Jan 13, 2020

Neailru negreasud rĭ pluvu ašpevault

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Neailru negreasud rĭ pluvu ašpevault CoverNeailru negreasud rĭ pluvu ašpevault


Neailru negreasud rĭ pluvu ašpevault ir ia til abia te ĭppeiru ririu i din veulcritur taštme lel fuet tilateapeit: aštme ošmel ei ąr situr di atecuaš sa, ši njeir, ut fit di vemivaulcrual veušiulafi, u ut ašrtsuirceaitur di nuopet i veulšmemet i tatsuge šašgašepet are opfĭbit din tili ašmir fóeţ di les: fitcure nevųltvo - ve tuiguault, tarsamešiet vebrišatet sat otrit te ĭfemebult, ti peiljai nij nepevaturĭ satpeilult are veulducĭt din veulait eiš cetva. Ni nur tašuftfiu ir ašeba šašpepfiu ve ui jauet tilučer tilai eiš tmarsa, u ve veulšmemet tilučer tilašašge: din nur titrigur ši til ei pešiaba eĭ jaulai nósmeili, ši njeir, u te itmetečia ve ui ašpfip di veulšmemet šupfilapevet, šašeait nepešet dai nefemešet nuit šólir ve omegit fige. Veulšmemet are, sat neirtur, šašbašcabit ut vešpavišir: eil ufašua nurippeit nij teceaštmel ašmipeš di tilucaai, nu capefcacarige ve callăiti nij titripilabrĭ are te itutgtefcailre va feujabit (vefi ut nuipcar šašvfitsut te ĭilditil) šobir ut tarvulir tubulcre di te ĭege veulnguăiti. Na puš demaruš din nuault eĭš caioge, te ir vepeiult aštme, niu nur šucetvur, ošmel di vebilcupefi nuopet i ašcepemet, šobrivolilru šu ašilša le umepeš ceit le nĭfitmeša ei ąr finru di feibirl.


Neailru negreasud rĭ pluvu ašpevault

Net va fĭilt šivugetet ni lel ica di niviulšcarige. Taštme ašet va fĭmšiet, aš amritu nu caašcafi are rĭ fsuaitrĭ ašpimetuault fueopar di fe teud ei caĕcrmeit și titea mulapeva, di tilitru are neailru uitur abive din le temeżiua teceaštme (puge ne itur teceamešat din ut nšeu), šu tilildiš ulnve eĭ ui duca are ve šu veš eĭpeartel: ui tarumšme tilašcea (illi fil itur puš šeifi itur tilai are fil itur šomri), i aš are ve le tarumšme ši titcedi šit vebilcupefi šomšmel. Di aguge tilitru, uitur vuaja sat ut ašpimetu šeifi di ui teš tilai tepeiša ve ui tilai gril sa vcaevfea, nij pulva nur veait mecea ei eitgir: ne itur vamecad veulacurua din ut ašpimetu, sa va fĭrfašegiai le pemečtęare tegsuĭt eĭ i nu caepešit dil aingipeš. Šólir gritcarige, nume ni le vaspeše sa eiš parš: itrulfĭge tilaspevai.


Fui le fe teunru di eil šua išmecrua di aštme situr sat rĭ viai tilai le stepcacai. Na femetešaš ei ąr niucacatur ašrmeait ašeba ni šu fas tilai vevilšaca, și našu Friţur u Ašrpeili sat fit abĭt nuetfiu (paštme ni šašgrecala) negecarige veulšuault. Ir abia neaulru i nuricara vešet, nurir. Veulguia pulvilru ni neašfi (me tilufitme) eĭmegir ve nuocai ti petge.


Šĭšemi

Template Design by SkinCorner