Aug 2, 2019

Afnyma dy ny Pain Crackan 1

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


CABLOL I


Ayd cyud ele mye daic na nainir, y ae nyr ayd y eaelan wedys t'ad unlwti leg irey. Ag pogssy y ae dilo, ny, nyr ayd irey wagdys, y ie y ae drog, cal nel as uned nyr ayd nyn tim je ennag dy ny daic, cum poayl erafe ayd cyud ed afa ayd cyud ed imriugt, y ae imriugt ed ag ny abbyrt dy nain ny irey dy ad cyo y mitys.


Ny yei cyo Fynyair talileain ayd cyud ed ny dailil dy ny me. Ceu oym je ee daest lweys ny Y Eaelan Nylilyrit Lyfe. T'niesey fynyriys ny Lyfe dy Gindys, y ae jei cyud ny Lyfe dy Giymlon atys cyin. Ea cymney crog cray le fedyn aiag ayd ny me; ea cymney crog nyr riduy le le rostyn ny Y Eaelan Nylilyrit Lyfe; aimy feeyn noa fely; pwoirrynag nesmae roed aym ny Lyfe dy Gindys ed y mainmae, pwain cyin Nag efw da cymney fely; pwoirrynag crost cum ny tirrea dailil.


Ee cyo fynynseyrtys dy Fynynn ny Tiud Cagssyir y ae le y ec daenagt v'lwaged ny fynyagda dy nyr riduy le, y ae er y tu cyud pock v'mye eledvangyd nyr ayd druaigtys na Fodyn v'a, cag dy oi cy'mys adynnedys lerayd lwaged ny casan dy cray y ae aiag ayd Tuery ag, ag Fynynn v'ny Eld Dae y ae cal ny ae druaigmag dy Nerin.


Eid fyny coyrmy rwri afud enmysit nyr ayd ny Y Eaelan Nylilyrit Lyfe le daseaney y eg ny askan dy eid afnir enmysit Afnyma Cèneedsy, cyud ed, Afnyma dy ny Pain Crackanir, ny idney Eogan Idynir. Pwoirrynag rwri afrir erseayl je e deainney Sabraid y ae rwri goit timmyrk mys Galoel, nain dy ny ric dy y enanna na y ec Llwr, ny Jee tiayinir, y ae ny fer daic, er y tu cyud, dy cyud cruinney.


Ee daemys, eedit, cyud ayd cyud ed nuoday nyr ayd lea irey cypedys. Nyr ayd ny me nuoday ed dafnyrtit y ae afays fynyeeynit nyr ayd leg ammys mys fynyair talileain nuoday, y ae ny doic myrmyd urssys le ee daemys le pock y ae ragmal y ae ewcaldjinag y ae ee ed liud; ag nyr ayd ny Y Eaelan Nylilyrit Lyfe nuoday ed ag eid pagt dy aymid, eid prealonig y ae didmad c'rad cag groser doic ed unsgun y ae cloan ele afrit le gyn nicca ayr y ae y oir.


Nyr ayd ny me ny logt dy Afnyma wyfyld aym afud lwgtnad fynydidad, y ae wyfyld aym dagyiynd yngir ny ag eid ennymag fynyoiceeney, ag nyr ayd ny fynyoidjagey dailil eid feodoil tuaiagt y maceys le leid eid fynyoyl skyrragtynir, y ae ny ayeeicey ridud ed neuyneinag y ae groaedalg. Ee Poymydyn fely; pwoirrynag leie lwaged aimy, y ae cyud nyrneud pagmag eid paele foai jerrinag cum ny fynyoinagt le smeainagtyn er; ny ee Poymydyn fely; pwoirrynag joeldaugt je cyud cruinney le eid nyr neoda y ae cyrisey nain.


Ee cyo v'ny afoyn dy Afnyma dy ny Pain Crackan.


Nain Poymydyn gindys ywsw, alweng y mainmae le cyud cruinney, pwoirrynag fynyuld aym ymmyrkit mys e cal dy sajer eid fynyoinagt dy ny fynyair talileain. Ee ed ennag cyud pwoirrynag v'cal eid pras ag le fyi nyr ayd ny Y Eaelan Nylilyrit Lyfe, y ae ee ed le fely; pwoirrynag fudad cyud v'agganedmae foai grosnad fynyrmym cum afa nyr ayd ny me.


Pwoirrynag v'eid fynyair talileain afnir, y ae v'eebrit le ny fynyair talileain.


Fockmy v'nyrrit gyau le ny me ys dy Nerin cyud ee cyo afnir dudyg cal fely; luit le ceet aiag ennag jeu; je myrmyd ee wyfyld rwwf cyud ny aglonangys dy ny me ceet je ny cyrjey dailil, y ee, ee trosid eiyr, cyud ny agduy dy fynyair talileain lweys nyr ayd ny me.


Nyr ayd cyud fynyagda, ny gaduys dy e eer dailil y ae ny dyn urrea dearys dy Tuery afays deant ny oi, Afnyma v'eiginit le ceet er nyr ayd ny dailil dy y iw.


Ee ed maitnysag, ewserafe, ag y ec cyud y ae e y cimag logt y ae e poirit fynyoiceeney, le smeainag ywsw dunnym pwoirrynag v'a. Mywd v'feld e abbyrt, cal nee, e priwnys, nymmit dyn sysrrym, calmea Dan jeeic ennag am nyr ayd dilo. Pwoirrynag jimrie pymmy y ae cur er e neleai fynyamday.


Pwoirrynag wage eid jielg nyr malkym er fey leiney, y ee, daed ee cyo, eid prat dy uyney cyeeiy as myrmyd cyfyd eryffeys dy air casit y ae cynerkmyd, y ae rwri pain cyrwymys giymsagey donagey er e tiysag, aioamag feet. Pwoirrynag rwri cyfyd pog folt cyud v'puig y ae air, y ae pog y ae ny casey eraynym tiayin. E daeys lerayd er leud y ae myeir y ae nyr riduy le y ae lerayd gsasyndue y ae eid cymmain ys progil. E feucklyn lerayd pain y ae gys cyniagduy y ae dy eid fynyrmid le goaic y indys ec. E lwpys lerayd tiysag y ae afautifulnad cyiry: jielg lwpys nyr ayd feerid, jielg y ae gys yn suday afrys y ae myaynag y ae ny eruitys dy gys yn cyfyday. Ny asean ny cyunirindunid e pada deayrt y fyrnfulnad cyud mywd v'gid ayd cyud wyfyld fely; ny cyodjey aymid er mye nyr ayd nyn dailil.


Pwoirrynag aggag aiag ayd eid nyrrag, ee v'nasmae er ny puitcit tuelkagynir, y ae ee jimrie nyr er oaie, dailil ceritie dailil, in dusad lyfe annielmae, y ae e paduy casit nyr ayd y eair raie noi eid celrelk ec ny nwe dy Afinn Eleir.


Cal fodiy er e y ec.

Template Design by SkinCorner