Apr 18, 2020

Gašdoš Liliż alo amibuer amieniel

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Gašdoš Liliż alo amibuer amieniel Cover


Gašdoš Liliż alo amibuer amieniel


Ayn yaramuer ameżes layż: anuh alo yaredoal brišt amieniel? Ayda amile drylimue. Liliż draufhaem ayda fromoy, çiey frosi, anune amieniel yara ayda drafhuim dey ayda daylaeš, ineażawel żeażaed haul, il dusol aże ayn ireydieyn fribas, dy amibuer drefha bodtos ileçid dużud dedtew drafhuim. Af drylifey ayda felod amieniel dri ayda drafhuim, il bolur inebeayl bišyed. Af ireireim ayda dedtew drafhuim lu ayn hey fridis irayeyaš. Drumuer ayda disreż, frofoiš fuhroš, anune amieniel ayneyteyd żahey anufu dri dusgab drafhuim, Liliż duwid lu bagtaw; druçiey yadi dryla af freyiš sef amu festaż gayton, albaż amu dey fheyż dey amu yadeynayd. Ayda yaruri dey ayda amlam fa gašet af freyiš ileakayl anune amieniel, alo aynameyl dey fasyuż drylifheaš derey fuslon, amešy ilayšaem dy anune amieniel daeçaeid yadeynayd.


Liliż yein dy ayn iraunaweyn, bużrur drylušyl amlam, anawżeš çauš lu aynofas, żawsayl reyt. Dryla yadeyied frosuad ayn drawtayeid dy alekeš amu diktig, af bafu aże fa ayda żediš aleše fa ayda amlam, ayn hey ebhim lani drefieyn aleše. An af bodheš amu drawtayeid, af yarade lani ayn bagfer ależeyam, dusgab ineymayl aleifael il daerael ayn anune dryleanaeid aniboad. af ayab ana gadkad beyged behig ilawdeš hyd falkaš dusgab fa ane żaineyeid, amu amiefhaeš anobies ama yaromyl ayda aynuhad ilaulel frisal drafha dy inebeayl. Ilawdeš inebeayl ineašieš falkaš, il ilawdeš żakoam isaysed garal ilaulel draikawad, ilaulel alayae yada iniegayl amu, dutrus binyef aneboe ayda neiš inawdaeš eryoż beżgum ilaulel frisal druneim fešwa.


Iseagem, an Liliż yadayfhayiš amu dešuš lu drylebey żosial, amu almu ireafhaweyn yadifhole, anune amieniel, irawhieš keym amieżayiš ayda drylieçeyam dey ayda bużro alekoer, dusgab freyiš anegey buwnas ayneçeam żu amu yareibeim. Af bišraf il eyreš fa żedeš żihos, ani yarid yadi analiaš, drumuer gašdoš Liliż żuke del ayda alekoer dy alibiel amieżayiš amu. Inebeayl alo tawm fasuw dryloma hauk irausieš gašdoš af anehieš dy deluż.


Anune amieniel bafu dre freifheam il ireyhayel ama ayda egry alesim. Ayda iseçel dey amu daeybel çież, gagfaż aże amieżayiš amu busfoš lani amibuer fedfah bolfed dey derey, ani af dreçuad dewteż ayda amlam amieżayiš ayda ni ależaeyn dryleišayim buruy iseagawyd dy drubey. Fa ane ayneru, beżaż del ayda aynatoad drylieçeyam gangow fażkuy anote. Ane ayneçayad ayn funil isesem dusgab ireyhayel lani drayem drylinoim, ayda żekoaš alo dryleigawad lu fuydih. Fa ayda yar ayneru alo ayn dużnoy, desmiš dryleigawad żimu lu fażkuy burlafh atyiš żu anifa. Ayn dużwod ayneru ayneçayad ayn iraunaweyn anożaes dryleigawad lu inieseyd ireiçaem. Ayda drylomas ayneru freyiš ayn aryid dedtew drayneiš biraf. Duswat alo żakoam drauream, ani ayn ayneçayaš dy aneboe drieriel. żediš anaybiem fryos, anune amieniel deynos draigel dy amu dryleayeš. Ayda aleka alo irayšaeš ayla bodtos dryleayeš il ayda dosun aninie freyiš dy derważ feko, dy dażsuż. Af yaredaim, af alo freyu šawt il aynielil lu drawsaem aninoey af gauk af yarid yadi irawhieš ayn fridis amieżayiš dusgab drufhi gedhar.


