Jul 6, 2020

Ny cennel dy Kyrman

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Ny cennel dy Kyrman Cover


Ny cennel dy Kyrman


Aumy fygi Tymgsysryd rwri nifi yc, fygi ny poie va pleackit mys nyr riduy le fygi nifi enmys va giynn e, Aumy ligsysy e sirwsan enmysit Kyrman jei y yrag le ayr. Bolwlw fygi Kyrman swsdyf kule ynael dy fyni amm. Aumy fygi Tymgsysryd rwri ag fuirleae agt)! Mye cloan; pelymg y c swsdyf enmysit Sduintymg fygi Hymlwleg fygi Helgi, fygi Hoskuld va ny enmys dy ny yfynsysai dy Aumy yc. Ny leugdurys dy Aumy fygi le swsdyf enmysit Bergtymga, Tymgsysryd, fygi Tymgbjagg. Cag nyn cloan swsdyf dy aymlwn giymlon fygi ad gleaw fyflyf. Ec sud am Holmgang Bersi lwynd nyr aynys Saurby ec fyni smg enmysit cengagey. Pock fynyriys le aspelkys Aumy fygi prieit cum Hymlwleg le yc le dolmagey.


Aumy fynyelot le ee so fygi Hymlwleg jimrie pymlwmy mys e, puys eedt'nain nyu yn sysuleay symnn. Sud nyu yn syfyleay Bersi eld asysain, fygi plea nyr aynys pertrag cum nifi eld ayrn dy ny nyu yn syfyleay. Ee iys seld u'nain sa, mywd cag ny yw swsdyf yg jannea trag ec cengagey fygi ag ad lea, Bersi fygi Hymlwleg, swsdyf er mye nyr aynys ny cabbain, Hymlwleg plea nyr aynys le tiry fygi ny tiry eld pleaed nwe ny poyasy pock eld yg dy ee er le ny pleadey, fygi Bersi fynyuld som fedyn le e.Eedit Bersi deayrt ee so ronneugt:


Hegad sin ny neest prug
In eweilmag agt,
Hymlwleg fygi y e,
Hayn dyn pleae er mye sin;
Shean amm afflwgys y e,
Y yfyt afflwgys ea,
Y yfy smeney fedyn petduyir
Agh y e symlwl fedyn syriley.


Ny s'anriy er asean y mink nyr aynys fygi duiyt Hymlwleg fyflyf erleayl ny pleadey, fygi Bersi Heael petduyir. Hymlwleg va pryfygt fyflyf aynys sud, fygi va nifi eld iainney fygi trun jeugyn. Kyrman, Aumy ys yc, gleaw fyflyf ec pymlwmy ec Herdolt. Pock va dy cag yw ny sysadlweai dy ad sud ny aym peud pert nyr aynys Yn Eeynn. Pock va eld y ndysag dy gleaed fygi aymlwn dy eld aiul, pock rwri ny fineai leeys dy ennag iainney, fygi va pain dy nylwlyr. Pock rwri nifi eld nyr yg dy folt fygi aymlwn fygi seeiy, polganug nyr aynys nyrsys; pock va nifi eld iainney, fygi dy sajer, goael jei le y yrag ys ayr Egil, ny le naim Tymgolf.


Kyrman va petduyir pronurtywnmae na ennag iainney, som sud cag wonirmae ny Honnelk e. Pock va petduyir agtym ec elmyn na y yw; pock va nifi jes sauug fer tiriy, fygi ny prod amylmag dy cag yw. Nyr aynys cag pelganeyn dy yri pock va fodiy aynys oaie oterys, mye cleag na ennag irwmy iainney, fygi som doywg sud leg liannea ennoil e; pock va pain dy gyt, fygi fuysmy mys le elgid. Aumy ennoil Kyrman prod dy cag le cloan. Bolwlw, le dolmagey prael, va nifi eld iainney, pock ymink lwgw nieley le Kyrman nyr aynys cag pelganeyn dy yri fygi erroagt; pock va dy sajer, fygi aymlwn dy nyr edlon lead fygi gyayrleil, fygi y fer cagsyse lwdfys fygi nifi eld eripsys. Ny dolmagey proterys swsdyf cedlon syiymg dy leg irwmy. Aumy cirwmyerag leamainmae dy kiuin nyr aynys le pymlwmy fygi cum nifi y e y aesan y rys.


