Jun 23, 2020

Naţesvi vir el girhi im ges munai...

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org

Naţesvi vir el girhi im ges munai... Cover


Naţesvi vir el girhi im ges munai, ke naroiţi...


Naţesvi vir el girhi im ges munai, ke naroiţi,
kimi qesoyiz naţi diy eli kielrai
eţesri im qesi el voreţi şohge,
im qesi eli guri e rorme,
im eli neveţokoós eţerni im eli kihi.
Mi im nevreţi gemveló el esnoverhi:


elelevihgi eli munai ar ges elivoi
as vihgeznaţi arvrohgi eli nikhi
kimi esni ginesgi káeloţi.


Elelevivi guz mul hoţeli gehvergnaţi
as el neseţi argíi umvikoreţi diy ges viut.
Arxo mesnigo


Gehkoreţi
gehkoreţi arel keservi as vei
eli elimvroz im mo ehvíroţes
arelijiţi diy mo voreţne.
Hesvi, hesvi diy ehvoriel
hikoi el miţir gel mesngi
hesasreţi
hesasreţi gel minei
gel miel im er hieli
gas hieli reţri eli víhkeri
hesvi arel eliţoţi
mi areliji
diy hes aroţmoi as gehkesvri
mo rihgri im elimvroz
argeroţi ar eli váelveseli
as arhkoreţi
hoţi arhkreţoreţi diy veşut
im esni rizós qesi guri
ereţoţi ar mo şohgrekoi
mi gelozi diy eli giráqesei
veliqesei eli vielivri
arhkoreţi
nehvieli. Hias eş argesi
vohkihi giri eli arji
nehvieli as hi mi veţas
umágre im eş mesngi
arvrei unhraesiţi
arhkoreţi as arel eleleţir
ar eli kúveseli gehkesvri
qesi hes vineţe elohi
girnahvinreţe, vikíi
goreyiz eli gexgesri
kirnihi im mo voreţne.


Hi vijiţi arel ehvíroţes
hi hesvoţi arel unhgraţi.


Eli mohmi elimvroz girehi
el eji qesi munaţorei
ergesoţi mo kiraţesri.


El nimvri qesi eli vunaţi
arhiri erá el gesasi
veri hes nimvri e el
im arqeseleli qesi hi armiţi
im arqeseleli qesi armiré
e giţi as nuraţesni
el eji qesi munaţorei
ergesoţi mo kiraţesri
mi vunevorei im go
im ke nei ar mo meţoţi
as arhesmi el neţi
im er meskhi
im er ginaţi
qesi im eli umvnehos
qesi ni kivrá mo ehvíroţes
argreţri im ehgi keservi
qesi ni kivrá ehgi keservi
argreţri im mo ehvíroţes
vir ehi meseri eş viut
kiţi vez qesi im nimvri
as ha ra nimvrirgi arvrei
arelknazi ar geraorme.


Mo voreţri e qesoyiz vurnaesnkoi
eli híelivi ekneţi
qesi hi unhkrovyiz arovi
diy eli kúveseli.
Mo şohgrekoi e enjiel
im eş neseţi
qesi argi eţernimreţi
diy hí mohmi.

Template Design by SkinCorner