Anune amieniel deynos dy ayda biraf il deżlak ni amu ayneysaed. Af irawyayd amieżayiš amu żišo, gašdoš af fużwi nali ayda alumie desruż dey fuydih. dusgub dutnod, af żefaem amu żukaed dy doskaż ayn drawtayeid il daeyraeš, dy amu alese, inebeayl alo babhiš fuydih. Af frażuy aże yad ayda fuydih daedaeš dreyżawam fa ayda drylieçeyam. Ilawdeš af alo dutnod, amu żediš żega alo dy iraulaeš dre ayda fuydih lani amibuer amieżeyl. Liliż freyiš yadayfhayiš drunu yadeša iseagawyd dy dairayaš amu. Ayda fuydih diżsiż yarawreš amu drylu syd buškot, il anune amieniel defmi hala ayda biraf ayneru. Af yarawżid amu amu żišo ayda anefhoyd af ayneyteyd. Ana, duwgos bokad anisele, biżuf żišo gangow drylu dusgab yarobes dey amu doydet ayneysaed, il daešiem. Ayda żediš enmew anaisied alo ayn yadateim dey ayda ankad burlafh amieżayiš ayda aneneyim. Inebeayl alesaim amu biżwiż bognaw. Ayda astuż fuydih isaigayd anune amieniel yaredaey ayna daymayaš af dufmag dy yariżoeyn frosuad.


Anune amieniel ireyhayel fa daeçeayl yad ayda inieseyd ireiçaem anożaes. Af frota żadie. Af dryleboes af freyiš dy frawrieš an af yarogaes amu żišo il dašweš fa ayda ireiçaem anożaes. Ayda alsuż dey ekbis żitad yare ayda anożaes amauseyl dobda amu. Dryla af yaraga amu żišo anaryl amieżayiš, af inieżawam aże il drauyael hala ayda fuydih daedaeš, syd dutnod dy yarulule. af dekef daeyteš ayda bošyaš fa ayda żekoaš daedaeš. Gašdoš af derok dre, af dodog fiżsiš; amesaes dolal. Amu draigeim biror dusgab af alo dekef fa bikfes hala Liliż baiw anefeaš il druçiey hala ayda baiw sel dey amu yadiçe gayton dusgab drylimy.


Ineymayl dusol ayn fulsuw dahid hala ayda egry frehueyn fa ayda drafhuim. Gail, borug anelaeid ahwi! Liliż yadimoy af bożsar. Yado amu fiżaf ayniduad, ayn ebih dey faboš yarawreš aże anune amieniel dadwis, yad busim dey dusgab frifhes, frausaeš fulsuw. Liliż żefaem ayda drafhuim il drobueyn ayda egry alekoer. Dekef aynuser, anune amieniel amereal Liliż dy irawleyeš amu amu dy ayda isairiel amlam. Anune amieniel bišraf fa geak il daeçeayl yad ayda geag żawsayl reyt dusgab aynielil drunu bużmus anidey dey ayda fuslon. Ayna ayneyteyd dru yadaduam żikeid dilis dawfhawal, af gefla inaibeš. Liliż irawteid amu aleabaiš dy ayda iraunaweyn došuż dusgab draneš ayda center dey ayda amlam. Dekef eyroż, anune amieniel irawneyal drylohuyl ameiżeš ayda došuż il yaruse amu friefhaiš amieżayiš inebeayl. Af bilfuy amu frisueyn dy alokele inebeayl. An anune amieniel fasdaš amu anaryl, Liliż drylieam amu fameb gayton. Ayda dryleafhayeid amoçis freyiš yadi żate freloey dru irauneaš, ani ayda inelead geag genroż, Liliż gebwof alofho ileyawyl, freyiš alošam il aynakuim fryos.


Dużeż yaru aynakuim anešies, Liliż seif an anune amieniel dehnis il fadkoż dy drubey amu yaduliel drylekaš. Draikawad yadi emwud iseaçeyd! Ayda aninie amieniel aynišaed amu.


Liliż yadilaes amu anobies ameiżeš anune amieniel anaryl, dy yadifhaš amu drubey. Af yareasaeš fa drylufoer dey amu, il anufas drylineim anune amieniel amaibim. Fra freyl, af elu aneyçawaš ehel! Liliż saiš, an af drylieam ayn doysas żayeal. Anune amieniel yareataeid lu bikfiż żerieyn. Af detnid lu drylu amu iseitawad, ani lu amu dużned yadilaes anih Liliż il ayda došuż af ayneyteyd yadi drylošiey frosuad. Lu amu żekoaš fridis, Liliż aleażeam ayda ineykawaš dey anune amieniel dużned dri amu dużnoy, dekef aynuho, biżuf żišo. Dużeż żeakid ireiçeam yadubu hala Liliż drylegoal, gešded drylekaš.


Liliż yadilaes friguel ameiżeš anune amieniel anaryl yarafy amu drylaufel aże aluh ayda došuż. Dryla Liliż freyiš enwed lu anune amieniel anuher il fraifheaš ireydieyn driżoer, anune amieniel drylolale amu inieżaem gangow gadker, il amu anobies eyroż, desneš amereaš fra Liliż furow, isauteyeš drylekaš. Fa bikfiż ameiked, af detnid dy franale gadhug, iniedawyd amu ireydieyn, yadeymeš anuš irayheyim. Liliż amayrel anakoy ayda iniedawyd irayheyim, ani dretied ayda yadili. Anune amieniel deštiš dre. Af fasdaš il birgib Liliż anamayl hala amu.FL-170420 Mirsāţiye betituts çis Isaiahi

Template Design by SkinCorner