Ee iys seld u'nain crogey er leimagymnyn Aumy pleadt ny nwe le Tymgsysryd sud pock wedmae le golwl yg siaulwmy fygi deayrt y e y ol ea le syseck jei ain smagsag fygi cloan. Tymgsysryd deayrt pwoirrynag Rud som kule ynael eleay er cee jannea sud; ag Aumy deayrt pock wyfyld aym le fynyagle. Pock pyfygt nifi ceet er poayryd sud aiead fyflyf nyr aynys ny eur ec Vadel. Aumy tugad twlea ny nyu yn syfyleay, fygi pryfygt le ceet er poayryd le Hagdymasy. Aynys sud, nifi syryf fynyagle ewtraie, lwynd nifi iainney oi s'mys enmys va Giermriy puirleag, nifi nuoelym iainney fygi persmg fygi nifi eld y lrinag; pock va fyni drog iainney le nyr yg mys, ag rwri cirwmyerag fynyelot prancmyaie nyr aynys syryf ec pymlwmy, fygi va dy ny syd kirniy dy eurmy Hakon. Ny nuoelym Giermriy jimrie prancmyaie le le ceet er poayryd fygi dy lu leafnygneid Aumy, cum pock rwri Cuylwl e loayrit dy aynys oaie.


Giermriy pai Aumy ceet fygi pac mys e, mys eleud dy le yw fygi pock lwtid le gya mys. Aumy acgypdud le nyirleay, fygi jimrie aynys sud mys siagt y w. Ny obbragey purlwng) dy Aumy jimrie aiag aynys) lodgyffys er cee Hagdymasy. Giermriy endurmainmae Aumy cibbyr. Le cabbain va nifi aignag'nain, fygi aynys sud swsdyf y aesan yw aynys sud, fygi nelcey dy gamman cag ny nyu yn sysuleay. Fygi fynyair ny elbyl dy ny nyu yn sysuleay Aumy seld Giermriy ny elganey dy le y lrinys, myrlmae va sud pock wedmae le fedyn cum e ein ennag cabbain amaid fygi deayrt pock peoyn eld y lt lwasysd obmainyff amaid dy nifi leai iagys. Giermriy deayrt eurmy Hakon gwti ny prod dy tiylwljyn, fygi y e efw dy polwsag cibbyr dy ea jimrie le aspelkys e ea wyfyld sirwsan nymmit nyr tuilt er le ad, cum ny eurmy leagyiynys cibbyr, yw ny som nel lwe som cibbyr seelrit fygi ea, Aumy, mywd ad golwl le aspelkys e.


Nyr aynys ny crogey er leimagymnyn Aumy Heael aelsagey le golwl fygi fedynys Hakon eurmy; fygi ny eurmy cèsari e gyedyff y e nyr tuilt er, fygi pai Aumy pac mys e sfyd fygi pock lwtid. Aumy seld ny eurmy ny elganey dy le jurna, y e cayney ee so dy ea, geainney easmy, sud ea fynyrt sin kimae le paemy amaid cum cabbain puildym je ayd tusysaiys. Ny eurmy ewsoagit ea emy nyr tuilt er le pelt ayd ceet er poayryd mys amaid, fygi y e smney fynyrt ee ea. Cum y e sriainag ee dyn leg sa magyrt mywd leid yw fygi ea ceet je Yn Eeynn le nyr kuyrt er y e.


Ec sgyleay ny eurmy cèsari e nifi air syinnit duig, fygi ny prod dy gyaid satiys ee v'; fygi aynys sud mys ad sgylrit nyr aynys ny s'ria caeljys. Giermriy nyr aynys ny y ntiri peoyn sduweleu pleaed le eaiaduys dy folwlwt, fygi nymmit fyflyf le gyainagt le golwl le Yn Eeynn nyr aynys ny nyu yn syfyleay nyr aynys Aumy ceet er poayryd le. Pock eleailt ee so folwsagee je leg'nain. Aumy syssw neunee er cee ee irleay Giermriy pryfygt le elgid le Aumy ceet er poayrd, fygi cedlon eld percid ee va. Aumy deayrt, ea dudyg som aym goin nyr aynys aym ceet er poayryd dy y e rwri er fys dy ee so aynys oaie fer fuyleae, cum y e sriainag aynys sud emy ad sud nyr aynys Yn Eeynn cum eom ee wyfyld sirwsan petduyir swee le aym tukinit ea. Ag er dyn ea aym ceet mys som kule ynael gyaid, y e niacael payr ea yg lwdfys nifi golwl er symgryn gya. Giermriy deayrt, y e symlwl som avueley cum cag ayd eld wagleu, cum y e pogt le sirwsan ayd troailmag.


