ahinahi eretali ani ehi dahona akanaga, otahimi mideha:"aranara ehi aranolu inokeku Isawa eha Naila naru ehi nenehi ake inaleni wehunu tamehi e teture tina sitari ibakiri, halihu ahanida esi akinate talaho ehi akanaka etamuta itiwire tina eridaka mireni ahinahi imihila eha wetuha. Naru ehi tayini tina Mowa ehi ekirali atewana, satine ahinahi Alana lat, watire mekeri ahinahi atatina tina ehi sesore imetele eretali. Nema ehi itarami arenibe ahinahi walahe nodani aru e hana nabatawa idakeri naru Dewa utiniki, ihi talaho Alana lat ihi iranini tina ehi eridaka. Ake Weta ehi iranini eretasa eha hanha ragani watire wukara tekere, eha tamehi e saware tetehe tina ehi nemoru taneni deluha du ikumera usidine du mekera tanuha ahinahi etetine alanilo ehi enimuna nawehu wehinu hana eretali eha eretasa watire wukara naru eti nenehi".FL-250718 Atewani


FL-241214 タイベテ シャニクバン


Gardiner, Kenneth H.J. "The Legends of Koguryo (I): Samguk Sagi: Annals of Koguryo." Korea Journal 22:1 (January 1982): 60-69.


Gardiner, Kenneth H.J. "The Legends of Koguryo (II)." Korea Journal 22:2 (February 1982): 31-48.


Rozwadowski A. 2004. - Symbols through Time. Interpreting the Rock Art of Central Asia. Poznan.


Shirokogoroff, S. M. 1935. Psychomental Complex of the Tungus. London: Kegan Paul.

Template Design by SkinCorner