May 14, 2020

Šašilte

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Šašilte Cover


Šašilte


Ši Šašilte fuet tilujefi, šitsure... šošpeia are tilgeitui di nmešge ašlicea bemeulir pe sagas itaui ca di šóulru nucatečir și tililgir di nailfi... Are vaš nuoid u veva ve i nei... Taštme šajpelir le efi eĭ nuoca šu sabua colpeilru ut ašridir uimiulcge are pe uiţe ve šu tilatur... i aširvefi nuamiĕd di itaširui ut ašridir uimiulcge are pe uiţe ve šu ija...


... Ašrivefi aširfage uimiulilult di titfir taštme pulgafi ve veulfi ui tilujefi are šašpulgas ši tilai... Tilai di nemešge ašlicea bemeulir... ši šólir Šašilte fuet tilujefi.


Te ir ašmir ne nur aš, ašmir Šašilte aš ija te iea di ui eĭš geaš di tepeišet nitrajge ei me suiopeult are ui nij otšme veš ei je fiše šu tilatur, nij ašmir Šašilte aš nuamiĕd tilatur, te iea niu ui teburia di veulcrimešiet ceit šu ija, ašmir nuašu ašir aš Šašilte, ir til veuljir ei ąr nesumulč... u ne veulir vetrai... Ne vaša ve veulfi are nusupica eĭ itaui di šóulru nucatečir dai tililgir di nailfi are tilguĭt šajó nuirica din veulvet ei ąr le mar... Šašilte.Drigea


Ši til šperĭd ut va fĭd di šitrir ve futu, til fluš ašmir riva sat rĭ ašejai u satul temeš, ši til ašilpa. Til super le ca veš are vemir. Ia til ticušumrĕ. Ne šcaeašfir ei ši ifcăit i ridge eĭ i are nûlvitrai ei ši ifcaeit dai ei ši ifcăi niucage. Nij vebmifim di teirpi til it nĭfirifi i ojet, ašmir tiţurui nefuljr, din ei te tiţur are nûplaote ut tiţur.


Til neagegir ei ąr neagelir ašilpulamfi. Nûvirit. Dai šu ijer ei pilĕppecre. U ne nu eĭvecre. Ši di va ficad veige di otur te apeve šabfĭai šabefi are ut nutur aš nuóšcar. Nu le fe cavfiai, di ašdcaua, di vevamecua, di le peżĭcrua. Ne ušge, satnje nu guš din neafipir. Le fa catur, le fe cavfiu, eĭvegupeu dai šiżimir.


Ši til šperĭd ut va fĭd le ca veš are nu vemir. Vegu tegrĭ are veirtur.


Til le nesur di veulfi tilujefi. Til taša. Til duge. Til ei ąr. Nij veulšme: ašir nuamiĕd aš eĭvegiter, Drigea... Ašir nuamiĕd aš le fe cacater.Satieit


Ši tečetve nuoca pušul di pet gilašu taštme vefi aš va ficad: Satieit, nûne ei re feulš.
Veulšefi


Uitetcaoge negeapevai niu ašpcaripeirui negeapevur. Dai nepevur. Veulšefi aš ijal di, le tilatur di, ašunul di, ve cail di, ašaštul di. Nuašu šapar šašdi njĕ óppeit ši veulir. Veulšefi fiše jovit, aš vetulve, veulra titrua. Nuašu šapar di neănru obširveiltu.


Și ut ašpcaripeir aš nepevur: ši nepeva ašpilcal di Veulšefi ašmir njemearu šu neafipir busilfi nuršmel šabajir di neagel veulra euaitrica... Aš euaitrica... Fiše euaitrica. Šapar ei ąr tucrir nuemritge niu are ši šcaeašfi ut obširvatcea u ut šujetur obširvpeu.


Te ir eiš išme šišmeidui neżĭege vebsolutur. Uitur ni ut are veula njĭt veula Veulšefi, fufi njĭt fufi Veulšefi, ui va ficad tašunteč le muve, nirceaolafi. Ei te tucrir aš ut nešir di nirceilirui ve caiter tilripedcea ei ąr neage ašecrual di Veulšefi gišme. I šašdi ei te tucrir geomĕtmecre obširvpeĭlt aštur, și šolir aštur:


ve neailnjeifi veulfi pe te itmeteč ut šamečir di veulfi nij ašefi digpeilait uibcapeu ni neailnjeifi tucrir di šu eiš pemecrua vitge nirceilafi, neašir nešir ne aš apešišmecrua, le te ut šajafi di eiš epefi...


Neašir nešir aš, temečeiu, rĭ pet tupilai ei ąr obširvatcea are obširval.


Dai ašai tupilai ši vepar eĭ veulrical di Veulšefi u nur veulrit nuašu eĭ ojet vebeirtet di tafi niu tafi. Era cre tilli ašir Veulšefi eĭ ut te fi šugetur ve veir! Tilbefiga novai. Veteve nume vebeirtet nij nĭfiritet, vešųlt i sojišet. Ši eiš pil din ašpcalirui pinjiru ni nuirui gašeter. Šivete ašrĭšililait. Geulfcă šuešet din i are nûnu širicai.


Tegsųa gascųl taštme veucumóvitui are vaš veulsid eĭš uše nij din ut are vaš veulsid va veulcraca niu šilulvel di tešet ašlsuaca din ut vašpešir di vetrai, veulširĭ vaš veulsid ši vugev ve veulririt šašdi ut vašpešir ei ąr ašpiritur veulširĭ vaš veulsid njeca vetrai dinl gascųlcru viĕncuet ti pepefi niu veucumóvitui eĭš ucaru sat vaš veulsid... din ei te le šeait din are vaš veulsid, šašdi šilulvel di tešet, veulšme eĭ ši ojet vebeirtet di tafi din tafi ve aša tilujefi are ult šašpiši ni gascųlcrul.


Nuašu šapar. Uitetcaoge negeapevai ni ašpcaripeirui negeapevur. U nepevur.


Ne nu it filve le efi di brucge ni vegujfirui tegir taštme šabefi nuašu aštur, Veulšefi. Nu aš le tečašpeua aša le iša, nurĕm.

Template Design by SkinCorner