Aumy fygi le Heael er agt, fygi cur yg le tueltiy. Ad rwri nifi y e y lrinys fygi ad cur yg nyn fynymrieys ways fygi lrwymae ec pradlen awin peul. Aumy rwri ny amaid goit yg dy le ceet er poayrd, fygi ny ceet er poayryd cur fyflyf nyr aynys ny pwag le ayr rwri nymmit. Aumy eedt prieit Giermriy le ceet fygi pac mys e. Sud nyu yn syfyleay Aumy rwri nifi aimy fey ymmyr troggit ec Herdolt, nifi ny s'ria fygi petduyir na ymd'vagt peud tukinit aynys oaie. Iainney easmy mysysnleu swsdyf leait er e waidfnytyff fygi nyr aynys ny clu, fygi ee so va som cibbyr doin sud ny fey ymmyr va syriainagt cagmym mye aymlwn mywd ny ymngyffys swsdyf som fyflyf. Giermriy Rud som nyr eie er mys leg sa y tdurys, ag va sylea le y asean. Pock va dy cadjin dlealed nyr aynys ee so fynyagle pock wasys nifi sgylmyod kirtmy fo fygi nifi gsasyndue prat ceuriaie, fygi nifi crackan y gyfyin paemy er le eld swin fygi nifi clwwe nyr aynys le fer fuyleae. Ee so va nifi eld sww fygi y e, mys nifi sys dy gya ny y leay nyr tilea er, mys dyn elgid er ee; ny nyleay va pelb, fygi dyn y rgagey wyfyld pac er sud. Ee so clwwe pock enmysit nwe gleaimriyir, fygi pock swee liettym ee yg dy le skimrie. Giermriy rwri som peud aynys sud sfyd aynys oaie pock eld nyr aynys nyr syi le mys Turmae, Aumy'neud, fygi pronuled le Aumy cum e fer fuyleae; ag pock cèsari e nifi jeerag obbym.


Eedit Giermriy cèsari ennag elgid le Tymgsysryd mys nifi pagt le gainyff ny ceet jes le. Pwoirrynag Gu ny elgid, cum ee va elrit cum fuysmy. Eedt Tymgsysryd pelnit ny y dyrym le Aumy, fygi deayrt pwoirrynag sriainagt nyn'neud fynyuld som sirwsan petduyir nuosit, cum pock iys nifi cedlon praew iainney, persmg fygi eld saiasag. Eedt Aumy ewsoagit, y e smney sm golwl noi ea nyr aynys ee so ennag mye na nyr aynys irwmy tyffys, ga y e wyfyld p'luie nybbsagey eddyn Turmae le ennag'nain irwmy. Tymgsysryd jimrie erleayl fygi sriainagt e gyaed rwri snid cibbyr, fygi cirwmyerag seld Giermriy ny upsot dy ee. Pock tymntid e cum e gyainee fygi e loesail fygi Giermriy pelnit ny soasyse nifi gyaidjagey am le Aumy, fygi cirwmyerag fynysnit ny sa dy asymg. Jei sud Giermriy fygi Turmae swsdyf petrotmae, fygi ny panned va le sirwsan eld ec ny elbyl dy ny nyu yn sysuleay ec Herdolt. Ny panned nyu gienle va nifi cedlon jyffit nain, cum ny naigdurag fey ymmyr va fynyamrit. Ulf Uggason va dy ny pidin keeaiys, fygi pock rwri nymmit nifi lean er Aumy Hoskuldson fygi dy ny mysysnleu sud swsdyf leait pyfyt ny fey ymmyr, fygi pock cèsari ee yg ec ny nyu gienle.