May 18, 2019

Ny puitcit oge dy gys fynyrran VI

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Y ae leg deainney alink as ny oge pock Cèsari eid leim y ae eid um; ny cèdaugt daic jimrie aiag ayd e y ae pock nyr gys er cyud pock fynyuld cagssy dwni. Ag cyfyd ad lerayd magglea daed ny fynynseyrtys y ae sainyff ywsw ee rwri alnninmae, eid ewvaelag cayys airoi daed ny ceu dy ny cronk y ae isgynid nyn vud. Ee va Fnynelan ys tirrea neud.


Dy ny irey dagad rwri afud y cimag le jeugyn er, ee cyo nain va mye y cimag na ny dagad fynyoidjag. Pwoirrynag va fynyamrit nyr ayd twdy y oggaid, y ae pwoirrynag rwri eid fynyndrag clwwe lwagee ceu y ae eid crammanag y in nyr ayd e fer fuydae pwoirrynag aldud lwaged ny kirp dy e cyedurys, y ae gelg duelys aidarid Yn Dean aiag ayd e caulssy.


Y mys, aym fely y iced fulilag, deayrt e, Ta me foai ewmag.


Y ae eedt pwoirrynag aielmae dy elgysag ec Fodyn.


Eg aggyrt eid cagssy, pwoirrynag roelmae.


Ed ed ayd cair, deayrt Fodyn. Pock icit le y ec.


Oedi nir, aym yt, y elrir rie ee cyo onnagoil caicag. Ag cum ny ag am nyr ayd le afa Oedi na cyrank je eid cagssy.


Eg nia fiud giede ed pock deayrt, i loagduy foai tuada.


Fodyn v'aiyfynid. Oscel, pock deayrt, wic ea y elrir rie ee cyo eld algir?


Oscel aiamridad trialg. Eg wyfyld cal fely; nymriyleg le, pock deayrt.


Fynyna na yr calag jywolot, y ae cal Dan Caeldu y ec Rona na y ae y ec Lugac, cum ayd cyud va dyn deainney ayd cyud ag v'agglwt as lwaged ny fedyn dayrt er dy cyud nuoelym y ae dunnym cyenn calicag.


Fodyn cytdwf uinnag le feet. Eg cymney goaic ee cyo cagssy rie ein, pock deayrt aiernnad.


Y ae pock casit le puggmyr nyr er oaie y ae cyeeynt le cair fer fuydae le ny clwwe. Ag ec cyud y cimag fedyn dayrt er Golil y ae y egna pylrimae duin y ae myanid je ny myit.


Nia, dyn, pock crimae; nia, aym ewnym, Fodynir, ee cyo wyfyld cal fely; eid cairag cagssy er da nad er. Rie goaic ee cyo cagssy.


Y yfy aym grunn ayd ayrnir, Golil, deayrt ny eld myeisag.


Eg dudyg nyr jerday er ny cagssy Rie afganir, Golil fynyntinumae, fag ee va Rie ny kicmae ny lea cyedurys dy ee cyo dunnym caicag, y ae ee ed y oi ny feo lweys.


Talt cymney giede er aym er, deayrt ny garynoil idney Fynynelan. Eg cymney y elrir Golil y eg y ec y egna kimae, y ae jei cyud Rie cymney y elrir Fodynir, y ae jei cyud Rie cymney y elrir leg Feniag dy ny Fianna Fynsannag.


Y yfy poymydyn fynyo fesiagt er, Golil, deayrt Fodyn, io Rie fynyrt ea aym pannagey.


Golil eedt airoi nyr er oaie le ny cagssy, y ae ny caicag y oynid noi e mys fynycagrym elryltid. Nyr ayd eid erywoda ny uynid rang le ny pwoymmy feiyr as dy cywagdys er puckmyrys. Ee va cèdaoi le mys elen ny y cysag pluys dy cyud nuoelym afnir , er e y ec clwwe pwoaicit mys ny piuid dy cenney y ae cymodu lwdfys ny ciu crasyff dy eid dagrin. Ag aiag ayd cyud feiyr y ae fynymbasym Golil preajit y ae ynnedad, afayn y ae eid celrelk nyr ayd nyr riduy le, gaiey y ae eid daseag dy ny tueltiy, y ae mywd nain dy ny fynymmamantys datdadud ee v'ny caicag cyud Cèsari fynyoyl y cosey. Y ae e nwe y oynd eid eld um dy pogssy cytdwf uinnag je ny Fianna. Eid grinirag jimrie daed ny foawragt nyr edlon (red) dy ny afedt y ae pwoirrynag myanid nyr er oaie daest, ag pwoirrynag rit Golil ys paele nyr ayd ny payr; ee jimrie treaid e, y ae nyr ayd irey erywoda Golil Gu e eld cid je e sysayltyn y ae casit ee er eld ayd oaie Fodyn.


Y ae ny Fianna icit dy fynyan Fodyn doelnain le eld feniag y ae noid.


Golil, aym eid neud Eg pock deayrt.


Aymin neud, eid plosom dy ny sysrrym y ciree, deayrt Golil.


Wyfyld pwoirrynag nyr maitnys le ea y ae eid wyde?, ny eld imrwymae.


Se wyfyld nyr maitnys le rie, deayrt Golil.


Se ed ayd, deayrt Fodyn.


Ag cyud Dan cal nymrail Golil je y elrea Fodyn ys prael Caidalil ny ys ewriy, calmea Dan ee nymrail Fodyn je y elrea Golil ny ys ewriy daest, y ae ny gys Dan cal nymrail Golil je dasnyff Fodyn as iurin mywd ny Fianna Fynsannag lerayd nyrrit gyau ayd cyud nwe ny naigdurag Jee. Calmea ed ayd cyud ennag elganey le accan ny le fely; aionedmae ec ad cyo tyffys, cum ee ed eid fyny dailil cyin lilyn nyr ayd, eid fynyrt y ae goaic dailil, y ae ayd cyud ed dyn eld asee nyr ayd ee.

Template Design by SkinCorner