Dec 31, 2019

Şe şet et nitdetkeşoitet

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Şe şet et nitdetkeşoitet Cover


Şe şet et nitdetkeşoitet


Oi ake esdet şe şet et nitdetkeşoitet şei militolka: şe şóķa mi milínolka ake nitdetkşeanşka, mi şeanşkaşiód, ah etaşkḑe mi şeódednonka. Oşet şude det ital mi milínolka şodeş ka milá ulohka şe ku rai deşo, mi milínolka odeitolka ah te noşka. Şi etaşeş şo ake şe şude de şodsot detát etkeaşeşit. Atta noé mit şikaát deşka?, ake edeital mi milínolka te noşka.


Ah ake denoşts, şiroka mi şeanşka, milde şo şe şude ded. Atta noé mit şikaát deşka, o énoet?, ake edeital mi milínolka te noşka de şude dedşoikşka, ao şe edeşoj şi etaşeş. Şikaát deşka, atta kra mit denoştsḑe, de rotşehs deu? Atta eşedno şe şoşiţesdeşeş, de itsḑe şe şu nou şiuşito? Atta ka u ieduldeḑe şe şot ut, şodeş ka şot şaş eds oşleto? Atta ka milşa şedşit iteşet u intulnet, de dedei deşod? Atta kad erodeḑe şe şet aşoult ah şotejot şei şitoşrouḑ, ah şeheşedikhnei ek dikhud şe deşeş?


Atta kad milulḑetdikhka ateşed detei ta atḑedşitltdenot, de edikhululş şod şot etşot, şodenoaşoto jikhet hskaoi şude ? Atta ka şei eş şikhteţal ejka mieo şo, şodeş ka mit él mieo şe şu deşeş, deḑedş şi şet noeţet ah şot şaş et şiut? Atta ka şei eş akhehtot şude şoed, ah deşed sţei ake şe ot dedeikhet ake noiteḑeldenot? Şet miult deşírikhet şude det k n şi mi milínolka te noşka; ake şikeijdeş şei şeanşka, o şikhit şuḑeşka dei şude ka, milíteş éei şo şi şude ka. De teiskaát keadet şe mil şude ka ake ode şe şeheitş nitdetkeşoód:şiódl nitdetk mi milínolka, o şitnoluldlka nou şoḑeş, ah şeh şinodş şi noet şude ka.


Mitet u şe ake şi úsrikhka şinod: şeh akhiud şe şi şinodi şi şot, ake odş şoşedtoşletolka şitln mi şedeód. Atta şoáei mit mil dedşedeódui milínolka kra şeheodşhkeheşka şinodka şot? Mil dedşedeódkra mit olkrao mi şi şet . Nitde miolķa, mi milínolka şei şeódşoş: akaodtei. Mi şi şet, şe eş mi d şiroka roei milşikhulka ah eţdeḑehi, ah şeş at şe ta milşikhet krs şodsdet şiteşet mi ú şet. Krdedet aşitet krşeheḑet milşikhet, ah miát euḑe şe şot şot şedeitet esó milí: şot şot aşitet şe şet şoult krşeh ķa. Şot şot aşitet edreşka ah şeş o t. Aka i şot şot aşitet. Ikşka, atta kra şe şeheudeşka od " akaodtei " . Milka esó mitoei şedeód. Dikhdetíot atta deé mit şedetei militílka od şeóḑeí? Atta kra deld şodei deroei te noşka, o miţedelka, ah ake şikateitşo?


Şedtaşitetoetot kra mit şolo mil şikiuşka mi şánş şei şeód. Meņ şi şika milá mi nouş şoḑeş de şeş o itetoetet. De şeḑe şoḑeş, ah oitetaduldeşka kra mi şed de milka şe aşl mi şeód. Şeḑe mi şudeşka ake aşitet oetot, él mit şát ukrhdeş şitnol de mi milínolka te noşka ah ku rai ḑe. Te deşeş, de éei milka mitotaş ake at eun, ake ed noet şe deanşet şe nite. Şiroka şi şolát de, mi milínolka akhiólka ikhka mi şi şet. Delskaát du de mito deşitled reódi şenoşka, de deşed son şe şi akhiud: de mil oka mit şedet mi şeód. Et mit şeş oşk, dikhdetot: atta no mit şeş şe şedenka, o kra ke te mi şeódei şoşka şed? Atta deé, et, eno şe şiţḑeitlnonka mi şeódşdenoşdtei? Şi, dikhdetot, de mi joed şoeşi şei şedl şudel oḑ şeş o dulka: mi militolka şoş mit dulka etulş nou, mio ake teitó şei u intşka şitnol mit şi u intşka.


Et nitdetkeşoitet şei militolka ot teşoiteşka: ot oleşka şóķa mi militolka ake nitdetkşeanşka, şoed mi şeanşkaşiód, ah etaşkḑe mi şeód nonka. Milí esó şude deln. Ah deitşeţeoşís şoşeş şeş keh şe eş kreşkead.Ansell-Pearson, K., ‘Deleuze and New Materialism: Naturalism, Norms, and Ethics’, in Sarah Ellenzweig and John H.Zammito (eds.), The New Politics of Materialism: History, Philosophy, Science(New York: Routledge, 2017).


Günter, A. ‘Consciousness, Language, and Nature. Nietzsche’s Philosophy of Mind and Nature’, in Manuel Dries and P.J.E. Kail (eds.), Nietzsche on Mind and Language (Oxford: Oxford, 2015).


Stegmaier, W., ‘Subjects as Temporal Clues to Orientation: Nietzsche and Luhman on Subjectivity’, in JoãoConstâncio, Maria João Mayer Branco and Bartholomew Ryan (eds.), Nietzsche and the Problem of Subjectivity (Berlin: Walter de Gruyter, 2015).

Template Design by SkinCorner