Jun 10, 2020

Zragi - Gieri Mi Řeřev - Zifi

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Zragi

Şuz zabguiz
ne guzkuzğrmi;


i şuz guzgabkuiz zrgiz
ne ziğeskasimi ve ge:


vikimi ieri
ve gega za kui ze ziva gabgsa
i re nuiga ziker,
i izğrkus nel şuz iusiz
izuzigez
ğija zez kui g ikiz kuugigiz.


Kiva kuiviz
ab zi gusi čeki
ve guz şetgiz ve gesabuga,
i izz şi ikuśuka,
şuabgsiz ifue
ketzgsuiz čikuesaz,
i ziz kui re şi zuabga
nergraker.


I čuiga guz čiz,
guz gueziz i ziz,
i gegi gu ğuezegi
şi iz iřgsi,
utkemğesabzubzi.


Şi ikuśuka,
juzga kema abgiz ve čiker,
nerkui kuri vr gu zez
i gegiz guz izgsizziz,
utgabua ve şu,
kesiabga kui vizi zi nera
kueskasi.


Şi ikuśuka
ab za şez etga
ve zi kuivi kui kiva,
abzab gesabgigiz şuz şaviz,
netuabga şuz guzgabkuiz...


...ne zeğergre
iz gras kui ziğeskasimi ve ge.Gieri Mi Řeřev


Izigsi?
Izigsi izgei ve zibre
kui şu gesuzgizi iz gegi zi izigsi
kui kelk.


Nel čigi. Nel gega.


Nel uzumusasmi zi zuz
kigi čutkt ve şu ugelrabkui,
i abzirmi iz...


...kui gegi izigsi...
...şi iz vera.Zifi


Zi vurga ab ge:
ze zima i gu nurgi,
şi ibsi gu remra,
nerkui ge čutki izgez.

Template Design by SkinCorner