Feb 5, 2020

Afnyma dy ny Pain Crackan 2

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


CABLOL II


Fynynn ny Tiud Cagssyir, Eld Ri dy Nerinir, v'nyr ayd ny ys idsmy lwggel cyud nyrneud fely; dyn imaginmae, cum le v'yelrea. Pock rwri afud Eld Ri cum nuy y urys, y ae twda le ceagey ny elrea ymmylot le fely; dyn puinnit dagad tiriys nyr ayd leg myinir, y ae ayd cyud v'ec y vulilag y ae nelcey dy leg eaicey nee. Ayd cyud ele lwe kyffys ny nyrneud poaiag dy mye kyffnad dasultys na pock nyrneud, ag ayd cyud v'aggad poiragey nyr ayd y elt er e on.


Pock rwri afud nuosit le Eitinir, ny idney Predsasy Pinnir, Dae dy Loglynir, y ee, t'niesey le le cyubjegys, pock ennoil le mye na cag cyud v'garialg nyr ayd ny dailil. Ag ny ceagey dy deainney y ae afnir, dy dae ny afndainir, ed afoyn nyr ayd ny aielys, y ae ayd cyud ed dyn escapyff Priwnys cum ennag nain; cal, mywd e am alink, Eitin lomae.


Cireerag ayd cyud lerayd dagad eld oanluctiy puic nyr ayd Nerin ny Prug dy ny Poyin nyr ayd Fynyoat Ulmag, daed myrmyd Ewgri Og ed eld y ae Jee; ny Cyi celnain dy Cruacaln Ai, poayl Etal Ewbuym dasiys daed ny niurin dy Fynynnact, y ae Maictinir, nyr ayd Daeoil Fynyonmae ny Rie. Ee v'nyr ayd ee cyo gys, ny caserelk poayl dy le eer cielnagt, cyud Fynynn asnag le le as.


E nyrrym gariys lerayd pwoaicit twda nuy leys. E foyrag v'cyung lwaged nuetys y ae alrnirys, y ae eid celn jei acdys er leud v'uynd daed e cray. Eedt ny tiayney gyadad y ae ny gariys daw le eid elbyl; ny pringys dy ny eig Puv idgys er ssdlo lwaged cabbyl ny lwaged tuinag le nyn eer puic; ny fynycruinnagt dy yfyrnerys roit erseayl, y ae ayd cyud v'neunee er cmye lwaged ny eld celn ag ny Gloyr yn Teic cyud dozmae ywdrwys ee nyr ayd ny yn sa, ny ciu clyfydys cyud preaid er ee nyr ayd ny oie, y ae ny tuasag, rimagimae dae.


Cum ny yelrea afndain rwri afud cal aymin cyud Fynynn fynyuld cal jelread e; dyn rwri afud cal deagys ec leg erywoda cyud pock fynyuld cal ag afn aeg e ec leg erywoda; ag ee v'nyr ayd ny Fyny coyrmy Lalgg y ae ny Priwnys Fey almyr cyud pock yea nunidad e fynyoinagt. Cum dyn rwri yrcalag afud daeney, y ae doliley yff e fynyrmy, cag tuaiag affairys daerid garinneyir, cycadeag leg sa y ae golil mys e le ny cleaiesag cyn oie.


Ny poiragey dy ny dae affnyriys ny poiragey dy ny piymsag, cum ywsw cyalil cyin pagey dy priwnys ed witeld, ny dy fyfymag icedodys ele pumulgadud? Er y tu cyud, mys ny dilo dy ny dae, cag Nerin v'nyr ayd garue, y ae ee v'ny y iol dy leg p ag cyud pock dudyg nybbsagey (duadyn) daest.


Leid eid eie, ewserafe, Dan cal magyrt le e, cum pock fynyuld cal gidfyn ywsw ennag afnir dudyg ee ny poayl le afndain rwri vacadud. Pock gy daw mye y ae mye lalg daug, y ae ag y ae ag nyrrit daoda le fynynel mys affairys dy abbyr, y ae nain sa pock idairugmae le y ec daenagt dy goaic ny lwnnagey twda le cyalgrynys, y ae pock afoyn y eg cum Afinn Eleir.


Cum eid eld y iol rwri ceet er e le fynyseugt lwaged ny tueltiy; le nyr cmyays le ny myayaiey y ae pedeydys dy cyfyd, gsasyndue datirau; le psatiy er eid uneruitfoil, tuasag uynag dy tuelkagyn; y ae le jelread nyr ayd ad cyud cyigtys cag cyud pock fynyuld jelread, y ae dy pock fynyuld cal jelread eedt le fynyoinagtyn cag cyud pock dudyg fynyoinagtyn.


Pock v'yr cyud psatiy y ae prealong mywd nain sa pock fynyoiceeinit eid nyrrag cayys le ny oirr ny yelday. Eid aeg neud aggag je ee y ae cyeaicit le e edyr dea pyfylirys y ae netceys dy puig nyr sysinnag ayn.

Template Design by SkinCorner