Jul 1, 2020

Imá níiya waniaŋ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Imá níiya waniaŋ Cover

Imá níiya waniaŋ


Imá níiya waniaŋ tu awi posa mieta
za awi yateaŋ yo yoiaŋ peŋí,
níiya qáúta waŋ yaqikte mósú púni amo
qi yanéya qóoaŋ kikóaŋ qúqi tesú,
aya waŋ nápá sami kenúaŋ
ŋíhú pehú yawe kesíoka.
Tiata mówi awi haya,
ŋúpi kókí ŋeúaŋ awi qāaska kesíoka;
ŋeúaŋ híyú siáoŋ waŋ wúné póma naqá tu hísó.
Hána ŋíhú yapúyn núeka,
níiya okí, za yapúyn sa qeaska
ene nisioka ŋíhú tósó qopá?


Níiya kenúapi mímé ate waŋ yasaeka yo mowé,
kekókte kisíaŋ yaqeaŋ papé weōŋ aya kisáoyn.
Kisíoya kesaóka keshīka, póokta,
yíoyn sóeka húoyn ŋieta;
ŋíwe ate wēasta weoyn
yipo kesaóka kéhi azu naíapi ohé.
Kasāŋ ane eke wiŋú aya ninokta,
qúíta hiíkta ŋī ate eke kiméoŋ,
kesaóka noyá awi wótí yāaŋ wesata ami woíya.
Náeaŋ washiyn
emi, katókta wóqé, kesaóka wečime awi kesíoka
aya awi kesúiyn wanáta awi wóŋé yesa?


Keteasta, keteasta ŋieka awi

yaáya wayíya amo awi qeaska,
qáte, qáte yaqokte awi súika ane wéíya ane yaneya.
Yeko tu awi yapāŋ koikta yo awi wasiya kisōyn
yehakte aya tóakta múwí awi kasoya ninokta seakta.


Awi kiséeyn pípa peúya kúwé, ene qúnó kesoekte?
Yiíta yapúyn yekóyn náŋá waŋ koóya yasheta kekáapi.
Níiya kapóya yéata keyoaska ane awi wesioya yehúta,
awi yasiaka yo yéata máqá wewiaŋ ate awi kesúiyn.


Ŋaáta awi mósú ŋiqí ŋahá aya qosi,
koe awi mówá wáokta híó aya taika.
Awi ŋiyé wúya kashaita yaqikte weíoŋ,
waqaoŋ kesaóka waniaŋ eke kehayn.


Káe eke qaŋo peúya pāaŋ míne,
ena eke kewiasta kéúkte wo waŋ hépí.
Ane katota kesíoka nipúta awi yasēya yo hikí,
kiméoŋ moeta awi waoyn kewata nisoiya qíi tu awi yúsá.


Weoaska kasoéya yo keyíkta aya kisōyn
séíka wamoyn amo awi qeaska,
awi kesáata nani móá kopa
kisíaŋ manu túí.


Móóyn qosi sánó ŋíhú móóyn ninokta
wawúta ane awi kashokte.
Kesaóka koúya méiapi héŋá yo awi kúsá kasioaŋ
aya qeaska peúya sita qeíapi zo ate waŋ kewiasta.


Tósó ehí azu epi tipé, aze yíika;
kisáoyn qi kisáoyn awi tési yaíya niíapi.
Za yapúyn tési yaíya,
awi kiséeyn yano za awi sima ŋíó tíeaŋ wewúyn.


Tiŋo kisáoyn awi posa keyíkta yaqe ŋího,
kíúapi weáapi waéoŋ,
kisíaŋ wesoeta wahikta waéoŋ,
qáúta awi waká yúno yo húata soákta aya kesíoka.


Keshoiyn yéyú híokta, qúqi kikóaŋ aya tééta wewika!
Kesoekte nani kesaóka íyó yaweapi?
Wawúta ane awi ŋopá yo wuyi wiŋú.
Ane awi wiŋú, awi ŋopá yo awi wiŋú,
móóyn ŋahá wayíya tu awi keyíkta tu waŋ wosa yo kópó.


Awi kesōoŋ keteasta kinóaŋ peúya kesoaoŋ,
amo awi túāpi tiapi kesaóka keniapi za.
Píme siokte koe eke kōkte,
kesaóka pahé awi kasoya híáka, móóyn ŋahá kesúiyn tu awi keyíkta.


Kesiúya nani kesaóka íyó?
Ane awi túāpi wewikte ninokta qáte.
Kiséoya awi čikepi kenúapi kíqú,
za nápá yaqikte wáikta túyá ane awi weqúta.

Template Design by SkinCorner